Headerdieter.jpg (107821 bytes)

 

Vlamingen 1st ! (27 mei 2010)

De verkiezingscampagne is reeds een weekje aan de gang, vandaar dat ik nu pas de tijd vind om mijn eigen web-stekje een beetje bij te werken. Federaal parlementslid Koen Bultinck vroeg me een paar weken terug of ik hem wilde bijstaan de komende verkiezingen door kandidaat te zijn op 'zijn' lijst; t.t.z. de kamerlijst van het Vlaams Belang in West-Vlaanderen.
Mijn goede kameraad Koen kan en wil ik ten volle steunen om er een zo succesvol mogelijke campagne van te maken. Opdat we onze 2 kamerzetels in West-Vlaanderen zouden kunnen behouden. Hierbij een eerste verkiezingspamflet dat meteen ook mijn speerpunten voor deze campagne aangeeft. Tot hier of daar ergens te velde! Of tot op 13 juni in het kieshokje. Je kan me terugvinden op lijst nr 1 (Vlaams Belang) als 8ste kandidaat bij de effectieven. (P.S. je zou me een heel groot plezier doen meerdere bolletjes te kleuren op onze lijst; en al zeker als je de bolletjes achter de naam van Koen Bultinck ook kleurt. Koen staat 3de bij de effectieven en 1ste bij de opvolgers. Dus graag minimaal 3 rode bolletjes op onze lijst: nr 1 Vlaams Belang. Vlamingen eerst !)

Regenboogstadion. Veldverwarming? JA!

Zaterdagavond, ter gelegenheid van de laatste wedstrijd van dit seizoen - tegen Kortrijk nota bene - hebben we met het Vlaams Belang actie gevoerd. Samen met de federale parlementsleden Koen Bultinck en Peter Logghe deelden we pamfletten uit. Pamfletten die in 't kort de historiek van de veldverwarming voor Essevee schetst. De historiek en de heisa die ermee gepaard ging.

Leest u even mee ...


Atlas ondergrondse leidingen in ons apenland (30 maart 2010)

Als fervent lezer van Journaal (de nieuwsbrief van Mark Grammens) stootten we op onderstaand bericht: (journaal nr. 572 dd. 25/03/2010)
"Direct na de ramp van Gellingen, waar talrijke slachtoffers vielen bij een brand veroorzaakt door het ontploffen van een ondergrondse gasleiding bij graafwerken, werd beslist dat zo spoedig mogelijk een atlas zou worden aangelegd van ALLE ondergrondse leidingen in België, ter attentie van aannemers en bouwvakkers.
Vijf jaar later is er zo'n atlas, maar... enkel in Vlaanderen! De kaartjes stoppen aan de taalgrens. Wallonië pleit geldgebrek als excuus voor wat het een "vertraging" noemt. Maar in werkelijkheid bestaat er nog niks dat op een atlas gelijkt." Tja ...                    
Interesse of een vraag? Mail mij hier.

Transfer(s) stijgen weer... (27 maart 2010)

De welvaartstransfer(s) van Vlaanderen naar Brussel en vooral naar Wallonië blijven stijgen. Enkel in de sector van de sociale zekerheid is die transfer vorig jaar gestegen tot boven de 5 miljard euro! Ook dit hebben we te danken aan de Open Vld en de voornamelijk de CD&V. (ze zouden zich beter de oude CVP blijven noemen, want Vlaams zijn ze nooit echt geweest en zijn ze nu ook niet).
Als er geen spectaculaire verandering in het beleid komt (en wie heeft tot op heden enig teken gezien van verandering?) zullen die transfers blijven oplopen; dit jaar tot 5,1 miljard, in 2011 tot 5,3 miljard, in 2012 tot 5, 4 miljard, tot 5,6 en zelfs 5,7 miljard de 2 daaropvolgende jaren. Change, yes we can...                    
Interesse of een vraag? Mail mij hier.

Koning wil niet voor Hollandse lens poseren en krijgt ongelijk van Europa (9 maart 2010)

Nederlandse royaltyfotografen die het niet pikken dat ze de Belgische koninklijke familie niet meer mogen volgen, hebben van Europa gelijk gekregen. Vorig jaar waren de Nederlandse fotografen van het ene moment op het andere niet meer welkom op de publieke optredens van ons (w)vorstenhuis.

'We begrepen er niks van, omdat we jarenlang wél welkom waren. Ook van incidenten was geen sprake', zegt fotograaf Albert Nieboer, wiens bureau Royalty Press Europe bij andere Europese koningshuizen wel welkom is. Na heel wat discussie bleek dat de fotografen opnieuw welkom zouden zijn, wanneer ze via Buitenlandse Zaken in Brussel een Belgische perskaart aanvroegen. 'Daar knelt het schoentje echter, want daarvoor moet je in België wonen',aldus nog Nieboer, die net als zijn collega's een Nederlandse en internationale perskaart bezit.

De fotografen stapten met de steun van een Nederlands europarlementslid naar Europa, waar de juridische dienst van het Europees parlement de fotografen nu gelijk geeft. 'De Belgische Staat overtreedt het vrij verkeer van goederen en diensten', aldus VVD-europarlementslid Toine Manders. Hij eist van de Europese Commissie dat 'deze onrechtmatigheden zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt.'

Maar de persdienst van het koninklijk paleis lijkt zich niet te haasten. 'Fotografen die de koninklijke familie willen volgen, moeten in België geaccrediteerd zijn', herhaalt woordvoerder Pierre-Emmanuel De Bauw.

Secretaris Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) heeft al geprobeerd te bemiddelen in het voordeel van de Nederlandse fotografen.'Maar het paleis wil zich omwille van de veiligheid blijkbaar zeer strikt aan deze regels houden', aldus Deltour.

De Nederlandse persfotografen zijn van plan de zaak op de spits te drijven, als het paleis hen blijft weigeren. 'Desnoods stappen we naar het Europees Hof van Justitie', aldus nog Nieboer

Vijf oud-nazi's in de Europese Commissie ? (19 feb. 2010)

Op de web-stek van Europees parlementslid Frank Van Hecke lezen we hetvolgende:

dyn003_original_124_87_pjpeg__4d8bc75f259a84654cef10f3af542809[1].jpeg (3000 bytes)
In het Europees Parlement zijn op dit ogenblik volop de hoorzittingen aan de gang die ons moeten toelaten de kandidaat Europese Commissarissen (= leden van de "Europese regering") te beoordelen. Ook dat is voor een groot deel een partijtje schaduwboksen, want die Europese Commissarissen worden natuurlijk in het kader van een nationaal compromis politiek benoemd door de onderscheiden regeringen, en die hoorzittingen zelf zijn ook maar wat ze zijn; met uiterst beperkte spreektijd, geen echt debat en grotendeels telegeleid door de fracties en de administratie van het parlement. Het parlement kan trouwens uiteindelijk enkel de hele Commissie goed- of afkeuren, dus niet over individuele Commissarissen stemmen.

Maar stel U nu eens voor dat er vijf oud-nazi's, vijf dignitarissen van het voormalige Duitse nationaal-socialistische regime, zouden voorgesteld worden als kandidaat Europese Commissarissen? Kunt U zich voorstellen welk gehuil er (niet ten onrechte) zou opgaan in de hele wereld?

dyn010_original_92_90_gif_2647339_8e8232d50f3b2b0ebfc94f5c8d35dcbe[1].gif (1722 bytes)Dat is nochtans wat er nu gebeurt, al gaat het natuurlijk niet over oud-nazi's, maar wel over oud-apparatjiks van die andere terreur-ideologie die tot voor kort de helft van Europa onder de knoet hield:

- Siim Kallas was van 1972 tot 1990 lid van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, bekleede een aantal politieke topfuncties en was ook jarenlang adjunct-hoofdredacteur van het dagblad van de Estse Communistische Partij.

- Maros Sefcovic en Stefan Fülle waren beiden  lid van de Tjechoslovaakse Communistische Partij en student aan één van de beruchte kweekscholen van de KGB (Sovjet-Gestapo) in Moskou, het "Moscow State Instítute of International Relations".

- Andris Piebalgs was lid van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en apparatjik van het Sovjet-Letse Ministerie van Onderwijs.

- Janez Potocnik was apparatjik in communistisch Joegoslavië.

dyn003_original_98_136_pjpeg__27aede391592de8784c31046a0300483[1].jpeg (2604 bytes)Bovenstaande informatie (ik breng enkel een samenvatting) werd bijeengesprokkeld door Gerard Batten, een Brits Europarlementslid van de eurokritische UKIP. Batten voegt er nog aan toe dat Alexander Litvinenko - de ex-KGB-kolonel die in november 2006 in Londen met polonium werd vergiftigd - beweerde dat een oud-voorzitter van de Europese Commissie zélf, Romano Prodi, decennialang betaalde KGB-informant in Italië zou geweest zijn. Trouwens, ook de huidige Commissie-voorzitter Barroso was tot 1977 lid van een Maoïstische partij die rechtstreeks door Peking werd gestuurd.

Pleit ik hier voor een heksenjacht? Ach neen. Maar de hypocrisie en het twee-maten-en-twee-gewichten mogen wel eens aan de kaak gesteld worden hé.

Stefaan De Clerck (CD&V minister van justitie) (30 jan. 2010)

Over de aanhoudende problemen met de allochtone criminelen in het Brusselse: "Ik geloof ook niet in de boutade van sluit al die boeven maar allemaal op. Finaal verergert dat de situatie alleen maar  want ooit komen die mensen weer vrij." dixit Stefaantje...
Ik begrijp er geen snars meer van.
Dat krapuul - ja, een ander woord is er niet voor dat schorremorrie die onze straten, pleinen en wijken onveilig -zelfs onleefbaar- maakt -. Dat krapuul moet dus van Stefaantje niet allemaal opgepakt worden
Wat hij dan wel van plan is? Ik weet het niet....

Hij loopt wel met de idee rond om in zijn eigen achtertuin (hier in 't Kortrijkse dus) een soort "inter-pol"  neer te poten om de cyber-criminaliteit tegen te gaan. (waarschijnlijk is dat veel dringender dan de orde in Brussel te herstellen).
Dat wordt zeker en vast een architecturaal pareltje van een gebouw (met een brug vermoed ik) dat een hele hap uit onze portemonnee zal kosten en bovenal: het zal kunnen bevolkt worden door de politieke vrienden en ook door de vriendjes van de collega's burgemeesters uit de omliggende gemeenten die op zijn kabinet komen bijklussen.
Kwestie van alles onder de armen te verdelen. De linkerarm en de rechterarm wel te verstaan.


Geert Wilders op de eerste dag van zijn veelbesproken proces! Nu reeds de moeite waard om te volgen en te lezen! (23/01/2010)

Hieronder de toespraak die Geert Wilders gisteren voor de rechtbank hield:
"Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank,
Ik wil graag een paar minuten gebruik maken van mijn spreekrecht. Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar. Het is waar mensen hun leven aan hebben gewijd en waar mensen hun leven voor hebben gegeven. Onze vrijheid, in dit land, is het resultaat van eeuwen. Het is het gevolg van een geschiedenis die zijn gelijke niet kent en heeft ons gebracht waar we nu zijn.
Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat de vrijheid in Nederland bedreigd wordt. Dat wat ons erfdeel is, waar generaties alleen maar van konden dromen, dat die vrijheid niet langer een gegeven is, niet langer een vanzelfsprekendheid. Ik wijd mijn leven aan de verdediging van onze vrijheid. Ik weet wat de risico's zijn en ik betaal er elke dag de prijs voor. Ik klaag daar niet over; het is mijn eigen beslissing. Ik zie dat als mijn plicht en daarom sta ik hier.

Ik weet dat de woorden die ik gebruik soms hard zijn, maar ze zijn nooit onbesuisd. Het is niet mijn intentie de ideologie van verovering en vernietiging te sparen, maar ik ben er evenmin op uit mensen te kwetsen. Ik heb niets tegen moslims. Ik heb een probleem met de islam en de islamisering van ons land omdat de islam haaks op vrijheid staat.
Toekomstige generaties zullen zich afvragen hoe wij in 2010 op deze plaats, in deze zaal, onze dierbaarste verworvenheid hebben gediend. Of vrijheid er is voor beide partijen in dit debat en dus ook voor islam-critici, of dat in Nederland nog slechts één kant van de discussie mag worden gehoord? Of vrijheid van meningsuiting in Nederland voor iedereen geldt, of slechts voor sommigen? Het antwoord daarop is meteen het antwoord op de vraag of vrijheid nog een thuis heeft in dit land. Vrijheid was nooit het eigendom van een kleine groep, maar is altijd het erfdeel geweest van ons allen. We zijn er allemaal door gezegend.

Vrouwe Justitia draagt een blinddoek, maar ze kan uitstekend luisteren. Ik hoop dat zij de volgende zinnen goed hoort, luid en duidelijk:
Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Thomas Jefferson, de derde President van de Verenigde Staten had gelijk: De prijs voor vrijheid is eeuwige waakzaamheid.
Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar ook dat de vrijheid van meningsuiting zal blijven bestaan.
Ten slotte, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank.
Het gaat in dit proces natuurlijk om de vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat in dit proces zeker ook om waarheidsvinding. Zijn de uitspraken die ik heb gedaan en de vergelijkingen die ik heb getrokken zoals genoemd in de dagvaarding waar? Als iets waar is kan het toch niet strafbaar zijn? Daarom vraag ik u met klem niet alleen mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de vrijheid van meningsuiting in te willigen. Maar ik vraag u ook expliciet mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de islam allemaal en in volle openbaarheid te honoreren. Ik doel dan niet alleen op de heren Jansen en Admiraal maar ook op de getuigen-deskundigen uit Israël, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Ik moet mij kunnen verdedigen, ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken, weerhoud mij daar alstublieft niet van. Zonder deze getuigen kan ik me niet goed verdedigen en is er naar mijn! mening geen sprake van een eerlijk proces.
Geert Wilders

De Gucht racist (21/01/2010)

We lazen 'het' en willen het u niet onthouden - met een beetje vertraging -een stukje van Filip De Man (federaal parlementslid Vlaams Belang)

07.01.2010- Vandaag besteden de kranten volle aandacht aan de botsing tussen Karel De Gucht en de Congolese regering. Deze laatste verwijt de Europese commissaris racisme omdat hij - niet voor het eerst trouwens - zware bedenkingen heeft bij de capaciteit tot goed bestuur van de Congolese leiders. Kabila jr. weigert De Gucht voortaan de toegang tot het grondgebied.


Van de weerbots zou Congo nu mogelijk kunnen fluiten naar een Europese subsidie van 327 miljoen € voor het jaar 2010, mede omdat het inderdaad zeer de vraag is of dat geld verstandig zal besteed worden. Want daar gaat het om: staan er voldoende verstandige mensen aan het roer van de zogeheten ‘Democratische Republiek Congo’? Statistisch bekeken is dat zeker geen evidentie: diverse wetenschappelijke studies wezen uit dat het aantal hoge IQ’s zeer dun gezaaid is in centraal-Afrika. Nemen we de statistieken van Lynn en Vanhanen: daaruit blijkt dat het gemiddeld IQ in de zwart-Afrikaanse landen gaat van 77 in Zambia tot 59 in Guinea. Congo scoort vrij laag met een gemiddelde van 65 (ter vergelijking: Hong-Kong 107, Duitsland 102, Hongarije 99). De Gucht had dus geen ongelijk toen hij eind 2004 stelde dat er in Congo niet bijster veel bekwame leiders rondlopen. De vaststelling is des te correcter omdat (een groot deel van het beperkt aantal) slimme zwarten hun eigen land verlaten en liever in het Noorden hun boterham verdienen (voor meer toelichting over IQ en genetica kunt u terecht in hoofdstuk IX van 'De Eeuwige Strijd II').


En zo komt het dus dat Congo vanaf 1997 ‘bestuurd’ werd door Laurent-Désiré Kabila (guerillaleider bij de Baluba’s) en daarna door zijn zoon Joseph Kabila Kabange (voorheen leider van een leger kindsoldaten). Van beiden mag zonder veel risico aangenomen worden dat ze behoren tot de groep die zich situeert aan de linkerkant van de bell curve.
Niet verwonderlijk dat een reusachtig land als Congo met zo’n leiders afzakt naar de grootste miserie.

9 arrestaties voor toepassen sharia wegens overspel (4 jan. 2010)

In Catalonië zijn negen mannen opgepakt nadat ze een vrouw die ze beschuldigden van overspel ter dood veroordeeld hadden. Volgens hen pasten ze daarmee de sharia, de islamitische wet, toe.
De negen mannen werden op 14 november gearresteerd en voorgeleid. Zeven van hen zitten in de gevangenis, verklaarde een woordvoerder van de politie.
 De vrouw werd in maart opgesloten en vastgehouden in een afgelegen huis in Valls. Daar hadden de negen mannen een zogenaamde "islamitische rechtbank" opgericht, die haar wegens overspel ter dood veroordeelde. "Deze mannen hebben een soort rechtbank gevormd om de sharia toe te passen. De vrouw werd 'berecht' en ter dood veroordeeld", verwoordde een woordvoerder het relaas van de vrouw.
 
Volgens de Spaanse pers kon de vrouw ontsnappen en diende ze klacht in.

Gelukkig nieuwjaar ! (1 jan. 2010)

Een bruisend 2010 toegewenst aan al wie ons lief is. Een goede gezondheid, moed en doorzettingsvermogen om uw idealen te verwezenlijken en zoals Karel Dillen ooit zei:
"Verwerf elke dag opnieuw het recht om zonder schaamte in de spiegel te kunnen kijken.
En als u toch valt, blijf dan niet liggen, wring u opnieuw overeind. Desnoods strompel voort, maar met rechte ruggegraat en met opgeheven hoofd"

 

Voor u gelezen: .... (28 dec. '09)
Ook al is het een drie-tal weken geleden dat we nog 'nieuws' brachten... we zitten niet stil en hebben o.a. 't volgende voor u gelezen:

   Mohammed verovert Antwerpen: In 2008 was Mohammed de naam die in de provincie Antwerpen het meeste gegeven werd aan nieuw geboren jongens, zo blijkt.
   
Regularisering trekt nieuwe asielzoekers aan: ... de tot op heden vrijgegeen cijfers (voor de maand  november  2009) over de asielaanvragen: dit jaar waren er 1.866, of tweemaal zoveel als twee jaar voordien, toen er nog van geen regularisering sprake was. Het aanzuigeffect is dus duidelijk aanwezig, ondanks de luchtige verklaringen van de regering.
   
De islam rukt op: In het Antwerpse basisonderwijs volgt dit schooljaar 40,20% van de leerlingen de lessen islamitische godsdienst; tegenover slechts 26,70% katholieke godsdienst en 31,40% zedenleer. Twee jaar geleden lagen de cijfers voor islamitische godsdienst nog veel lager.
   
Ronse komt ook op de communautaire onderhandelingsagenda: Men weet dat de Franstaligen de benoeming door Vlaanderen van drie burgemeesters in de faciliteitengemeenten op de agenda van eventuele besprekingen over de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde en aanverwante zaken zullen zetten. Die burgemeesters worden niet benoemd omdat ze gehandeld hebben in strijd met de taalwet, en een persoon die dat doet, kan geen burgemeester worden. mar nu komt ook Ronse op de agenda, althans volgens La Libre Belgique. Daar heeft de schepen van Kultuur, Joris Vandenhoucke (CD&V), nl. aan een nieuwe straat de naam gegeven " De Rore straat"'. Dit is een verwijzing naar de polyfonische komponist De Rore uit de 16de eeuw, die afkomstig was van Ronse.
Oh maar,... alleen maar "straat" en geen "rue"? Neen, de schepen meent - en sommige juristen delen zijn mening - dat de faciliteiten (die de Franstaligen in Ronse genieten) zich niet uitstrekken tot straatnaamborden, al is de praktijk in de faciliteitengemeenten wel anders. Dat wordt dus een belangrijk thema de komende maanden. U bent gewaarschuwd en geïnformeerd.
   
BNP Parisbas verdient grof geld aan Fortis: Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat België veel verlies heeft geleden bij de overhaaste verkoop van de Fortis Bank aan het Franse Paribas. Van de belofte om de aktiviteiten van de overgenomen bank vanuit Brussel te laten begeiden door Belgisch personeel komt ondertussen wel weinig of niks in huis. En thans verneemt men dat BNP Parisbas een forse winststijging in de periode juli-september van dit jaar vrijwel volledig te danken heeft aan de overname van Fortis. Tegelijkertijd verneemt men ook dat 750 banen zullen verdwijnen bij Fortis. Dank u Belgische regering met CD&V op kop!
   
Geen Marokkaanse vlaggen meer bij Frans huwelijksfeest: Een groep van nietminder dan honderd kamerleden van president Sarkozy's regeringspartij in Frankrijk heeft en wetsvoorstel ingediend strekkend tot het verbod van het uithangen van of zwaaien met buitenlandse vlaggen tijdens huwelijks- en andere feesten in Frankrijk. Op verscheidene plaatsen waren vooral Marokkaanse en Algerijnse, maar ook andere, inwijkelingen begonnen er een gewoonte van te maken om vlaggen van hun land van oorsprong boven te halen telkens als er feest werd gevierd in de wijken van allochtonen. De honderd parlemnetariërs zijn van mening dat dit soort van praktijken haaks staat op de door Frankrijk nagestreefde assimilatie van immigranten, en dat het gewoon niet passend is. Daarom willen ze dit nu verbieden en aan inbreuken op het verbod straffen verbinden.
   
Alweer een Belgenmop: ik zou er een vaste rubriek kunnen van maken. Een regelmatig kroniekje met een straf verhaal, zoals men dat slechts in één land aantreft. neem nu weer dit: als u geen ticket koopt voo ruw volgnede treinreis, en u wordt betrapt, dan kunt u heel gerust zijn: er kan u niets gebeuren, zolang u halsstarrig anoniem blijft. De kontroleurs hebben immer niet het recht om uw identiteitspapieren op te eisen. Ze mogen erom vragen, maar dat is alles. En ze mogen de politie er wel bij halen. Die kan wel eisen om uw identiteit te kennen. Maar geen nood: die mag de informatie niet doorspelen aan de kontroleurs of aan welke andere instantie van de Spoorwegen ook. Hardnekkige zwartrijders riskeren dus, als ze het goed aanpakken, geen boete. Hetzelfde geldt trouwens voor tram en bus.

Met dank aan Journaal, Het Laatste Nieuws, webstekjes van Filip De Man, Peter Logghe, Freddy Van Gaever, e.a.


Louis Michel: Vos actes vous suivent... dixit Mark Grammens in Journaal (22 dec. '09)

Terwijl Herman van Rompuy tot Europees voorzitter wordt aangeduid, slaagde de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel er niet in zich te laten verkiezen tot voorzitter van de Algemene Vergadering van de UNO, een funktie die de Belgische diplomatie voor Michel had opgeëist voor volgend jaar. De voorkeur ging uit naar een Zwitsers, eveneens een oud-minister van Buitenlandse Zaken. De voorzitter van de UNO wordt om het jaar verkozen door de leden die deel uitmaken van de landengroep die dat jaar aan de beurt is. Het is een eigenaardige methode, maar ze werkt wel.
Dit jaar was het de beurt aan een Europeaan, het jaar daarop is het dan een Aziaat, vervolgens een Afrikaan, een Latijs-Amerikaan, enz. Alleen de landen die lid zijn van de "cluster"(groep) landen die aan de beurt is, mogen deelnemen aan de stemming. Het is deus bij de Europeanen dat Louis Michel bot heeft gevangen. Met name blijken nogal wat landen van de Europese Unie, met vooral Engeland en
Duitsland, tegen Michel te hebben gestemd. Louis Michel was als minister destijds niet erg populair in "Europa". Men herinnert zich nog levendig hoe hij bijvoorbeeld te keer is gegaan tegen Oostenrijk, toen daar een regering met deelneming van "extreem rechts" aan de macht kwam en hij het bestond om Europa op te roepen niet langer naar Oostenrijk op skivakantie te gaan.
Wel,  vos actes vous suivent (uw daden hebben gevolgen) want Louis Michel kwam één stem tekort om het te halen, en... Oostenrijk heeft tegen Louis Michel gestemd en wel voor een Zwitser in de UNO. Is dat geen toeval?

Een lachertje (3 dec. '09)

"Internationaal gezaghebbende bladen als The Economist vinden ons land een lachertje. Hun lezers potentiële investeerders en nemen deze boodschap serieus. Wij zouden dat beter ook doen!"

An Goovaerts, hoofdredactrice, in Trends.

affiche-minaretten[1].jpg (42960 bytes) Proficiat Zwitsers ! (1 dec. '09)

Vorige week hebben de Zwitsers massaal gestemd TEGEN de bouw van minaretten! Het gezond (boeren)verstand heeft het gehaald op het politiek (multicul) correcte denken. De islam hoort niet thuis in Europa. Een meerderheid van de Europeanen is vierkant gekant tegen de islam en dat in tegenstelling tot de politiek (correcte) overheden die collaboreren met die islam. De moslims moeten zich dringend aanpassen aan onze gewoontes, aan onze manier van leven! En niet omgekeerd!

Durft men het aan om in ons land ook een dergelijk referendum te organiseren?

 index_image1[1].jpeg (24332 bytes)    Eindelijk eens positief nieuws (dixit senator en mijn goede vriend Freddy Van Gaever) 29 nov. '09.

"Toen in vandaag via radio en teletekst vernam dat de regering sneller gaat controleren of er wel sociale bijdragen worden betaald op het privégebruik van werk-gsm's was ik plots overtuigd dat de nieuwe regering "Leterme II" er geen gras laat over groeien en weet waar de prioriteiten in dit land liggen. Bravo! Nogmaals Bravo! Een beter voorbeeld van "kinderlijk naief gedrag" of van "huichelarij van topkwaliteit" kan ik niet vinden.

Men gaat dus controleren of bezitters van GSM's die aan bedrijven toebehoren niet gebruikt worden voor privé-gesprekken en indien zo deze gesprekken dan gaan belasten als "voordelen in natura"!! 

Hoe durft men! Het is steeds de "kleine man" of "Jan met de pet" die wordt geviseerd! Welke idioot gaat zich nu met een dergelijke bagatel bezighouden? Hoe kan zoiets in de praktijk worden gecontroleerd? Een klein kind weet dat de totale kosten van onze ambtenaars om zich met zoiets bezig te houden een veelvoud zijn van wat dergelijke belasting zou kunnen opbrengen. Zijn er dan geen andere "voordelen in natura" die over véél hogere bedragen gaan, die men eerst zou kunnen aanpakken. Enkele willekeurig gekozen voorbeelden:

-leden van de Koninklijke familie, Ministers, Senatoren, Volksvertegenwoordigers, allerlei parlementairen, ambassadeurs, hoge ambtenaren enz. enz. profiteren iedere dag van reizen, maaltijden, overnachtingen, verplaatsingen, dranken enz. die gratis worden aangeboden en die in waarde een veelvoud uitmaken van wat mogelijkerwijze met die gsm toestellen zou kunnen verbruikt worden.

Als Senator kan ik iedere dag in een of andere "koffiekamer" van de overheid binnenwandelen en me allerlei lekkers laten voorschotelen. Van een "lekker soepje" tot een "kwaliteitsvol gebakje" of van "een duvel" tot "een glas wijn" enz. enz. Bovendien betaalt de overheid een batterij personeelsleden om ons dit alles op te dienen.
Per jaar zal dat een ander bedrag zijn dan die paar gsm oproepen. Vorige week hoorde ik van een collega dat hij een week (samen met een genodigde) had doorgebracht op een Belgische Ambassade waar een familielid Ambassadeur was. So what! Gaan we daar nu allemaal "de belastingen" achter sturen om dit allemaal te controleren?

-neem nu personeel van luchtvaartmaatschappijen. Die vliegen allemaal praktisch gratis de wereld rond en meestal zo dikwijls als ze willen. Weliswaar meestal "standby" maar dit is zelden een bezwaar omdat meestal in de hogere klassen "business" of "first" bijna steeds lege stoelen zijn en dit personeel automatisch een "upgrade" krijgt als "economy" vol zit. Ik ken piloten die een tweede verblijf hebben in Spanje, Florida of Sri Lanka en enkele malen per jaar, daar enkele weken gaan doorbrengen. Indien ze die tickets zouden dienen te betalen spreekt men snel van een half of een vol miljoen BEF of méér!! Daarover is nooit een woord gesproken maar de oproep van "Jan Modaal" naar zijn moeder met zijn GSM toestel trekt de aandacht van onze "overheid"!!

-de meeste zogenaamde topmensen van dit land zitten bijna dagelijks in de duurste restaurants, drinken er de duurste wijnen en verbruiken er de beste spijzen. Het totaal uitgegeven bedrag kan ik op één miljard BEF niet schatten. So what? Gaat men morgen aan de directeur van "Spoensbruck International" een rekening sturen van honderduizenden BEF als extra belastingen of sociale bijdragen omdat hij vorig jaar 172 maal op kosten van zijn bedrijf of van zijn klanten in een "top" of een "sterrenrestaurant" heeft gezeten en gegeten en waarvan de belastingscontroleur weet dat de gemiddelde prijs 123 euro "per kop" is omdat hij er zelf regelmatig werd uitgenodigd???

Waar gaan we nu naar toe?

-de meeste Ministers die ik ken eten op hun cabinet, hebben een kok of kokin en nodigen niet zelden vrienden of partijgenoten uit. De totale kosten van deze fratsen zijn tamelijk hoog. Gaat men morgen aan deze personaliteiten een zware rekening aanbieden voor hun "voordelen in natura".

Een raad aan de regering Leterme II:

Hou U bezig met het besturen van dit land, zorg voor een degelijke bestraffing van de misdadigers, voor een beter werkende "justitie", voor een degelijke aanpak van de gigantische misbruiken op gebied van sociale uitkeringen, werkloosheidsvergoedingen enz. en hebt respect voor beslissingen van onze rechbanken (BHV!), maar maak U niet belachelijk door onze ambtenaren te verzoeken eens goed na te kijken of de 49 eurocent van "Jan met de Pet" die naar zijn broer belde zakelijk of privé was.

Men zegge het voort...
"

"Anti blank racisme van Ives Desmet" (hoofdredacteur van De Morgen) dixit Filip De Man (volksvertegenwoordiger Vlaams Belang) (16 nov '09)

Ook ik krijg buikkrampen van het marginale linkse krantje dat zichzelf verheft tot kwaliteitskrant en al zeker van zijn betweterige hoofdredacteur. Filip De Man verwoordt het als volgt:

"Yves Desmet van de kleine linkse krant ‘De Morgen’ liet op 14 november 2009 het achterste van zijn tong zien. In een van pretentie druipend artikel schrijft hij ons volgende remedie voor om het vreemdelingenprobleem op te lossen: “Het kan immers anders: in Groot-Brittannië wordt vandaag één op de tien kinderen uit een gemengd huwelijk geboren, en Britten van gemengde afkomst zijn de grootste minderheidsgroep geworden, en de levende negatie van het wij-zij-denken.”
Zo simpel is dat voor Smetje: hoe meer wij ons biologisch vermengen met vreemdelingen, hoe minder problemen. Laten we dus met z’n allen in de melting pot duiken!
Het is van een stuitend anti-blank racisme.

Ik ken Smetje al van op de universiteit: een miezerig mannetje dat mettertijd zijn frustraties probeerde te boven te komen middels zijn pen en een grote linkse bek. Nu hij (in enkele beperkte opzichten) in het leven geslaagd is, druipt de pretentie er vanaf: in zijn artikel spelt hij iedereen weeral de les en houdt ie verstandiger mensen voor dat er in het vreemdelingendebat “regels” moeten gevolgd worden en legt hij hen uit wat “de opdracht van de intellectueel” eigenlijk is (hijzelf dan blijkbaar de superintellectueel zijnde).

Deze salonlinkse probeert te doen alsof hij boven la mêlée staat, terwijl zijn artikel bulkt van verdraaiingen van de waarheid (hij heeft het over welgeteld “tien verzen uit de Koran” die de wenkbrauwen doen fronsen, terwijl het boek BOORDEVOL hatelijkheden staat, of nog: de “moslimcultuur rond het Alhambra” is volgens hem een toppunt van beschaving).

Maar bovenal word ik mottig van zijn pleidooi voor doorgedreven rasverbastering als oplossing voor de multiculturele problemen. Maar dàt was natuurlijk te verwachten van een miezerig mannetje."

frieda-brepoels-trekt-europese-lijst-n-va_5_460x0[1].jpeg (26353 bytes) De hypocrisie van de NV-A in het Euro-parlement: links, linkser, linkst (dixit Frank Van Hecke, 14 nvember 2009)

We komen nog even terug op de stemming in het Euro-parlement van 21 oktober over de persvrijheid in Italië. Frank Vanhecke licht een en ander toe en zo vernemen we, hoe Frieda Brepoels slaafs de linkse standpunten van haar fractie volgt, terwijl in Vlaanderen de NV-A zich keurig in het rechterhoekje opstelt. Dat die partij zichzelf in onmogelijke posities wringt, is haar eigen verantwoordelijkheid : zich overal binnenwringen om te participeren aan de macht en smekend om erkenning, gaat evident gepaard met dubbelhartigheid en principeloosheid.

Gisteren werd in het Europees Parlement gestemd over de resolutie "Berlusconi", een initiatief van Italiaanse socialisten en communisten die mordicus de Italiaanse premier aan de Euroschandpaal wilden nagelen (zie deze blog 9 oktober jl). Het ging zogezegd om de "vrijheid van informatie in Italië", een land nota bene waar wellicht de breedste opiniewaaier van heel de Europese Unie in de grote media aan bod kan komen. Bovendien kan men zich de vraag stellen of het wel aan de EU ligt om zich te bemoeien met de interne keuken van een - vanzelfsprekend - democratische lidstaat; ooit van "subsidiariteit" gehoord?

Omdat Europees links er een hoogdag van de politieke correctheid wou van maken, werd het stemuur gisteren vrijgehouden voor enkel de resoluties over Italië; een bij mijn weten nog nooit eerder gebruikte procedure. Het liep echter niet als verwacht. De gematigde resoluties van rechts werden weliswaar weggestemd, maar bij de eindstemming over hun eigen gemeenschappelijke linkse resolutie (groenen, socialisten, communisten én liberalen)  bleken ze voor één keer nipt geen meerderheid te hebben; bij de laatste stemming was het zelfs 338 voor en 338 tegen, dus verworpen bij gelijkheid van stemmen. Nooit eerder gezien in het Europees Parlement: zegezeker progressief en links Europa bijt in het zand. De geplande feestjes werden afgezegd, de kurken bleven op de champagneflessen.

Een nederlaag voor links, en zeker ook een persoonlijke nederlaag voor Guy Verhofstadt die ("zijn" liberale fractie helemaal het links-progressieve kamp insturend) zich fel had geëngageerd in deze zaak tegen Berlusconi, en nu moet vaststellen een flink aantal dissidenten in eigen liberale rangen te tellen. We hebben de voorbije week trouwens flink wat informatie verspreid over de manier waarop Verhofstadt en de VLD in Vlaanderen kritische journalisten aanpakte...

En de Vlaamse Europarlementsleden? Daar valt vooral het stemgedrag van NVA'ster Frieda Brepoels (inmiddels lid van de extreemlinkse groene fractie) op: links, linkser, linkst. Amendementen die bijvoorbeeld wezen op de problemen in andere Europese lidstaten (Duitsland waar de SPD meerderheidsaandelen heeft in heel wat mediaondernemingen, Portugal waar de socialisten journalisten onder druk zetten) werden door haar systematisch mee weggestemd, alle extreem-linkse amendementen werden door haar gesteund, en ook bij de eindstemming stemde ze mee met links. Voor wat de Vlamingen betreft was het dus "rechts" (Vlaams Belang, LDD, CD&V) tegen "links" (SPA, Groen, NVA en Verhofstadt-VLD). 't Is maar dat U het weet.

Frank Vanhecke

 

Verhofstadt: taalemigrant (journaal 5 november 2009)

Sinds hij in het Europees parlement verkozen werd en daar fraktieleider van de liberalenis geworden, is Guy Verhofstadt al verscheidene keren in dat parlement aan het woord gekomen. In het Europees parlement spreken de verkozenen hun eigen taal. (Er zijn vertaaldiensten in overvloed). Allemaal? Neen, Verhofstadt kent sinds hij in "Europa" zit geen Nederlands meer. Hij spreekt uitsluitend Frans, en een enkele keer ook zijn zeer slecht Engels, vol soms lachwekkende taalfouten. Een kort maar krachtig berichtje dat we voor u lazen in Journaal van Mark Grammens dd. 5/11/2009

 

  11-11-2009 Angeltjes.jpeg (10957 bytes)  Niet gelezen in de gazet? Vreemd het stond overal op pagina 1.  (11 november 2009)

Ongetwifeld surfte je op de wilde golven van het wereldwijde web al eens tot bij Angeltjes. (http://blogseniorennet.be/angeltjes). Ik doe dat in elk geval heel regelmatig. Best interessant! Ray snorde onderstaand bericht op in de Franstalige pers.

Deze 5 lachende en vriendelijke jongeren werden gefilmd in het metrostation Beekkant in Molenbeek, u weet wel, waar Pater Leman het multicultureel evangelie verspreidt en de socialistische fascist Philippe Moureaux 5x daags zijn gebed tot Mekka en Moskou richt. Wat is er gebeurd? Cédric, een 32-jarige rustige blanke man zit op een bank in het station te wachten tot hij aangemaand wordt door een moslim om zijn plaats af te staan. Cédric,die de buurt kent, doet wat hem gevraagd wordt en gaat wat verderop zitten. Daar wordt hij door dezelfde man, inmiddels bijgestaan door 4 gelijkaardige prachtfiguren, opnieuw aangemaand zijn plaats af te staan, maar vooraleer Cédric ditmaal kan rechtstaan, wordt hij door de 5 smeerlappen in mekaar geslagen en gestampt. Hij kan eenvoudig niet rechtkomen, want telkens opnieuw wordt hij tegen de grond geklopt. Tot opeens de leider van de islamitische gestapobende Cédric over de grond sleurt en hem op de sporten van de metro zwiert. De vijf gaan vervolgens op de loop.

Cédric is gelukkig door twee omstaanders, die getuige waren van deze zoveelste schanddaad door moslims, van de sporen gehaald. Nodeloos te zeggen dat hij ook beroofd was van zijn protefeuille.

La DernièRe Heure heeft dit bericht uitgebracht. De andere kranten zwijgen en zullen hun schade inhalen van zodra 5 blanke jongeren een moslim aanpakken. (met dank aan Dirk voor de tip.)

Filip Dewinter20090928 (3 kopie (2).jpg (1923838 bytes) Filip De Winter te gast bij Tinneke in café 't Saske (30 okt. '09)

We hebben de eer en het genoegen om kopman Filip De Winter geregeld over de vloer te krijgen hier bij ons in Waregem. Vrijdag was het weer zover. We hebben er een gezellige en vooral oervlaamse avond van gemaakt met een pint en een boterham in hét volkscafé bij uitstek: bij Tinneke in café 't Saske te Beveren-Leie. Foto's volgen later nog wel. Dank aan Adriaan en Déisré voor de goede organisatie en tot de volgende!

De Paus over de Vlaming Pater Damiaan (13 okt '09)

Er is al inkt genoeg gevloeid over de heiligverklaring van de Vlaamse Pater Damiaan. Doch kort nog even dit: In Rome was een uitgebreide schare CD&V politici aanwezig. Niks op tegen natuurlijk maar het
is Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Bart Laeremans (ook ter plekke) niet ontgaan dat nagenoeg alle CD&V-politici een pin met de Belgische driekleur hadden opgespeld. 't Is maar dat je het weet!

Paus Benedictus XVI kent zijn geschiedenis (en ook aardrijkskunde) veel beter dan die Belgicistische tjeeven want in zijn Nederlandstalige toespraak verwees hij   uitdrukkelijk naar “de Vlaming” Jozef De Veuster en diens "geboorteland Vlaanderen".               Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Interessante lezersbrief in het weekblad Knack: over moslims, de islam en integratie... (5 okt '09)

We zijn sinds lang niet meer geabonneerd op dit politiek correcte weekblad doch af en toe sijpelt er wel iets door.... zo las volksvertegenwoordiger Filip De Man hetvolgende:
"Een zekere Uranguyen publiceerde een interessante lezersbrief in het weekblad Knack:

Voor zover nodig geef ik hier een overzicht van de taktiek van de jihad.
De islam is geen godsdienst, het is ook geen sekte. In zijn ultieme vorm is het een allesomvattend, totaal, 100% leefsysteem. Islam heeft religieuze, politieke, economische, sociale en militaire componenten. De religieuze component zit met weerhaken vast aan alle andere onderdelen.
Islamisatie begint als er in een land voldoende moslims zijn die zich beginnen te roeren om religieuze privilegies te bekomen. Als er in politiek-correcte, tolerante en cultureel diverse samenlevingen religieuze toegevingen gedaan worden aan moslims, dan sijpelen ook de andere componenten onweerstaanbaar mee naar binnen. Het werkt als volgt.
Zolang de moslimbevolking rond of onder de 2% blijft, dan zal de groep in het algemeen beschouwd worden als een vredelievende minderheid die geen bedreiging vormt voor de rest van de bevolking.
Dit is het geval in: Verenigde Staten -- 0.6% moslims , Australië -- 1.5% moslims , Canada -- 1.9% moslims, China -- 1.8% moslims , Italië -- 1.5% moslims , Noorwegen -- 1.8% moslims

Rond 2% tot 5% beginnen zij andere ethnische minderheden en achtergestelde bevolkingsgroepen te bewerken, dikwijls met recruteringen uit de gevangenisbevolking en straatbendes. Dit is aan het gebeuren in: Denemarken -- 2% moslims,  Duitsland -- 3.7% moslims , Verenigd Koninkrijk -- 2.7% moslims, Spanje -- 4% moslims,  Thailand -- 4.6% moslims

Vanaf 5% beginnen zij een invloed uit te oefenen die niet meer in verhouding staat tot hun percentage van de bevolking. Voorbeelden : zij gaan ijveren voor de invoering van halal voedsel, daarbij arbeidsposten scheppend voor moslims in deze branche. Zij zullen druk uitoefenen op supermarktketens om halalvoedsel in de rekken te plaatsen. Dit zal gepaard gaan met bedreigingen in geval er niet aan hun eisen voldaan wordt.
Dit is aan het gebeuren in: Frankrijk -- 8% moslims, Philippijnen -- 5% moslims, Zweden -- 5% moslims , Zwitzerland -- 4.3% moslims, Nederland -- 5.5% moslims,  Trinidad & Tobago -- 5.8%
De landsregering zal "bewerkt" worden om zelfbestuur onder Sharia-wetgeving (in hun ghetto's) te bekomen. Het ultieme doel van de islamisten is om de Sharia over de ganse wereld van kracht te doen worden.

Wanneer moslims in de buurt van 10% van de totale bevolking komen, zal de wetteloosheid toenemen en gebruikt worden als een argument om medelijden los te weken in verband met hun leefomstandigehden. De massale autoverbrandingen in Parijs zijn hier een voorbeeld van.
Iedere niet-islamitische actie wordt door moslims als een belediging ervaren en resulteert in opstanden en bedreigingen, zoals na de cartoonkwestie.
Zulke spanningen ziet men bijna dagelijks in landen zoals: Guyana -- 10% moslims, Indië -- 13.4% moslims, Israël -- 16% moslims, Kenya -- 10% moslims, Rusland -- 15% moslims

Na het bereiken van de 20% kunnen landen zich verwachten aan goed-georchestreerde opstandjes, de vorming van jihadmilities, sporadische moorden, het in brand steken van christelijke kerken en joodse synagogen zoals in: Ethiopië -- 32.8% moslims.

Bij 40% kan men zich verwachten aan moordpartijen, niet-aflatende terroristische aanvallen en oorlogsvoering door milities zoals in:
Bosnië -- 40% moslims, Tjaad -- 53.1% moslims, Libanon -- 59.7% moslims.

Vanaf 60% ontstaat er ongebreidelde vervolging van gelovigen van alle andere religies (inclusief niet conforme moslims), sporadische ethnische zuiveringen (eventueel zelfs volkerenmoord), gebruik van de shariawetgeving als wapen en van Jizya, een belasting op ongelovigen: Albanië -- 70% moslims, Maleisië -- 60.4% moslims, Quatar -- 77.5% moslims, Soedan -- 70% moslims.

Eens de 80% voorbij kan men zich verwachten aan gewelddadige jihad, etnische zuiveringen onder staatstoezicht en zelfs volkerenmoord als deze landen de ongelovigen zullen uitdrijven om de 100% te bereiken. Dit is gebeurd, of is nog aan het gebeuren in: Bangladesh -- 83% moslims, Egypte -- 90% moslims, Gaza -- 98.7% moslims, Indonesië -- 86.1% moslims, Iran -- 98% moslims,
Irak -- 97% moslims, Jordanië -- 92% moslims, Marokko -- 98.7% moslims, Pakistan -- 97% moslims, Palestina -- 99% moslims, Syrië -- 90% moslims, Tajikistan -- 90% moslims, Turkije  99.8%
Verenigde Arabische Emiraten -- 96% moslims

100% betekent dat de toestand van "Dar-es-Salaam" bereikt werd, het Islamitisch Huis van de Vrede. De ultieme vrede bereikt werd omdat iedereen moslim is, de madrassa's de enige scholen zijn en het woord van de koran het enige woord is, zoals in Afghanistan -- 100% moslims, Saudi-Arabië -- 100% moslims, Somalië -- 100% moslims, Jemen -- 100% moslims.

Jammer genoeg wordt er nooit vrede bereikt omdat in deze 100% moslimstaten de radikaalste moslims andere, minder radikale moslims uitspuwen, intimideren, bedreigen en vermoorden en dit omwille van de meest uiteenlopende redenen.
"Voordat ik negen was had ik de grondregel van het Arabisch leven begrepen. Het was ik tegen mijn broeder, ik en mijn broeder tegen onze vader, mijn familie tegen mijn neven en de clan, de clan tegen de stam, de stam tegen de wereld, en wij allemaal tegen de ongelovigen" (Leon Uris - De Haj)
Men mag niet uit het oog verliezen dat in landen zoals in Frankrijk met een moslimbevolking die ver onder de 100% zit, een groot deel van de moslimminderheid in ghetto's leeft, ghetto's die wel 100% moslim zijn en waar er volgens de sharia geleefd wordt. De nationale politie durft deze ghetto's zelfs niet meer te betreden. Er zijn daar geen nationale wettelijkheid of scholen meer, geen niet-islamitisch verenigingsleven. Moslims integreren niet meer in de nationale samenleving.
Kinderen lopen school in de madrassa's waar zij alleen maar de koran leren. Contact hebben met een ongelovige is een misdaad die met de dood kan bestraft worden. In sommige buurten hebben de imams en de islmaitische extremisten meer macht dan het nationaal gemiddelde zou doen vermoeden.
Vandaag zijn er 1,5 miljard moslims op de wereld, 22% van de totale bevolking. Maar hun geboortecijfer overtreft massaal dat van de christenen, hindoes, boedhisten, joden of aanhangers van andere godsdiensten. Op het einde van deze eeuw zal meer dan 50% van de wereldbevolking islamitisch zijn."

(naar het boek van Dr. Peter Hammond: Slavernij, terrorisme en islam: de wortels van een hedendaagse bedreiging/Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat)
Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Minister Stefaan Declerck (CD&V burgemeester van Kortrijk) en de islam... (4 okt '09)

Volksvertegenwoordiger De Man interpelleerde de minister van Justitie over de beruchte imam Nordine Taouil, voorzitter van de zogeheten Moslimraad van België. Verwijzend naar een hele reeks feiten, vroeg Filip De Man een doortastend optreden van Declerck. Maar deze weigert.

De feiten zijn nochtans bekend. Reeds in 2005 bracht de Staatsveiligheid een negatief advies uit toen deze imam werd voorgedragen voor de Moslimexecutieve, Taouil was (is) immers een fundamentalist die achter gesloten deuren extremistische uitspraken doet en bijvoorbeeld verkondigt dat een mannelijke geneesheer geen moslima mag onderzoeken. Naar aanleiding van de rellen over de Deense Mohammed-cartoons organiseerde Taouil zelfs een provocatieve moslimwake pal vóór de Antwerpse kathedraal, waarbij het tot zware rellen kwam in de metropool en de Joodse wijk werd belaagd. Onlangs nog bevestigde de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid dat hij jongeren ronselt voor opleidingen in de madrassa’s van Pakistan en Taouil is tenslotte ook het heerschap dat deze zomer alle moslimouders opriep om hun kinderen thuis te houden omwille van het hoofddoekenverbod in twee Antwerpse athenea.

Toch weigert de minister van Justitie – verantwoordelijk voor de erediensten - deze fundamentalistische onruststoker af te zetten als voorzitter van de Moslimraad van België. Hoe Declerck dat rijmt met zijn opzet om – wij citeren uit zijn antwoord in de Kamercommissie - een “Belgische islam” te organiseren, blijft een raadsel.

Deze CD&V’er is hiermee trouwens niet aan zijn proefstuk toe: vorige week verklaarde hij openlijk dat moslima’s in het Brussels Justitiepaleis mogen rondlopen met een niqaab (zwart kleed dat enkel de ogen vrijlaat). Elke andere gemaskerde persoon zou meteen opgepakt worden, maar fundamentalistische moslima’s die steun betuigen aan de veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi worden ongemoeid gelaten.

P.S. eigen voetnoot: "minister" moet vaak gelezen worden als mini-ster (= klein sterretje dat slechts héél weinig licht geeft)          Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Vlaamse spreuk van de dag (3 okt. '09)

't Is niet dat we er een klucht willen van maken, maar nu we toch bezig zijn: een goeie; én opnieuw van onze goeie vriend Christophe Lefebre:
Vlaamse spreuk van de dag : beter 1 bakje friet in de hand, dan 350.000 regularisatie aanvragen uit een ander land !         Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Hollandse cabaretiers zeggen waar het op staat. (2 okt '09)

Vrienden stuurden me onlangs onderstaande koppeling door met de vraag of dat ook hier te lande zou kunnen?
En of dat ook bij ons op de buis zou komen?
In Nederland in elk geval wel.
Ga vlug een kijkje nemen op onderstaande link.
Vlug alvorens politiek correctdenkenden het eraf gooien....

Liever een kerk dan een moskee !

http://www.dumpert.nl/mediabase/378931/35382cad/liever_een_kerk.htm                             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

 

"PS machtsgeil en geldverslaafd" (24 sept '09)

De voorbije dagen las ik meerdere berichten in dezelfde trant in verschillende gazetten. Ik was dan ook van plan er een stukje over te schrijven... doch de inspiratie vlotte niet zo goed, de pen wilde niet echt. Bij federaal parlementslid Peter Logghe las ik onderstaand stukje. En tja, wat Peter doet is goed... dus waarom zou ik niet eens zijn stukje overnemen: lees gerust mee.

"Merry Hermanus, vertrouwensman van PS-topman Philippe Moureaux, omschreef de taak van de PS onlangs als volgt: “Wat socialisten moeten willen en moeten verdedigen, is economische groei voor iedereen” (Knack, 09.09.2009). Sommigen van de PS hebben de boodschap wel heel letterlijk genomen en draaien hun hand niet meer om voor 100.000 euro min of meer.

Didier Donfut, Waals minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen (cynisme ten top in het kader van dit artikel), bleek er een lucratief bijbaantje op na te houden als energieconsulant van Henegouwse intercommunales. Nadat dit schandaal aan de oppervlakte kwam, besloot ‘men’ een einde te maken aan het contract. Deze ‘verbreking’ zal de belastingsbetaler 160.000 euro lichter maken. Eerst oom en dan oompjes kinderen, moet Donfut gedacht hebben. Nobele socialistische gedachte…

En onlangs werd ook bevestigd dat de gewezen voorzitter van het Waals Parlement, José Happart, een vertrekvergoeding zal opstrijken van 530.000 euro. Happart zal ook nog over 2 voltijdse medewerkers en één halftijdse medewerker kunnen beschikken. Happart was verwonderd over de polemiek rond deze exorbitante opzegvergoeding: “De vertrekvergoedingen zijn sociale verworvenheden en de beslissingen dateren van voor mijn tijd”. Eerst oom en dan oompjes kinderen, zal ook Happart, na de vermoeiende studiereis naar Amerika, gedacht hebben. Nobele socialisten.

Merkwaardig toch dat die partij die zegt op te komen voor de kleine man, via allerlei schokkerende grabbeltechnieken erin slaagt dezelfde kleine, hardwerkende man jaarlijks miljoenen euro afhandig te maken. Merkwaardig toch dat deze Franstalige politieke partij, die steeds Vlamingen beschuldigt de eenheid van het land op het spel te zetten, minstens mede verantwoordelijk kan worden gesteld voor het financiële debacle dat Wallonië en Brussel zijn.

Ging PS-voorzitter Di Rupo niet reeds jaren geleden komaf maken met de ‘parvenus’? " door Peter Logghe.                  Reageren of een vraag? Mail mij hier.

PS-profitariaat blijft voortduren (23 sept '09)

U herinnert zich ongetwijfeld nog dat enkele weken geleden een PS-kopstuk (nog één, hoor ik u denken) moest opstappen wegens gesjoemel. Mevrouw Edmée De Groeve is als bestuurder van de luchthaven van Charleroi in verdenking gesteld van corruptie.(zie mijn stukje dd. 14 juli 2009). Mevrouw De Groeve combineerde dit lucratieve jobke natuurlijk met nog een paar andere bezigheden, kwestie van een goed gevuld agenda te hebben, nietwaar. Voorzitster van de NMBS en de nationale (k)loterij.

Een mooie opportuniteit om daar eindelijk eens niet-sjoemelende, niet-partijgebonden slaafjes te benoemen...
Neen, de sossen doen gewoon verder...
Mevrouw De Groeve is vervangen door vrienden, echte vrienden (soms ook wel eens kameraden genoemd): Laurence Bovy, kabinteschef van minister Onkelinx (PS) komt aan het hoofd van de raad van bestuur van de NMBS. Je moet weten dat mevouw Bovy ook al voorzitter is van de raad van bestuur van de Haven van Brussel.
Tot slot: bij de nationale (k)loterij is een ander PS-creatuur, éne Jean-Marc Liétart (kabinetschef van miniser Daerden (PS)) nu de neiuwe voorzitter.

 

"Immigratie zal vergrijzing niet betalen" (15 sept '09)

Met een beetje vertraging, maar we willen het u toch niet onthouden: In een intervieuw met Geert Noels (directeur denktank Econopolis - één van strafste koppen in ons land omtrent economie) verklaart ronduit: "het verhaaltje dat de immigratie de vergrijzing gaat betalen, klopt helaas niet."             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

 

20090902_cartoon_clouseau[1].jpg (72003 bytes)" Leve België " (7 sept. '09)

LEVE  BELGIE  van de broerkes Clouseau heeft de laatste dagen voor een beetje beroering gezorgd in ons Belgenland.
Ik vermoed dat ze bij 't componeren van hun laatste lied aan hetvolgende dachten:

 

LEVE BELGIE met meer gevangen op straat dan opgesloten.
LEVE BELGIE met een justitie die niet werkt noch hervormd geraakt.
LEVE BELGIE met ministers die tussenkomen in bankvonnissen.
LEVE BELGIE met onderzoekscommissies die hun werk niet mogen doen.
LEVE BELGIE met de op één na hoogste belasting van Europa.
LEVE BELGIE met met een openbare schuld van 32.1OO euro per inwoner.
LEVE BELGIE met vakbonden die geen belasting betalen op hun inkomen
LEVE BELGIE met amper belastingscontroles in Brussel en Wallonïe.
LEVE BELGIE met 30 % meer ambtenaren in Wallonïe dan in Vlaanderen
LEVE BELGIE met het grootste aantal ambtenaren in heel Europa.
LEVE BELGIE met 30 miljard fiscale fraude waar niemand iets aan doet
LEVE BELGIE met een verdubbeling v d ziekteverzekering in 12 jaar tijd
LEVE BELGIE met soms 3 generaties werklozen in één gezin.
LEVE BELGIE met ministers die illegale azielzoekers bezoeken en henaanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
LEVE BELGIE waar waalse politici van mening zijn dat werklozen een premie moeten krijgen om werk aan te nemen.
LEVE BELGIE waar belastingcontroleurs zelf hun computer kopen.
LEVE BELGIE waar kinderen van zelfstandigen minder bijslag krijgen dan kinderen van werknemers.
LEVE BELGIE waar vonnissen v h hoogste gerechtshof -B.H.V- niet uitgevoerd worden, maar politiek "onderhandeld".
LEVE BELGIE waar jonge criminelen die een scholier neersteken "per vergissing" uitgeleverd worden, voor hun berechting.
LEVE BELGIE waar agenten in wapens handelen na de inzameling.
LEVE BELGIE waar waalse ministers zoete broodjes bakken met Zaïrese dictators.
LEVE BELGIE waar ministers de gemeentewet laten wijzigen zodat ze als Europees commissaris ook burgemeester kunnen blijven.
LEVE BELGIE waar jaarlijks 3 miljard werkloosheidsvergoedingen  ten onrechte worden uitgekeerd.
LEVE BELGIE waar 80 miljoen wordt gespendeerd aan studies voor een wapperbrug die er waarschijnlijk nooit komt.
LEVE BELGIE waar justitiepaleizen verkocht worden aan duistere Ierse maatschappijen om ze dan terug te huren aan woekerprijzen.
LEVE BELGIE waar brandstof hoger belast wordt dan grondstof waard is
LEVE BELGIE waar ministerïele kabinetten dubbel zoveel medewerkers hebben als bijvoorbeeld in Frankrijk.
LEVE BELGIE waar een ambtenaar 2112 euro, een werknemer 925 euro en een zelfstandige 493 euro krijgt,

L E V E   B E L G I E   ? ? ?

Met dank aan Fré voor de zoveeeeeeeeeeeelste originele tekening!     Reageren of een vraag? Mail mij hier.

 

Linkse lemmingen door Benno Barnard (23 aug. '09)

Vandaag gelezen op de webstek van Filip De Winter. Beslist het lezen waard!

Mijn ergernis over links neemt gestaag toe. Al die thesen over de samenleving zijn als dorre bladeren in een herbarium.

Allerlei mensen eisen mijn hoofd sinds ik in een krant geschreven heb dat Inch’Allah? van Filip Dewinter getuigt van een redelijk inzicht in onze multiculturele vrolijkheid.
Bidt allen voor mij, zo zei ik - maar de strekking van Dewinters boek wijkt niet noemenswaardig af van de strekking van stukken en manifesten die Salman Rushdie, Bernard-Henri Lévy en Ian McEwan hebben gepubliceerd en ondertekend, om nog maar te zwijgen van de waarschuwende woorden van intellectuelen die de moslimwereld zijn ontvlucht - en die we maar liever in de steek laten omdat hun boodschap ons veel te zenuwachtig maakt. Die strekking luidt dat de islam als politieke ideologie een grote zwarte steen van mannelijke agressie, inktzwart obscurantisme en diepe achterlijkheid is, gericht tegen alles wat ons dierbaar is of zou moeten zijn.
In de grote steden van West-Europa worden homo’s weggepest door hun moslimburen, en leraren in het middelbaar onderwijs worden geterroriseerd door moslimjongens, terwijl de meisjes demonsteren voor hoofddoeken, als kippen voor legbatterijen. En dat zijn maar twee voorbeelden van de toenemende terreur van de islam, die dagelijks wordt aangewakkerd door de preken van imams en de rotzooi die schotelantennes uit allerlei moslimdictaturen aanvoeren. Niettemin zijn er nog altijd intellectuelen die temen dat we ons vertrouwen moeten stellen in het emancipatorisch vermogen van de islam.
Maar het emancipatorisch vermogen van die godsdienst is nogal beperkt. Intellectuelen hebben in navolging van Hegel vaak een hekel aan feiten, maar de waarheid (die vervelende bijkomstigheid van hun bibliotheek) luidt dat er in de hele wereld geen enkel land met een islamitische meerderheid bestaat waar de minderheden de facto gelijke rechten hebben - gewoonlijk worden ze daarentegen gepest, gediscrimineerd of zelfs vermoord.
De krankzinnige situatie is ontstaan dat je als islamcriticus smerige verwijten naar je hoofd geslingerd krijgt omdat je roept dat de salon, waar het voorgeslacht de kostbaarheden van onze liberale beschaving heeft uitgestald, in de fik dreigt te vliegen; ja, het tapijt smeult al… Je bent aan verdachtmakingen onderhevig omdat je het een verstandig idee vinden de brandweer te bellen als het brandt.
Ondertussen praten de gauchisten over de moslims als kindermeisjes over de aan hun zorgen toevertrouwde kleintjes.
Een zekere Marc Botenga beweert op een linkse website het navolgende omtrent Ahmadinedjads bedoelingen met Israël:
‘Wat betreft Israël kan ik heel duidelijk zijn: hij heeft het verdwijnen van Israël altijd vergeleken met het verdwijnen van Zuid-Afrika. Hij zegt: “Het Apartheidsregime is ook verdwenen, dus waarom zou het regime in Israël niet kunnen verdwijnen?” Dat is iets heel anders dan het hele land van de kaart vegen.’
Je zou Ahmadinedjad natuurlijk ook kunnen citeren als een autoriteit inzake homorechten.
Ach, linkse lemmingen! Welke zelfhaat maakt toch dat jullie brein maar manicheïstische schema’s blijft produceren, met enerzijds verdorven westerlingen - Amerikanen, zionisten, islamcritici - en anderzijds mensen die deugen omdat ze arm en zielig zijn?
Kort geleden trok Ella Vogelaar, een wonderlijk vulgair klinkende Nederlandse socialiste, weer eens de fatale parallel: Geert Wilders was een nazi en de Marokkanen van de vierde generatie waren vergelijkbaar met de Joodse vluchtelingen in de jaren dertig.
De waarheid is dat de nazi’s Wilders haten. De Nationale Socialistische Aktie/Autonome Nationale Socialisten (NSA/ANS) heeft vorig jaar een demonstratie tegen Wilders georganiseerd op het Binnenhof. Hij is in hun ogen een ‘vieze zionist’. En de Nederlandse Volksunie (NVU) verwijt Wilders dat hij uit is op een burgeroorlog tussen moslims en christenen, terwijl die groepen volgens de NVU nu juist één front zouden moeten vormen tegen het zionisme, het kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme, want zo heten de vijanden van extreem-rechts…
Wilders en Dewinter - ik ben van mening dat je de wekker niet kunt verwijten dat hij luidruchtig afloopt. 

Benno Barnard.             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

 

Nieuwe koptekst (21 aug '09)

Een deugdoende vakantie is goed voor een aantal zaken. Eén ervan is even de tijd vrijmaken om een beetje orde te brengen in de wanorde (ook de wanorde in bewaarde documenten allerhande). Onze goede VL B vriend Christophe Lefebvre (www.christophelefebvre.be) stond in voor dit mooie ontwerp!

Mijn oprechte dank hievoor aan deze artiest ! Ik zeg weldegelijk artiest want Christophe kan nog heel veel meer met dit moderne medium. Ga maar eens een kijkje nemen op zijn web-stekje!

Vakantie (10 aug '09)

Ook ik trek er even tussenuit. Samen met de hele familie gaan we het verste stukje Vlaanderen (nl. Voeren) opnieuw vereren met een vakantiebezoekje! Tot over een tiental dagen.

De Turkse ambassadeur in Brussel over België: "Als God het wil, zal het hen op een dan overkomen. Dan zullen ze begrijpen wat terrorisme is" (27 juli '09)

Fuat Tanlay, de ambassadeur van Turkije in Brussel is zo ontstemd (boos?) omdat een Belgische rechtbank (het Brusselse Hof van Beroep) verder gaat spitten in het stinkende potje van de extreemlinkse Turkse DHKP-C terroristische groepering. Zes leden van die groepering worden o.a. voor terrorisme vervolgd en daar is de Turkse ambassadeur - de officiële vertegenwoordiger van Turkije hier bij ons in België - zo miscontent over dat hij de profetische woorden sprak: "Als God het wil, zal het hen op een dag overkomen. Dan zullen ze begrijpen wat terrorisme is." 

Ziezo, 't is maar dat we het een keertje van een andere horen, niet? P.S. naar verluid zou de ambassadeur teruggeroepen zijn naar Turkije. Hij wordt er adviseur van de minister van buitenlandse zaken. Tja...

Socialistische graaicultuur (deel 2) (14 juli 2009) over Patrick Janssens (Sp.a burgemeester van Antwerpen)

Koen_Meulenaere_foto.jpg (8111 bytes)Niet dat we plots een grote fan van Knack zijn geworden, wel in  tegendeel. Eén iets moeten we ze wel nageven. Eén van de scherpste pennen van Vlaanderen mag er geregeld zijn ding doen. En dit zonder censuur als je 't mij vraagt. (Dank aan Angeltje(s) Ray om zoveel meer te lezen dan ik kan/wil.)

Koen Meulenaere (foto boven), tevens ook een begenadigd sportjournalist schets een portretje van de Antwerpse burgervader Patrick Janssens; socialist of wat had u gedacht. Leest u even mee:

Een heimelijk ventje is de Simple d'Anvers altijd geweest en zal hij altijd blijven: nu is hij weer stiekem getrouwd. Met zijn twintig jaar jongere veiligheidsadviseuse Sabine Steels. En schaart zich dus bij het Potager Genootschap van oude politici die via een groen blaadje hopen te ontsnappen aan het genadeloze malen van de molen des tijds. Als ze dan trouwen, moet het om een of andere reden altijd geniepig gebeuren. Wilfried Martens had niet eens zijn eigen kinderen ingelicht, die hebben op de radio vernomen dat ze een nieuwe moeder hadden. Waartoe dient eigenlijk een kinderrechtencommissaris als hij zoiets laat passeren?

Wij herinneren eraan dat Knack over de kwestie Janssens-Steels al berichtte in 2006, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. In dit blad werd toen een artikel uit de Antwerpse faxkrant 't Scheldt onder de aandacht gebracht. Daarin stond dat het Antwerpse stadsbestuur een vacature voor de nog niet bestaande functie van veiligheidsadviseur had uitgeschreven en dat er maar één kandidate voor was: toevallig het nieuwste lief van de burgemeester. Die dan ook prompt benoemd werd en zonder examen af te leggen meteen in een van de hoogste salarisschalen terechtkwam. Kwestie van het nieuwegezinsbudget een beetje op peil te houden, want een socia-listenloft kost in Antwerpen al evenveel als in Mechelen, om nu maar even het gelijklopende probleem te belichten van de bekendste twee loftsocialisten in Vlaanderen. In datzelfde artikel van 't Scheldt werd ook gemeld dat de zoon van de burgemeester tot tweemaal toe geverbaliseerd was wegens vandalisme en dat volgens kwaadsprekers, in Antwerpen nochtans niet makkelijk te vinden, de burgemeester tussenbeide was gekomen om iets te regelen.

Die twee beweringen waren door Knack zorgvuldig nagetrokken, en er werd besloten dat van de beïnvloeding van de pv's géén sprake was, van zijn relatie met die veiligheidsadviseuse wel. Correcte informatie, zoals u van Knack op de meeste pagina's gewoon bent. Maar volgens de Janssens, die nu dus met diezelfde veiligheidsadviseuse getrouwd is, was álles gelogen. Op de openbare omroep verklaarde hij publiekelijk dat de deontologie van Knack nog niet tot aan de enkels reikte van die van Dag Allemaal .

Drie dagen na de verkiezingen kwam hij in zijn limousine met chauffeur het parkeerterrein van het Brussels Media Center op gereden, om na eigen smeekbede onze chef-Wetstraat even te kunnen spreken. Hij had het allemaal niet zo bedoeld, en of Knack in het vervolg niet wat positiever over hem wou schrijven... Onze chef-Wetstraat heeft wel vaker met onderkruipers te maken, maar van deze stond hij toch te kijken.

Het traject Antwerpen-Brussel legt Janssens doorgaans alleen af om in het Vlaams Parlement in de gauwte zijn geld te gaan ophalen. In het rapport dat De Standaard opmaakte over wat elk Vlaams Parlementslid tijdens de voorbije vijf jaar had gepresteerd, staat Patrick Janssens met een nul over de hele lijn. Met als bijgevoegd commentaar: ' Janssens beschouwt het Vlaams Parlement als lobbyplatform voor de belangen van zijn stad, en voerde verder bewust geen klap uit. Zelfs als het in de commissies over Antwerpen ging, was hij er vaak niet. '

Hallo, dat is er niet naast. Tweede bron checken, u kent Knack . Een soortgelijk rapport in De Morgen, ook daar kreeg de Simple 0 op 10. Begeleidend commentaartje: ' Wie op woensdagnamiddag wil weten of er nog tijd is voor een koffie of een plaspauze, moet alleen naar de stoel van Patrick Janssens kijken. Zit hij er, dan is er een stemming nabij. Hij drukt op de juiste knop en verdwijnt meteen weer. Beweert zo de Antwerpse belangen te verdedigen, maar is niet eens aanwezig als er over Antwerpen wordt gepraat. Deed in vijf jaar tijd twee keer zijn mond open. '

En dan maar klagen over de antipolitiek. Het is niet Patrick Janssens die de politiek zal ontdoen van het cliché van 'de zakkenvuller'. Zijn deontologie reikt nog niet tot aan de enkels van de grootste knopendraaier van het Vlaams Belang. Als je dan toch zo veel minachting hebt voor het ambt van Vlaams Parlementslid, stel je dan niet opnieuw kandidaat. Of wees op zijn minst zo eerlijk om aan het salaris ervan te verzaken. Maar dát is natuurlijk al te veel gevraagd van een loftsocialist.

Koen Meulenaere

Socialistische graaicultuur (deel 1) (14 juli 2009)

In Vlaanderen is Steve Stunt terug. In Wallonië blijven ze gewoon zitten met hun corrupte socialisten. Een zekere mevrouw De Groeve combineert een paar top-jobs
- en dito lonen veronderstel ik, nietwaar - zoals voorzitster van de Nationale Loterij, de NMBS en de luchthaven van Charleroi. En toch kan ze 't niet laten haar zakken twee keer te vullen. Op Angeltjes vinden we volgende "anekdote". In triest, maar dagelijkse realiteit in het Zuiden des lands. En de socialisten regeren rustig verder...

Edmée De Groeve, voorzitster van de raad van bestuur van de luchthaven van Charleroi (BSCA), de NMBS en de Nationale Loterij, is donderdag in verdenking gesteld voor verduistering. Dat werd vernomen van het parket van Charleroi. De Groeve werd woensdagnamiddag opgesloten, maar is intussen weer in vrijheid gesteld.
De Groeve werd woensdagnamiddag opgepakt en aangehouden. Ze is door onderzoeksrechter France Baeckeland officieel in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, verduistering en oplichting. De feiten zouden betrekking hebben op het frauduleus gebruik van een kredietkaart van de luchthaven van Charleroi. De Groeve wordt ervan verdacht met haar kaart onkosten te hebben gemaakt, die ze daarna liet vergoeden door de NMBS. De onkosten werden dus twee keer terugbetaald. Ondertussen heeft ook de PS een schorsingsprocedure tegen De Groeve opgestart. (DWM)

leeuw[1].jpeg (2550 bytes) Gelukkige nationale feestdag aan alle Vlamingen ! (11 juli 2009)

Koen Bultinck (Vlaams Belang) dient voorstel in m.b.t. al dan niet roken in de horeca. (5 juli 2009)

Federaal Volksvertegenwoordiger, en mijn goede vriend Koen Bultinck, is een bezige bij! Dat wisten we reeds langer! Hij zetelt o.a. in de commissie volksgezondheid en één van de thema's die momenteel zeer actueel zijn is het rookverbod in de horeca. Hij diende een voorstel in dat mijn insziens gestoeld is op gezond   Vlaams verstand. Leest u even mee:

Het Vlaams Belang legde een voorstel neer dat de rookreglementering drastisch vereenvoudigt. Het voorstel stoelt op volgende principes:

1. Wij zijn tegen een algemeen verbod in de horeca.

2. Wat de drankgelegenheden betreft, is het de uitbater zelf die een keuze maakt om het roken al dan niet toe te laten.

3. Om oneerlijke concurrentie uit te sluiten, moet er wel een rookverbod komen voor alle horecazaken waar bereide maaltijden geserveerd worden. Dit uiteraard met de mogelijkheid om een afgescheiden rookkamer in te richten.

4. Aan de ingang van elke horeca-inrichting wordt duidelijk kenbaar gemaakt welke rookregeling geldig is.

Koen Bultinck
Volksvertegenwoordiger

"Het gaat al lang niet meer over het stelen van een appel" (2 juli '09)

Op 23 juni begon ik mijn stukje als volgt: "Als wij, Vlaams Belang, op bepaalde spijker kloppen en er blijven op kloppen worden we vaak met de nek aangekeken en zijn de woorden racisme en onverdraagzaamheid aan de orde." Met een weekje vertraging komt mij een intervieuw onder ogen met Brittt Vreysen, jeugdadvocaat en criminologe. In Het Nieuwsblad zegt ze hetvolgende: "Maar boefjes.... Soms zijn het nu al echte boeven, hoor! Men heeft het in die context ook altijd over kleine criminaliteit. Welnu, het gaat al lang niet meer over het stelen van een appel, maar over ergere dingen. Inbraken, diefstallen met geweld... Een vrouwtje overvallen en haar met een heupbreuk achterlaten is geen kleine criminialiteit, hé".    't Is maar dat u het van een ander hoort.

"Nieuwe" linkse Vlaamse regering? (24 juni 2009)

Kris Peeters (Cd&V) is volop bezig met de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Nu Bart De Wever de (k)open vld uit het bed heeft geschopt blijven er nog 3 over. De cd&v die gedomineerd wordt door de linkse vleugel van de ACW en de sossen zullen samen met de N-VA de dienst uitmaken in Vlaanderen.
Een Vlaanderen dat hoofdzakelijk rechts heeft gestemd. Daar is jan en alleman het over eens na 7 juni ll. Dat Vlaanderen dat dus een rechts beleid wil zal alweer een regering krijgen en een dito beleid dat gedomineerd wordt door linksen en/of links denkenden. Arm Vlaanderen.

Het begint te dagen... ? (23 juni 2009)

Als wij, Vlaams Belang, op bepaalde spijkers kloppen en er blijven op kloppen worden we vaak met de nek aangekeken en zijn de woorden racisme en onverdraagzaamheid aan de orde. Ik laat u even meelezen in een paar artikeltjes vandaag in de krant:

"Antwerpse concentratieschool verbiedt hoofddoek"
Vanaf volgend jaar mogen ook in de Athenea van Antwerpen en Hoboken geen hoofddoeken meer gedragen worden. Her voornaamste gevolg van het niuwe schoolreglement is dat moslima's niet langer hun hoofddoek op school mogen dragen, en ook niet tijdesn de 'schoolgebonden activiteiten'.  Nochtans is dit een weloverwogen keuze van de school, waar drie jaren is over nagedacht. Vorig jaar werd al een tussenmaatregel ingelast. Lange zwarte gewaden mochten niet langer. Maar die vestimentaire regels werden constant met de voeten getreden.
Hoe zit het met de andere Antwerpse scholen? In de andere secundaire scholen van het GO! onderwijs (gemeenschapsonderwijs) in Antwerpen hebben het verbod op politeike en religieuze symbolen al langer in hun schoolreglement ingeschreven. In de Brusselse athenea geldt die regel trouwens ook. Ook in de meeste scholen van het stedelijk onderwijs van Antwepen mag de hoofddoek niet worden gedragen. De katholieke scholen beslissen hier autonoom over met als gevolg dat ook daar vaak een hoofddoekenverbod van kracht is.

"Sarkozy: "Boerka niet welkom en volgend jaar start de bouw van nieuwe gevangenissen"
Voor het eerst sinds 1873 sprak de Franse president het Franse Congres toe.Het Congres is de verzamelde kamers (assemblee en senaat). De president had het vanzelfsprekend over de huidige crisis, de politieke en economische gevolgen en maatregelen die moeten getroffen worden,... inclusief de mogelijke verhoging van de pensioenleeftijd. (P.S. deze is in Nederland reeds 8 maand geleden ingevoerd. Bij ons moet men nog beginnen nadenken want men kon het laatste jaar niks doen daar er verkiezingen op til waren of nu net zijn geweest...)
Sarkozy sneed ook maatschappelijke thema's aan.  Zo sprak hij zich onomwonden uit voor een verbod op het dragen van boerka's en dies meer. "Dit valt niet onder wat wij zien als godsdienstvrijheid", zie hij letterlijk. "Het probleem van de boerka is geen religieus probleem, maar een probleem van de waardigheid van de vrouw"
"De boerka is niet welkom op  het grondgebied van de Republiek."
Verder: "Het kan niet dat 82.000 straffen niet correct en volledig kunnen uitgevoerd worden omdat er niet genoeg plaats is in onze gevangenissen. De bouw van nieuwe gevangenissen wordt één van de prioriteiten voor het komende!".

"Kortrijk voert nultolerantie in aan Pradopark"
De Kortrijkse schepen van Jeugd, Alain Cnudde (Cd&V) geeft toe dat er heel wat fout loopt om en rond het nieuwe park op de site van de oude Prado fabriek. Vandalisme, drugsgebruik en drugshandel, kortom overlast allerhande. De hangjongeren veroorzaken deze problemen. De mensen voelen zich er absoluut niet meer veilig; zeker niet 's avonds en in het week-end als er minder sociale controle is. Tal van pogingen om hieraan iets te verhelpen zijn mislukt. De overlastveroorzakers zijn hardleers. De politie zal ingeschakeld worden. Hoofdcommissaris Rino Defoor: "De mensen moeten genieten van het Pradopark in plaats van er zich onveilig te voelen. We zullen de jongeren die er niet thuishoren, identificeren en ze vragen om op te hoepelen." Het is jammer dat we de politie moeten inschakelen, maar we hopen dat ze de overlastzaaiers zullen afschrikken en indien nodig straffen. Een buurtbewoner zegt letterlijk: "Hoe strenger de aanpak, hoe beter!" De uitbater van een krantenwinkel weet verdomd goed waarom hij zijn winkel liet beveiligen: "In het inkomportaaltje stonden de dealers gewoon drugs te verkopen."
De stad Kortrijk en de politie verspreiden straks een mededeling aan de omwonenden om "hun buurt weer in te nemen" en alle problemen te melden.

Tja, al goed dat het in de gazetten staat en dat wij het niet opnieuw moeten gezegd hebben!

Mohamed Dahmane (Algerijns-Franse voetballer bij Club Brugge) is reeds goed ingeburgerd (21 juni 2009)

Voetballers kunnen sinds het arrest Bosman (terecht) niet meer als voetbal-vee verhandeld worden. Er veranderde heel veel ten goede voor de heren (en dames) prof-voetballers. Als ze op het einde van hun contract komen kunnen ze gratis naar een andere werkgever - lees voetbalclub - overstappen. Als ze een contract van meerdere jaren tekenen - wat de meesten uit geldzucht doen - beseffen ze dat ze voor de beëindiging ervan niet zomaar - gratis - onder die verbintenis uit kunnen. Logisch, niet? Als wij als gewone werkmens willen veranderen van werk(gever) is ook dat aan regels gebonden.

Momo - zo wordt hij gemoedelijk genoemd - Dahmane denkt er echter het zijne van. Mijnheer verkaste van Mons naar Racing Genk om er duidelijk veel meer te gaan verdienen. Op zich niets op tegen. Doch bij Genk liep het niet zo vlotjes als voorzien. Resultaat: mijnheer maakt een beetje te veel van zijne tak en mag enkele weken bij de reserven gaan spelen. Ohlala, dat was buiten het eergevoel van Momo gerekend. Hij keerde doodleuk terug naar Mons om enkele maanden later een lukratief contract bij Club Brugge te gaan tekenen.
De voorzitter van Racing Genk is echter ook niet de eerste de beste. Jos Vaessen is een man van eer en een man van zijn woord. Hij bracht de hele zaak dus voor de rechtbank. Terecht, als je 't mij vraagt. Die verwende mietjes van voetballers moeten zich ook aan de regels houden. (Ik ken er ook andere, hé. Dus niet elke voetballer moet zich aangesproken voelen; maar toch...)

De rechter heeft vorige week een uitspraak gedaan in de lijn van wat de "speciaal voor prof-voetballers gemaakte wet" zegt: wie zonder grondige reden zomaar zijn contract opzegt (om elders een nog lukratiever te gaan tekenen, want daar komt het zowat altijd op neer) moet aan de club waar hij opstapt een schadevergoeding betalen gelijk aan het brutoloon van de contracttijd die hem nog restte bij zijn oorspronkelijke werkgever.
Momo moet dus zomaar eventjes 878.888 euri betalen aan Racing Genk. (d.w.z. dat mijnheer zowat 24.000 euri per maand  verdiende in Genk. Dus in Brugge ongetwijfeld nog (veel) meer). Maar Momo heeft daar geen goesting in: lees even mee in zijn verklaring:
"Dit vonnis verrast me niet. Tongeren is niet ver van Genk en ik heb niet echt het profiel om zo'n proces te winnen: ik ben geen Vlaming, zelfs geen Belg, ik ben maar un Maghrébin uit Frankrijk. Het is het proces van de kleine Noord-Afrikaanse voetballer   (die tussen haakjes per maand meer verdient dan de doorsnee Vlaming per jaar) tegen de multimiljonair Jos Vaessen. (Jos heeft daar bij mijn weten altijd hard en zelf voor gewerkt!). ... hij wil met zijn vele voetbalgeld enkel zijn ouders uit hun armenwijk in Maubeuge halen en hen een comfortabel leven geven; dat is namelijk waar het voor mij om draait". Zijn top-advokaat, Mr. Luc Misson, gaat het spelletje nog vele jaren rekken want "eerst gaan we in beroep bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen. Daarna gaan we naar het Hof van Cassatie. En uiteindelijk is er nog het Europees Hof voor de Rechte van de Mens in Straatsburg."

Momo blijkt al goed ingeburgerd te zijn in onze Westerse samenleving want hij vervolgt doodleuk: "Ik neem mijn schuld mee  in mijn graf. Als ik zou verliezen en zou moeten betalen aan Vaessen (hij bedoelt eigenlijk de voetbalclub Racing Genk), stop ik nog liever met voetballen, schrijf ik me in als werkloze en word ik zo insolvent. Ofwel vlucht ik naar Algerije, waar ik nu op vakantie ben. Ik zit hier in de bergen tussen de schapen. Als Vaessen zijn geld dan echt wil, mag hij het hier komen halen. Ik zal hem opwachten."

Als ik hem één kleine raad mag geven: aub Momo, blijf waar je nu zit, of dat nu tussen de apen of tussen de schapen is, het kan ons echt niet schelen. Blijf aub waar je bent want ook jij geeft duidelijk te verstaan dat je je niet wil of niet kan aanpassen aan onze normen en wetten. Jammer voor jou. Jij bent één van die zovele gelukzakken die hier alle kansen heeft gekregen;
en die al deze ongelooflijk mooie kansen ook hebt verkwanseld.
Wel, wij verkiezen die kansen nu te geven aan een jonge Vlaamse voetballer die wel enig respect en eerbied kan opbrengen voor onze manier van leven.
Het ga je goed ginds in het verre Algerije.
P.S1. laat je ouders ook jou achternakomen op je favoriete vakantiebestemming. In Maubeuge zullen ze er niet rouwig om zijn. Daag!
P.S2. Als je lang genoeg ginds blijft zal Jos zijn centen inderdaad niet komen halen, daar zal hij al lang niet meer om malen. Om zijn principes des te meer!       Reageren of een vraag? Mail mij hier.

logo CD&V.gif (2997 bytes)     Stefaan Declercq.jpg (7658 bytes)  Stefaantje, wie-gelooft-deze-man-nog, De Clerck sjoemelt lustig verder (20 juni 2009)     thumb_act_20090114cvp1.jpg (3381 bytes)

Wollige Stefaan, Stefaantje voor de vrienden, zit sinds enige maanden weer in Brussel. Hij is namelijk opnieuw minister van Justitie. Ja, opnieuw, nadat hij al een eerste keer is moeten aftreden, maar da's 't verleden wat telt is hier en nu;  en goed bestuur, nietwaar? Wel minister Stefaan die er toch een klein beetje moet op toezien dat de wet gerespecteerd wordt heeft een klacht ingediend tegen een Waalse mevrouw met uitgesproken MR sympathie omdat ze als procureur politiek neutraal zou moeten zijn. Ze had nl. op een web-stekje haar politieke voorkeur geuit. Tja, het zal wel zo zijn zeker als Stefaan het zegt. Wat blijkt nu echter? Datt de officiële web-stek van het ministerie van justitie zonder schroom politieke reclame bevat voor de CD&V. (ga naar de web-stek, klik door naar strategische cel. Je vindt er een verzameling foto's van medewerkers -w.o. de 2 CD&V burgemeesters die moesten koest gehouden worden omdat ze (nog) geen verkiesbare plaats kregen in één of ander Brussels halfrond -.)
En verder ook onversneden publiciteit voor de grootse leugen-machine van het land; de CD&V. Had hij niet beter gewoon het oude logo van de CVP genomen. Er is toch geen enkel verschil merkbaar.
De pot verwijt de ketel. Ik hoop van harte dat die Waalse mevrouw nu ook klacht indient tegen Stefaantje, wie-gelooft-deze-man-nog uit Kortrijk. (Ray beschrijft het bij Angeltjes als volgt: De lachende deugniet van de Christelijke Sharia: "ik heb jullie beet,... met jullie naieve geloof in een onpartijdige justitie". Toch niet Stefaan, we wisten het al.)    Reageren of een vraag? Mail mij hier.

De Schandaard volhardt in de boosheid (11 juni 2009)

U herinnert zich ongetwijfeld dat Guido Demoor (treinbestuurder van beroep) op 24 juni 2006 door 6 jongeren werd vermoord toen hij op de bus vroeg om het wat kalmer aan te doen. De regime-pers spreekt al 3 jaar lang van een incident. Tja, ik versta iets anders onder het woord incident.
Vandaag bericht de Standaard in volgende bewoording over de straf (in beroep) die één van de moordenaars heeft gekregen: "De minderjarige die drie jaar geleden tijdens een conflict in de bus Guido Demoor vuistslagen heeft gegeven, heeft in beroep   dezelfde maatregelen opgelegd gekregen als in eerste aanleg. (ja, ook in eerste aanleg hebben ze hem niet  'binnen' gestoken). Hij blijft nog vier maanden, tot zijn twintigste, onder toezicht van de jeugdrechter". De Schandaard vervolgt letterlijk: "Demoor overleefde het conflict tussen hem en 6 allochtone jongeren niet. De man vroeg de jongeren in de bus meermaals het wat kalmer aan te doen. De discussie escaleerde en een 18-jarige greep Guido Demoor bij de keel. De 16-jarie, die nu in beroep is veroordeeld (wat noem je nu nog 'veroordeeld'?), gaf  Demoor bovendien twee vuistslagen. Daarna trapte dezelfde 18-jarige de man nog tegen de bordt. Die laatste is eerder al veroordeeld tot twee jaa cel met uitstel". (wat noem je nu nog 'veroordeeld'?)
Ik ben niet (meer) verwonderd dat de mensen de gazetten en de andere media van de regime-pers niet meer geloven.  Terwijl ik dit eigenste stukje zit te typen keert mijn maag gewoonweg. Om kotsmisselijk van te worden, dergelijke manier van berichtgeving. Het woord journalist(iek) onwaardig. Arm Vlaanderen. Wie gelooft die mensen nog?

De dag na de eerste nederlaag (8 juni 2009)

Eerst en vooral houd ik eraan AL onze kiezers te danken doorheen het hele Vlaamse landschap! En in het bijzonder die ruim 3200 Westvlamingen die ook mij een duwtje in de rug gaven! 3216 keer dank!
En ja, dat zijn er minder dan de vorige keer... Als je vijftien keer op een rij wint, komt de eerste nederlaag steeds dichter bij. (dat is een wetmatigheid die niet enkel in de sport geldt)
In 2004 haalden we een fenomenale score net nadat een links gekleurde rechtbank het Vlaams Blok had verboden. (die 24% van toen,  zou nu nog meer zijn dan de huidige CD&V) 7 weken nadien stonden er verkiezingen op de agenda. Met het gekende resultaat.
Die bonus van toen zijn we nu weer kwijtgespeeld. Jammer. We zijn en blijven echter de tweede partij in het Vlaamse land! We vergeten ook niet dat Sp.a en OpenVLD ferme kletsen hebben gekregen. Tja, wie jarenlang een links beleid voert en de grote maatschappelijke problemen voor zich uit blijft schuiven kan daar moeilijk voor beloond worden, niet?
LDD blijkt effectief een fenomeen te zijn dat vnl. rond één persoon draait. Wij hebben de electorale pech dat hij net in onze provincie woont. Benieuwd hoe die partij verder zal evolueren. Bart De Wever en zijn N-VA wonnen glansrijk. Proficiat! Normaliter mogen ze nu nog een keer proberen aan de zijde van de CD&V om "een grote staatshervorming" voor Vlaanderen uit de brand te slepen. We herinneren ons wel nog hoe het de vorige keer afliep. Ik kijk er rijkhalzend naar uit.

De belangrijkste conclusie moet misschien wel deze zijn: ruim 36% van de kiezers heeft een duidelijke Rechtse keuze gemaakt! nog slechts een goede 20% stemt links. Het duidelijkste bewijs dat ons ideeëngoed niet enkel bij andere partijen ingang vindt, maar ook opgang maakt in de hoofden van steeds meer Vlamingen.

Wij zeggen nog steeds luidop wat de man in de straat stilletjes denkt.
En ja, we moeten dat blijven luidop zeggen,  want de problemen rondom ons raken maar niet opgelost. Een economische crisis waar niets aan gedaan wordt met een stilaan gigantisch gat in de begroting van zo'n 15 miljard euro, een inefficiënt en veel te groot staatsapparaat met onbekwame stuurlui op de dienst financiën, een justitie-apparaat dat zelden verder komt dan het opsteken van een kijvend vingertje maar kwasi nooit streng straft, de onophoudelijke stroom migranten die ons blijven aanschouwen als het ocmw van de wereld en die hier komen profiteren van onze centen, de steeds verder oprukkende islamisering met alle gevolgen vandien, vergeten we ook niet de blijvend oprukkende verfransing van Vlaams Brabant. - wie doet daar iets tegen? -.  Tot slot even over Europa: wie doet iets tegen de nakende toetreding van 100 miljoen achtergestelde Turken in Europa? En zo kan ik best nog even doorgaan... Kortom onze thema's zijn en blijven brandend actueel!

En voor wie ons dood en begraven beschouwt... mijn goede vriend Jean-Marc Van Belle zegt altijd: "Als ik even achteruitga.... is het om een aanloop te nemen!"

 

(meer dan) 100 maal dank aan Désiré en Elias (3 juni 2009)

Vandaag mijn speciale dank aan 2 super-Vlamingen: Désiré Van Damme en Elias De Vrieze. Deze twee vrienden waren de stuwende kracht achter de campagne van het Vlaams Belang in een groot deel van West-Vlaanderen. Méér dan 100 borden hebben ze in elkaar getimmerd, beplakt (en herplakt) en rechtgezet in Waregem en omstreken én ook in grote delen van de rest van onze provincie! Nogmaals: méér dan 100 maal dank!

juni 09 Désiré en Elias 1.JPG (711454 bytes)    juni 09 Désiré en Elias 2.JPG (714238 bytes)  juni 09 Désiré en Elias 3.JPG (770210 bytes)

 

 

prins Flup.jpeg (33466 bytes)   Prins Filip "niet goed voorbereid op koningschap" (2 juni 2009)

Prins Filip 'niet goed voorbereid op koningschap'

De relatie tussen koning Albert en kroonprins Filip is niet optimaal. 'Filip vindt dat zijn vader hem te weinig voorbereidt op het nakende koningschap', zegt VTM-journaliste Kathy Pauwels in een nieuw boek over Albert en Paola.

'Hoe vaak zie je Albert en Filip samen? De Nederlandse koningin Beatrix neemt Willem-Alexander regelmatig mee en ook de Britse Queen en Charles gaan samen weg. Bij ons gebeurt dat niet. Dat zit Filip echt dwars.', weet Pauwels.

'Albert wordt te zeer beïnvloed door zijn kabinetschef Van Ypersele, vindt hij. De kroonprins lijdt daaronder', klinkt het nog. 

Albert & Paola

Het boek belicht vooral het huwelijk van koning Albert en koningin Paola. De huwelijksproblemen die het koppel kende, zijn legendarisch. De scheidingspapieren zouden in de jaren zeventig klaargelegen hebben.

Albert en Paola hebben in de jaren 80 een weekend lang een cursus gevolgd om hun huwelijk te redden, schrijft Pauwels. Het ging om een bezinningsweekend voor echtparen vanuit een christelijke inspiratie. Ze deden dat op aanraden van kardinaal Suenens. 

'Albert en Paola, 50 Jaar Lief en Leed', verschijnt komend weekend.

 

 Frank Vanhecke.jpeg (7130 bytes)   Frank Vanhecke béste Europarlementslid (31 mei 2009)

Een maand geleden verscheen op de website www.parlorama.eu dat de drie Europarlementsleden van het Vlaams Belang in de top vijf van de meest hardwerkende parlementsleden zaten.
De rangschikking werd opgemaakt op basis van onder meer het aantal aanwezigheden op parlementaire debatten en genomen parlementaire initiatieven.
De fraaie score van de Vlaams Belangers stond in schril contrast met de lage scores van pakweg Dehaene (CD&V), Thyssen (CD&V) en Sterckx (VLD).
Meteen werd het lachwekkende ‘rapport’ van De Morgen, die de Vlaams Belang-parlementsleden als onbekwame luiaards afschildere, naar de prullenmand verwezen.
In de wandelgangen wordt trouwens al langer gefluisterd dat de Eurorapporten van De Morgen een samenwerkende venootschap is tussen Bart Staes en Paul Goossens.
Onder druk van enkele Europarlementsleden die ontstellend zwak uit het onderzoek kwamen - Annemie Neyts (VLD), om ze niet te noemen - werd de webstek echter afgesloten.
Parlorama moest haar huiswerk overdoen.
Intussen is de site weer online, en werden een aantal gegevens herberekend.

Wat blijkt? De Europarlementsleden van het Vlaams Belang scoren nóg beter dan in de oorspronkelijke rangschikking.
Van alle ‘Belgische’ leden van het Europees Parlement komt Frank Vanhecke als eerste uit de bus.
Philip Claeys en Koen Dillen staan op 4 en 5. De drie Vlaams Belangers staan dus allen in de ‘Belgische’ top vijf.
Bij de Vlamingen staan ze alle drie in de top vier.

Dehaene doet zijn naam van Europese luiaard alle eer aan en haalt opnieuw - het wordt een gewoonte - de allerlaatste plaats. Met dank aan Marie-Rose Morel voor het 'lenen' van deze tekst van haar web-stekje.                             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Geen nieuws de laatste 10 dagen?

Was er geen politiek nieuws de laatste 10 dagen, vraagt u zich ongetwijfeld af? Natuurlijk was er nieuws ... maar de linkse regimepers zal er wel voor gezorgd hebben dat jullie de actualiteit zullen gevolgd hebben, niet? Ik had geen tijd om mijn web-stekje bij te werken... want er moeten borden, veel borden gezet worden, die moeten gefabriceerd worden, geplakt worden en af en toe her-plakt worden en nog eens her-plakt worden en zelfs opnieuw recht gezet worden (tja, vandalen viseren ons telkenjare opnieuw...) Maak u echter geen zorgen... weldra poog ik in woord en beeld een mooie impressie te maken van het immense werk dat vnl. Désiré gepresteerd heeft.

Te koukleumerig, te laf of te sectair? (Mia Doornaert, redactrice buitenland De Standaard) 23 mei '09

"De opstellers van de Europese grondwet waren te koukleumerig, te laf of te sectair om het Europese erfgoed, dat Romeins en Grieks, christelijk en joods, en ook 'barbaars'-Germaans is, te benoemen. God - of liever onze politieke leiding - behoude dat we als zelfbewust tegenover de rest van de wereld, of tegenover onze immigranten zouden overkomen!"

(K)open VLD... nog maar eens. (14 mei 2009)

Leden weghalen, neen wegkopen bij andere politieke partijen is bijna een exclusieve liberale bezigheid geworden. Over Vijnck en consoorten wil ik hier niet eens hebben daar is reeds genoeg inkt over gevloeid in de regimepers e.d.m.
De (k)open VLD parlementsleden zijn voor een niet onbelangrijk deel weggekocht bij andere partijen. Een pak oud-VU'ers vervelde van Vlaming tot Begicistische VLD'ers, ex-sossen en zomeer maken er ook nog de dienst uit zodat je je op den duur moet gaan afvragen: "waar zitten die echte liberalen nu nog?". Over LDD kunnen we maar beter zwijgen want dat potje allegaartje kookt vroeg of laat toch over tot er (zo goed als) niks meer van overblijft. De geschiedenis zal het ons leren...

Vandaag echter een opgemerkte uitspraak van een jonge opkomende echte (?) liberaal bij de VLD vanzelfsprekend: "Probeer als politieke nieuweling maar eens op te boksen tegen een partij die ieder jaar ettelijke miljoenen opstrijkt en via verschillende kabinetten nog eens tientallen partijleden met een loon aan zich bindt.
Bijkomend gevolg is dat meer het getouwtrek dan de inhoud centraal staat binnen partijen" dixit Bert Schelfhout, jong en Open VLD'er in West-Vlaanderen.

Wat na 7 juni ? Wordt België gereduceerd tot het niveau van een bananenrepubliek? (14 mei 2009)

Na de verkiezingen is het de bedoeling dat er een nieuwe Vlaamse regering wordt gevormd. En ook een Brusselse en een Waalse. Logisch. Een ander paar mouwen is de federale (Belgische) regering... tja, wat zal daar van komen? Gaat die eindelijk beginnen werken na die Vlaamse (en Europese) verkiezingen? Of blijft ze verder slapen? Of gaat ze gewoon met (jaarlijks) verlof? Wat na dat klassieke politieke verlof? De regionale regeringen zullen dan (waarschijnlijk) gevormd zijn ... en dan pas MOET er echt gewerkt worden in die federale regering. De begroting 2009 is reeds ongelooflijk ontspoord. Ja, de crisis ligt aan de basis; maar vooral het NIKS doen heeft tot de enorme groei van de schuldenberg geleid.
Waar gaan we besparen? En hoeveel? De sociaal-economische spanning zal stijgen. Kan Van Romuy dan eindelijk tonen dat hij daadwerkelijk kan regeren? Of valt dit landje inderdaad niet meer te regeren en gaan we in het najaar alsnog naar federale verkiezingen? "Zonder oplossing voor BHV zou dat België reduceren tot het niveau waar de politiek dan is aanbeland: dat van een bananenrepubliek." dit laatste zinnetje dixit Carl Devos (politicoloog aan de UG). Tja, wie zal het zeggen?

Socialisten en corruptie = synoniem? (13 mei 2009)

Eind 2005, na een zoveelste (corruptie) schandaal schreeuwt PS voorzitter Elio Di Rupo moord en brand. Het moet eindelijk ne keer gedaan zijn:  "Ik wil geen parvenus meer. Ik ben de parvenus spuugzat. Er is geen plaats meer  voor parvenus in de PS!" Ondertussen zijn o.a. Waals minister-president Jean-Claude van Cauwenberghe en burgemeester Lizin al van het politieke toneel verdwenen.. en neen, het houdt niet op. Ook Waals minister Donfut heeft niet genoeg aal zijn ministriële wedde van 11.000€ per maand; neen, hij klust nog even bij als 'consultant' voor de ronde som van 13.000€. Toegekend via een voorzitter-partijgenoot van één of andere intercommunale. Wie gelooft deze mensen nog?

Groen! heeft het licht gezien (althans voor een stukje) (10 mei 2009)

De voorbije dagen te druk gehad met het zetten van borden in Waregem (reeds 39 stuks) om mijn web-stekje te verzorgen. Er was nochtans nieuws genoeg. Eéntje van dit week-end wil ik u toch niet onthouden. In De Schandaard 2 politieke tenoren (Filip De Winter -Vlaams Belang- en Luckas Vander Taelen -Groen!-)
En wat vertelt onze groene jongen in dat intervieuw? Ik heb het twee keer moeten lezen om het te kunnen geloven; tenzij de journalisten van tekst hebben gewisseld. Misschien is 't den drukker geweest die de teksten een beetje door mekaar gehaspeld heeft; ik weet het ook niet. Lees even mee: (Luckas Vander Taelen zegt:

"Tot mijn eigen verbazing heb ik geconstateerd dat ik een ecologische overuiging heb." (lacht) [tja, als lijsttrekker van de Brusselse lijst voor Groen! zou ik daar ook van verschieten]
"Ik kom uit de rockwereld, wollen sokken heb ik nooit gehad. De natuur interesseert mij ook niet en ik hou niet van 'den buiten'. Ik vind dat allemaal wel belangrijk, maar ik heb daar gewoon geen belangstelling voo: ik ben een stadsmens. Ik zit ook niet echt in de linkse vleugel van Groen!, ik heb enorm veel respect voor zelfstandigen en ondernemers." ¨[Tiens, de anderen bij Groen! dus blijkbaar niet...] ... blablabla...   tot ik op de volgende passage stoot:

"In mijn wijk, voor 80% Maghrebijns, is geloof alomtegenwoordig.
Daar merk ik dat we twee dingen enorm onderschatten:
- de invloed van het fundamentalisme
- en de familiale problemen.in Maghrebijnse gezinnen. Het probleem zit niet in de hoofddoeken, die hebben niets te maken met fundamentalisme.
Het gaat om de dolende generatie die hier opgroeit en niet meer weet waar ze bij hoort. Dat zijn jongeren die niet weten wat ze willen, wat ze moeten doen,
die gewoon LOSGESLAGEN zijn. We onderschatten de problemen die dat met zich meebrengt. De almacht van de jongens in die gezinnen is onbeschrijflijk. Ze groeien op als tirannen. We moeten werken aan hun sociologische achterstand.......
Daarom moet in de eerste plaats het onderwijs verbeteren. Het Franstalig onderwijs is erbarmelijk, daar zijn zelfs de Franstaligen het over eens. Ik ben als schepen verantwoordelijk voor twee Nederlandstalige gemeenteschooltjes. Daar zitten deritg nationaliteiten bijeen, zonder één Vlaming. Maar toch leren al die kindjes dag in dag uit Nederlands. Als zij die school buitenkomen, kennen ze drie talen: Nederlands, Engels en Frans. Zoals Alain Deneef van de Staten Generaal van Brussel het onlangs zei: 'il n'y pas de chômeurs bilingues.'"

Ik vermoed als Filip De Winter dit zou verkondigen dat hij een proces aan zijn broek zou hebben van 't paterke. Of  Vander Taelen -die hier duidleijk één bevolkingsgroep stigmatiseert - een proces zal krijgen? Ik weet het niet. Ik breng   je in elk geval op de hoogte als 't zover komt.

Helft gevangenen is buitenlander (30 april '09)

Vorig jaar had 'slechts' 42% van de gevangenen in België een andere nationaliteit dan de onze. Dit jaar zitten we al aan 48%.
Crisis? Blijkbaar niet in het hoofd van buitenlands geboefte.
Goud en zilver -letterlijk dan - voor Marokkanen en Algerijnen en de Turken vervolledigen de top 5!

verkiezingsfoto met een aantal kandidaten voor 7 juni a.s. in het Vlaams Parlement... nu nog de onafhankelijkheid... (28/04)

foto verkiezingen juni 2009 in VL parlement  dscf6755.jpg (114098 bytes)

 

 

Olaf & de truck (27 april '09)                             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Olaf & truck.jpeg (101557 bytes)

tja, hij staat er maar 'kleintjes' op naast deze mastodont van Freddy Van Gaever... mijn Oostvlaamse vriend Olaf Evrard uit Nevele. Klein op deze foto maar in zijn daden een grote Vlaming! Dus Oostvlaamse lezers... 7 juni: Olaf Evrard op lijst 7 Vlaams Belang

60 miljoen nieuwe migranten op komst (26 april '09)                                 Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Regelmatig surfen op de golven van het internet maakt ons geregeld een beetje wijzer. O.a. Marie-Rose Morel en Filip De Man schrijven hetvolgende: (wat ik heel graag met u deel !)  Hopelijk bent u ook dat op 7 juni  nog niet vergeten!

Deze week werd tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg het het verslag Busuttil gestemd. Een resolutie over migratie; meer bepaald een "een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa".  Concreet stelt het dat Europa nood zou hebben aan 60 miljoen nieuwe migraten.
En nee hoor, niet enkel de "blue card" migranten die met hun specifieke kennis een economische toegevoegde waarde voor Europa zouden kunnen hebben .
Het verslag pleit voor het openen van de grenzen voor "andere arbeidscategorieën".  Met andere woorden: iedereen welkom in het mekka van de sociale zekerheid.

Dat Europa momenteel 20 tot 30 miljoen werklozen kent, gaat blijkbaar aan de "slimme Europarlementsleden" voorbij.

Dat Sp-a, VLD en CD&V dit goedkeurden, zal u uiteraard niet verbazen.
Maar benieuwd hoe Bart Dewever het gaat uitleggen dat ook zijn Europese lijsttrekker Frieda Brepoels haar fiat gaf.
Of is het bij de N-VA tegenwoodig bon ton om anders te stemmen dan te prediken ?
De tekst is vele bladzijden lang en niet alles is verwerpelijk, maar heel wat passages zijn toch ronduit verbijsterend. Lees mee:
“Het Europees Parlement
,
(…) is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie
(…) roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken
(…) juicht toe dat de tekst over de blauwe kaart de deur heeft opengezet voor een gemeenschappelijk beleid inzake legale immigratie, maar herinnert de lidstaten eraan om nog meer te evolueren naar gemeenschappelijke normen en een immigratiebeleid dat niet beperkt is tot hoogopgeleide werknemers
(dus ook laag of niet opgeleide immigranten, FDM)
(…) verzoekt de Commissie meer informatie te verstrekken in de landen van herkomst over de mogelijkheden van legale migratie alsmede over de rechten en plichten van migranten als zij eenmaal in de EU aankomen”.

Het voorgaande werd gebundeld onder de titel ‘Welvaart en immigratie’, blijkbaar beseffen de stellers in hun goed bewaakte ivoren torens en hun luxelimousines niet eens hoe cynisch dit klinkt voor veel Europeanen.
Dan volgt het waanzinnige hoofdstuk ‘Integratie’:

(…) benadrukt dat integratie bevorderlijk is voor de culturele diversiteit in de EU
(…) herinnert eraan dat het integratieproces in twee richtingen moet verlopen en dat zulks aanpassingen vereist van zowel de immigranten als de bevolking van het gastland(…) ondersteunt de ontwikkeling van wederzijdse leermechanismen en de uitwisseling van aanbevolen werkwijzen tussen de lidstaten om gastlanden beter in staat te stellen om te gaan met de groeiende diversiteit
(…) roept in herinnering dat de betrokkenheid van migrantenorganisaties die een unieke rol spelen in het integratieproces van cruciaal belang is en migranten de mogelijkheid biedt tot democratische participatie; roept de lidstaten op om de maatschappelijke betrokkenheid bij het integratieproces te stimuleren door migranten te bewegen tot deelname aan het maatschappelijke en politieke leven in het gastland, lid te worden van politieke partijen en vakbonden, alsmede stemrecht te geven voor gemeenteraadsverkiezingen(…) verzoekt de lidstaten na te denken over de kwestie van milieuvluchtelingen, migranten die we vandaag niet kunnen beschouwen als economische migranten en die ook niet erkend worden als vluchtelingen in de zin van de Geneefse Conventie”.Naast de zogeheten "gezinsherenigers" en dito "politieke vluchtelingen", de AIDS-vluchtelingen en de “subsidiair beschermden”, straks ook nog een massa “milieuvluchtelingen”?!
De kiezers moeten deze waanzin dringend een halt toeroepen.

"De grootste vijand van de profeet van de islam is secretaris -generaal van de Navo geworden"

De Taliban in Afghanistan zeggen in een mededeling op het internet dat de benoeming van de Deense premier Anders Fogh Rasmussen an het hoofd vande Navo de wil van de moslims nog zal versterken op de Navo-troepen te bestrijden. Rasmussen weigerde als premier nl. de publicatie van de Mohammed-cartoons in 2006 in een Deense krant te veroordelen in naam van de persvrijheid.   Commentaar overbodig, zo lijkt me.                                         Reageren of een vraag? Mail mij hier.

"Ook deze regering doet niks" dixit Didier Reynders (MR) vice-premier van dit apenland. (17 april '09)  

"De regerind die geleid werd door mijnheer Leterme deed eigenlijk niets en de huidige regering onder leiding van Herman Van Rompuy kan eigenlijk ook niets beslissen." Dat zei Didier Reynders voor de camera's van de VRT. In beide regeringen was en is Reynders én vice-premier én minister van financiën. Leterme en Van Rompuy hebben niks gedaan en zullen ook niks meer kunnen (mogen/willen) doen, dat klopt. Ondertussen heeft ook Reynders niet bijster veel gedaan. Financiën is en blijft één van de grootste zorgenkinderen onder de ministeries. Doch zo hoor je ook dit eens van een ander.

Wie gelooft deze mensen nog?

L'union fait la farce. (17 april '09)                                 Reageren of een vraag? Mail mij hier.

De raad van Europa (jawel, één van die geldverslindende bestuursorganen gecreëerd om 'de vrienden aan een jobke te helpen/houden, niet?) moet binnenkort een nieuwe secretaris generaal aanduiden. Voorwaar een belangrijke job. Hoogstwaarschijnlijk tamelijk degelijk vergoed... Dit zou mogelijkerwijs misschien wel eens een jobke kunnen zijn voor een verdienstelijke Vlaming die daar mooi kan uitbollen... Een oude (verdienstelijke)  tjeef  of...? Vult zelf maar aan.

Da's echter buiten de vrienden uit het Zuiden des lands gerekend. Zes Franstalige Belgische parlementsleden en ex-parlementsleden - André Flahaut (PS), Daniël Ducarme, Georges Clerfayt, Philippe Monfils, François Roelants du Vivier (MR) en Francis Delpérée (CDH) - hebben een brief gestuurd aan de 47 permanente ambassadeurs van de raad van Europa met de vraag NIET te stemmen voor een landgenoot van hen, senator Luc Van den Brande (CD&V), een Vlaming die kandidaat is voor de functie van secretaris generaal van de Raad.

Tja, wij weten al langer waarom we die hele handel willen splitsen...

Vakantie voor Waalse politici op onze kosten... ook in Le Soir (16 april '09)                             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

De voorbije dagen is er heel wat te doen geweest omtrent de snoepreis (mét echtgenotes) van enkele Waalse politici op onze kosten.  Een afscheidskado voor een aantal uittredende anciens lezen we. "Een parlementaire missie" naar California, noemen ze het zelf. We komen bijna niet meer bij van het lachen... Je moet weten dat het Waalse parlement het enige parlement is in ons apenland die geen regels heeft omtrent 'studiereizen'. Jawel, ze studeren er of leren er toch in elk geval veel bij. Iets anders zou ons verwonderen. Vele dure, leerzame studiereizen - quasi de hele wereld - rond hebben er  in al die jaren wel nog niet toe bijgedragen hun Waalse land deftig te besturen.

In Le Soir - de krant die bijna dagelijks hatelijk proza spuit tegenover Vlaanderen - lezen we volgende striemende commentaar: "Sacré José Happart (PS) ... de voorzitter van het Waalse Parlement (en aanvoerder van dit reisje) blaast warm en koud. Hij vindt de reis 'gegrond en nuttig'. Anderen, zoals Jean-Pierre Dardenne (MR) excuseerde zich al voor deze bachanale en beloofde alles uit eigen zak terug te betalen. Hij vond het 'erover', ver erover...  Het lijkt wel een slecht feuilleton.
Hoe gegrond en nuttig de reis ook was, José Hapart gunt ze zijn opvolgers niet (meer). Hij heeft een voorstel ingediend dat rigoureus de volgende snoepreisjes in een keurslijf giet: reizen in 2de klasse, geen exuberante verblijfskosten meer, een programma met minstens driekwart officiële bezoeken,...  Een vreemde manier om een fout recht te zetten die je beweert niet begaan te hebben. Zelfs de oppositie vindt dat hij wat te hard van stapel loopt. Nu komen ze met rapporten allerhande voor de pinnen die deze missie 'rechtvaardigen' (o.a. Michel Lebrun (CDH). Dit alles zou tragikomisch zijn als deze rampzalige missie niet een ronduit zielige politieke cultuur had blootgelegd. Le Loir vervolgt ... het werd hoog tijd om zulke zaken te reglementeren. José Happart vindt dat deze reis aanleiding gegeven heeft tot een 'emotionele crisis'. Het is waar. In volle pre-electorale paniek hebben de partijvoorzitters hun gekozenen als de bliksem in de steek gelaten. Het is één van de twee: ofwel hebben ze intussen toegegeven aan de sirenezangen van het populisme, ofwel wisten ze dat het een nutteloze missie was. In beide gevallen is hun houding een politicus onwaardig en allesbehalve geruststellend."

Tja, zo hoort u het ook eens van een ander. Wie gelooft deze mensen nog?

"Beste Koop" ... aan u de keuze. (11 april '09)                             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Filip De Man, één van onze onvolprezen parlementsleden laat ons kiezen wat de beste keuze zou zijn voor de komende verkiezingen. Hij noemt het "beste koop". Ik vermoed dat er nog een aantal onderwerpen zullen volgen. Het vreemdelingenbeleid (of migratiebeleid zo je wil) is het eerste:
Na de vele nationale VL-kranten en folders, zijn nu de regionale en persoonlijke verkiezingsdrukwerken in de maak.
Een voorsmaakje. Kies zelf uw “Beste Koop”!

Door het laks beleid van CD&V en Open! VLD kwamen in 1 jaar 120.000 immigranten en asielzoekers binnen. Ook dààrom zullen veel kiezers deze partijen op 7 juni de rug toekeren. De vraag is natuurlijk waarheen die honderdduizenden stemme gaan: NVA, LDD of VLAAMS BELANG?  Tijd om uw "beste Koop" voor het vreemdelingenbeleid uit te zoeken!

- NVA heeft de voorbije jaren in de Kamer duizenden naturalisaties van illegalen goedgekeurd. De partij ijvert tevens voor een “geordende immigratie” (punt 14 van het NVA-Manifest) en eist opleidingen voor imams aan onze universiteiten (persmededeling NVA op 17.10.08). Voorts stemde NVA in het Vlaams Parlement voor het ’Gelijkekansen-decreet’ en het ‘Minderheden-decreet’: multikulwetten die onze eigen mensen benadelen.

- LDD keurde eveneens die massa’s naturalisaties goed in de Kamer en is uitgesproken voorstander van “economische immigratie”. Jean-Marie Dedecker verklaart zelfs: “Ik ben voor open immigratie. De grenzen zijn toch open en ze gaan nooit meer dicht” (De Morgen, 27.12.08). In Knack stelde hij ook nog: “een migratiestop kan niet meer, die tijd is voorbij” (4.2.09).

- VLAAMS BELANG   heeft altijd tégen de massale regularisatie  en tégen de snel-Bleg-wetten gestemd en wil juist wél dat de EU-grenzen DICHT gaan.
Zelfs zogeheten "geordende" (NVA) of "economische" (LDD) immigratie heeft volgens ons geen enkele zin, zeker wanneer hier een half miljoen werklozen zijn en een langdurige economische recessie dreigt. In plaats van imam-opleidingen van de NVA wil het Vlaams Belang dat de erkenning en de subsidiëring van de islam wordt ingetrokken. Bart De Wever mag dan wel zeggen dat hij niet gelooft in de 'boting' van culturen', maar in Brussel is deze juist volop aan de gang. Dat moeten we in Vlaams-Brabant zeker vermijden!

En als je 't mij vraagt niet enkel in Vlaams Brabant. In het schijnbaar rustige West-Vlaanderen wordt het even erg als in Brussel en omstreken! Aan u de keuze !

"Multikultureel masochisme" zo blijkt uit het jaarverslag 2008 van het Centrum Racismebestrijding! dixit volksvertegenwoordiger Filip De Man. (01 april 2009)

Neen, dit is géén aprilgrap. Jammergenoeg is het 'biechtewaarheid' zoals we dat zo mooi zeggen. We vinden het heus niet zelf uit, neen. Zo vindingrijk zijn we (nog) niet! Ik las het op de web-stek van volksvertegenwoordiger Filip De Man en wil het jullie niet onthouden:

01.04.2009 14.13u - Het Jaarrapport 2008 van het CGKR begint met een vaststelling: “Het aantal toestromende vreemdelingen heeft een historisch hoog peil bereikt. In 2007 werden iets minder dan 110.000 buitenlandse immigraties geregistreerd”.
Een kleine helft daarvan komt van buiten de Europese Unie (ruim de helft als men de asielzoekers meetelt). Bijna de helft van de visums (47%) wordt toegekend op basis van de zogeheten gezinshereniging (eigenlijk gezinsvorming, die blijkbaar altijd hier moet plaatsvinden). De top 5 van landen met ‘gezinsherenigers’ wordt gevormd door Marokko, Turkije, Algerije, Tunesië en Ghana. Slechts 15% van de immigranten krijgt een visum als werknemer.

Deze massale immigratie volstaat echter niet voor het CGKR, vele tientallen ‘aanbevelingen’ moeten het aantal vreemdelingen nog vergroten.
Zo pleit het Rapport op blz. 50 tegen het repatriëren van illegalen die aan ziektes zoals AIDS lijden, omdat ze in hun land onvoldoende medische hulp kunnen krijgen. Concreet gevolg van deze aanbeveling zou zijn dat bijna iedereen van de 40 miljoen AIDS-lijders in de wereld die er in slaagt ons grondgebied te betreden, hier mag blijven. Zelfs criminele illegalen en terroristen mogen volgens het Centrum niet teruggestuurd worden indien zij risico’s lopen in hun herkomstland. Dus ook hier: iedere crimineel of terrorist die er in slaagt ons grondgebied te betreden, moet volgens het CGKR kunnen blijven. Of multikultureel masochisme op zijn best.
Nog een aanbeveling (blz. 88) stelt dat regularisatie moet vergemakkelijkt worden wanneer een vreemdeling “het centrum van zijn affectieve, sociale en/of economische belangen in België heeft gevestigd”.
Inzake naturalisaties beveelt het CGKR aan om de voorwaarde van integratiebereidheid te laten vallen (blz. 97) omdat die “een gevaar van willekeur inhoudt”.
Net zo verzet men zich (blz. 108) tegen twee wettelijke voorwaarden voor ‘gezinsherenigers’: voldoende huisvesting en de aansluiting bij een mutualiteit. Ook voorstellen om bij ‘gezinshereniging’ integratiebereidheid en voldoende bestaansmiddelen te eisen, vinden geen genade bij het Centrum. Voorts zijn systematische controles naar schijnhuwelijken en het intrekken van de verblijfsvergunning na ontbinding van zo’n huwelijk ook al uit den boze (blz. 120).
De boodschap van het Centrum is dus duidelijk: mèèr immigratie, mèèr regularisatie en mèèr naturalisatie.

Dat onze identiteit daardoor dreigt te verdwijnen, is voor deze multikulprofeten geen punt en wellicht zelfs de bedoeling. Het Vlaams Belang ziet dat anders: dit is ons land en moet dat ook blijven.

Jean-Pierre Van Rossem tegen Hendrik Bogaert (CD&V economie"specialist"): "ge zijt ne zeveraar!" (26 maart '09)

Zonet  in  "Phara"  een  'debat'  gevolgd - voor zover je dit een debat kan noemen met een domme gans als Caroline Gennez én een ongelooflijk onbeschofterik
als Hendrik Bogaert -  over de economische crisis.

Eerst een potje schelden tussen tjeeven en sossen over het verleden (paarse regering met socialisten) waar niks fundamenteels in gebeurde (althans niks positief)
en over het heden (regering zonder socialisten) waarin nog veel minder gebeurt... Oorzaak: over een aantal maanden zijn er verkiezingen - niet eens voor een nationale regering; neen voor Europa en voor de deelstaatregeringen -  Ik denk bij mezelf: gewoon doorwerken in deze moeilijke tijden: een tandje bijsteken, extra hard werken, héél moedig en inventief zijn... Maar ja, moeilijke tijden vergen grote leiders ... en we staan aan het begin van heel moeilijke tijden... wel, waar zijn die grote leiders?
Hier in ons apenland zijn er in elk geval heel weinig...

Daarna komt Jean-Pierre Van Rossem aan het woord. Of zijn betoog dé remedie is... wel, dat laat ik in het midden. Ook ik ben geen economist, laat staan een macro-economist. Wat me wel is bijgebleven zijn de onbeschofte tussenkomsten van Hendrik Bogaert. Toen van Rossem zei: "In 1988 stond ik op het punt een Zwitserse bank over te nemen" onderbrak Bogaert hem "overvallen bedoelt ge zeker". En plezant dat hij zijn eigen tussenkomst vond... Dommer en boerser kan moeilijk. Van Rossem antwoordde begrijpelijk: "ik kan uw cvp-humor moeilijk smaken." Terecht!
2 minuten verder in Van Rossems betoog:"ik zou als overheid een kwart   van het spaargeld dat vaststaat en waar toch nooit iets mee gebeurt geduren 5 jaren gebruiken om...enz.... en dan vanzelfsprekend terugbetalen mét intresten..." Boer Bogaert roert zijn kwebbel alweer: "Ik zou geen frank aan u toevertrouwen hoor!" Ocharme toch... arm Vlaanderen. 7 jaar universiteit (economie) brachten Bogaert in elk geval géén manier bij. Van Rossem: "ge zijt ne zeveraar!". Alweer kan ik hem geen ongelijk geven. Herhaaldelijk beklemtoonde Van Rossem dat hij in het parlement eigenlijk niks kan doen, want met dergelijke (domme) mensen heeft het toch geen zin een ernstig inhoudelijk debat te volgen! Groot gelijk J.P.

In het recente verleden volgde ik een aantal West-Vlaamse debatten met vanzelfsprekend geregeld sigaar Bogaert vooraan op het podium.
En ja, 't is zijn enige verweermiddel als hij in de discussie alweer het politieke onderspit moet delven: schelden, mensen uitlachen, kleineren, persoonlijk aanvallen,...
Daarvoor schudt hij een paar one-liners uit zijn mouw, bulderlacht hij een beetje ... en oeps... weg is de inhoudelijke discussie...

Nogmaals: of het plan Van Rossem hét alleszaligmakend plan van de toekomst is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er binnen het parlement en binnen de regering op                                                           een ander niveau dan het Bogaert-niveau  zal moeten gedebateerd en gehandeld worden of we staan er erg benard voor. Zeker weten!
Benieuwd of de linkse regimepers ook dit debat heeft gevolgd!? Lezen we er morgen iets over?
Wie neemt mensen als Hendrik Bogaert nog ernstig? Wie gelooft deze mensen nog?                                            Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Louis Michel (MR) gaat met pensioen...! (De Standaard 26 maart '09) of toch niet ???

Elke Europese commissaris die er na 7 juni mee ophoudt krijgt een "oprotvergoeding" (lees overgangsregeling) gelijk aan 3 jaarlonen oftewel: 1,1 miljoen euro (= meer dan 44 miljoen oude belgische frankskes). Toen ons aller Louiske dat vernam zei hij letterlijk: "als dat waar is, ga ik meteen op pensioen".
Joepie! dacht ik even. Want het is waar! Jawel!
Tot hij even later een medewerker raadpleegt en zoals zo vaak gewoon het geweer van schouder verandert en hij de vergoeding volledig terecht vindt:
"we worden goed betaald,  dat wel. (ja, een jaarloon van bijna 15 miljoen frank + allerhande onkostenvergoedingen, chauffer met auto en... en....)  Maar elke ochtend om vijf uur uit bed, talloze reizen, zware dossiers,...  Deze ontslagvergoeding is een parachute, maar zeker geen gouden."

tja, wie gelooft deze mensen nog?                                 Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Begrotingstekort... wie gelooft deze mensen nog? (25 maart '09)

"Bijzonder schrijnend is het spelletje zwartepieten van de grote politieke partijen. CD&V heeft voor 2007 keihard oppositie gevoerd tegen de paarse begrotingen die alleen door 'spuug en paktouw' in evenwicht werden gehouden. (…) Nu de partij sinds twee jaar aan de macht is, heeft ze evenwel structureel nog geen sikkepit verbeterd aan de begroting. Leterme en Van Rompuy hebben de situatie zienderogen laten verslechteren en ook niets gedaan. SP.A kijkt nu enkel naar het laatste jaar, maar veegt haar verantwoordelijkheid van de laatste twintig jaar weg. Open VLD heeft alleen met woorden en nooit in de harde feiten begrotingsorthodoxie beleden."

Isabel Albers (Redactrice) in De Standaard, 25 maart 2009                             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Analyse in De Standaard over hoe de Vlaamse eisen te realiseren... (23 maart '09)

Guy Tegenbos, die we moeilijk een sympathisant van het Vlaams Belang kunnen noemen analyseert de staatshervorming (of het gebrek eraan...) als volgt:
"Hoe zit het nu met de staatshervorming? Twintig maanden na de federale verkiezingen van juni 2007, die het keerpunt zouden vormen naar het confederaal België, staan de Vlaamse partijen en de Vlaamse Beweging geen stap verder.
De Franstalige partijen zijn erin geslaagd alle pogingen tot staatshervorming af te blokken. En dat bleef zo toen ze kregen wat ze wensten: de uiteenspatting van het kartel CD&V-N-VA. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) poogde nog even de 'dialoog van gemeenschap tot gemeenschap' maar oook die leverde NIETS op.
Na twintig maanden staat Vlaanderen GEEN MILIMETER VERDER met de realisatie van de door ALLE Vlaamse partijen onderschreven vijf resoluties van het Vlaams Parlement."

en maar verder links lullen en rechts zakken vullen.... tja, wie gelooft deze mensen nog?                                         Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Marc Verwilghen (Open VLD): "Fortis-commissie is doofpot" (20 maart '09)

Ewel, ewel, wat lezen we vandaag in De Standaard: Open VLD senator Marc Verwilghen is vernietigend voor de manier waarop het fortis-dossier is aangepakt.
"Dat de politiek in dit dossier niet is tussenbeide gekomen, gelooft geen kat meer".                             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Tjeeven en blauwe excellenties,... wie gelooft deze mensen nog?

fotosessie (15 maart '09)

Deze voormiddag onder een stralende zon de eerste foto's laten nemen voor de nieuwe campagne. Nieuwsgierig?... nog even geduld.

De waarheid willen we niet kennen! dixit José Masschelin reporter van Het Laatste Nieuws (11 maart '09)

Wat lezen we vandaag in 't Laatste Nieuws? Allez, 't zal toch geen waar zijn zeker...
"De parlementaire onderzoekscommissie-Fortis zal de waarheid over vermoedelijke politieke inmenging van de politieke wereld in de rechtszaak-Fortis nooit te weten komen. De kabinetschefs van Leterme en Reynders spreken elkaar tegen, maar tot een confrontatie van de twee komt het niet, zo besliste een meerderheid binnen de commissie gisteren. De zoektocht naar de waarheid is niet opportuun."

Filip De Man.jpg (37921 bytes)"Column van Filip De Man dd. 6 maart '09" 
P.S. Over Filip De Man schrijft De Morgen (04/04/'03): "de gevaarlijkste van alle Blokkers" en ik moet zeggen dat ik zelden een zo recht - voor - de - raap - politicus ben tegengekomen!

De Nieuw-Vlaamse Alliantie is een groot voorstander van de import van ‘Nieuwe Vlamingen’. De partij schrijft letterlijk: “Vlaanderen wil nochtans vorm geven aan een beleid dat migranten kansen geeft en een positief verhaal maakt dat migratie ombuigt in meer Vlaamse welvaart. Wie wil werken en actief participeren aan onze samenleving levert een bijdrage tot een sterker Vlaanderen. Met die opvatting hebben landen zoals Canada ons al lang de weg gewezen hoe je van migratie een verhaal van kansen maakt. “ Het is zeer de vraag of 'Vlaanderen' dat inderdaad wil, maar deze paragraaf biedt wel het voordeel van de duidelijkheid. Bij de NVA blijkt men dus niet te begrijpen dat er geen gastarbeiders nodig zijn in een land met een half miljoen werklozen. En zeker niet in tijden van economische recessie.
De zogenaamde rechtse en Vlaamse partij is voorts bijzonder trots op het ‘inburgeringsbeleid’, dat naar haar eigen zeggen door de NVA is ingevoerd. Alleen overtuigen de resultaten niet echt. In de voorbije vier jaar kwamen meer dan 113.000 vreemdelingen Vlaanderen binnen (op vier jaar tijd!), daarvan sloten 27.895 een inburgeringscontract. Waaruit dus mag blijken dat de NVA zeer tevreden is met het feit dat zo’n 85.000 vreemdelingen hun middenvinger opsteken naar het integratiebeleid.
Dat is niet alles: de allochtoon die een ‘contract’ afsluit (eigenlijk: cursus zal volgen), moet natuurlijk ook effectief gaan om een inburgeringsattest te behalen. Welnu, er zijn in de periode 2004-2007 slechts 12.731 dergelijke attesten afgeleverd. Meer dan de helft van de vreemdelingen met contract gaat dus niet eens naar de cursus, is onwillig of gewoon te dom.

Sommige mensen zijn nogal snel tevreden , zelfs met een heel kleine vis in de pan.

Reageren of een vraag? Mail mij hier.

De Standaard schrijft: "De Vlaming heeft één van de laagste pensioenen in Europa! (4 maart '09)"

"Nieuwe Europese cijfers uit 2 onderzoeken tonen aan dat de Belgen en de Vlamingen inderdaad bij de laagste pensioenen hebben in Europa.
Dat is zo in absolute cijfers (gemid. 12.000€ t.o. 14.000e à 18.000€). Evenals in relatieve cijfers: 56% v/h gemid. inkomen v/d totale bevolking tegenover 65% à 85% in vergelijkbare landen. Deze cijfers bevestigen ...het vervangingsratio (verhouding pensioen t.o. je vroeger verdiende loon): ook deze liggen bij de laagste in Europa.
Als gevolg daarvan leven in Vlaanderen (30%) dubbel zoveel ouderen onder de armoedegrens  in vergelijking met Europa (15%)."

Gelukkig hebben die Vlamingen een heel verstandige reflex: ze sparen (zich te pletter) tijdens hun actieve loopbaan. Eenvoudigweg omdat ze weten dat ons vadertje staat -lees la Belgique- ook hier schromelijk tekort schiet! Dat sparen is op zich goed en verstandig, alleen jammer dat die onbekwame prutsers van politiekers niet een beetje verstandiger, bekwamer (geweest) zijn de voorbije decennia.

"Kunnen we dan niet (makkelijk?) de pensioenen zomar een beetje verhogen?" hoor ik u luidop denken? Tja, dat zou wel kunnen doch... de put van de staatsschuld is zo immens diep dat dit nu niet makkelijk meer kan. Alweer goed gewerkt dames en heren bewindsvoerders!
Kortom: elf procent (11%) van de Vlaamse gepensioneerden is 'consistent' arm: scoort slecht voor inkomen en heeft niet voldoende bezit om dat te compenseren. Het gemiddelde in Europa is slechts 8% en in Nederland is dat slechts 4%. 

Bart Sturtewagen voegt daar in zijn commentaar nog volgende boodschap aan toe: (al het bovenstaande in perspectief met de huidige economische crisis)
"... vergrijzing... een thema dat nu door de acute economische  crisis naar de achtergrond is verschoven. In de begroting worden (alweer) diepe gaten geslagen. De roep om dirngende maatregelen die de economie stimuleren, klinkt luid en klaar. Maar die kosten veel geld! Geld dat er niet is en dat dus moet geleend worden.
En wat we nu lenen, moeten wij en onze kinderen en kleinkinderen later terugbetalen. Dat kost dus (of we dat nu prettig vinden of niet) toekomstige groei en welvaart.
"... een gemiddeld pensioen bedraagt bij ons maar goed de helft van een gemiddeld inkomen, terwijl dat                                         in de ons omringende landen minstens twee derde tot zelfs ruim vier vijfde is!"

"Nu de psychologische impact van de crisis zo'n grote rol speelt, is het belangrijk om de juiste signalen te geven. Als een groeiende groep van de bevolking vreest dat haar pensioen ruim onvoldoende zal zijn om vlotjes van te leven, dan zal de neiging om te sparen en op te potten nog toenemen. Meer sparen, hoe lovenswaardig ook, betekent tegelijk: minder uitgeven... en dat is slecht voor de economie."

"Als onze politieke leiders, ... prioriteiten moeten vastleggen, dan is dat een hele belangrijke: versterk het vertrouwen in het wettelijke pensioen en bevorder de opbouw van bijkomende pensioenen.
Dat is veel beter dan nu de schuld te laten oplopen om de onmiddellijke noden te lenigen...Eerder dan geld in de economie te pompen dat ze niet heeft, moet de overheid er alles aan doen dat vertrouwen weer te doen groeien."

Hoe langer en hoe meer ik durf na te denken over het miserabel, lamentabel beleid dat de voorbije (vele) jaren is gevoerd... hoe zieker ik ervan wordt. Belgicistische blauwe pvv'ers, sossen tjeeven hebben er een ongelooflijke knoeiboel van gemaakt... wie gelooft die mensen nog?             Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Europa ... Europees ! LAAT HET VOLK BESLISSEN !!!  Congres zondag 8 maart '09 vanaf 14u.   Allen daarheen!

      europa meeting Gent.jpeg (38407 bytes)

 

  Europa-toer Scan uitnodigingskaart.jpg (1750926 bytes)Vlaanderen in Europa-toer. (1 maart '09)

Wat betekent Europa voor u, uw werk en uw gezin?
Hoe zit het met de toetreding van Turkije en de inspraak van de burgers?
Hoe verdedigt het Vlaams Belang uw belangen in Brussel en in Straatsburg?

We vernamen er gisteren alles over tijdens de Vlaanderen in Europa-toer met onze Europese parlementsleden Frank Vanhecke, Philip Claeys en Koen Dillen.
Verder was er een interessant panelgesprek met Stefaan Sintobin, Agnes Bruyninckx en Maarten Seynaeve.

Als voorzitter van de plaatselijke Vlaams Belang-afdeling was ik bijzonder blij en fier gisteren als gastheer te mogen fungeren voor zovele Vlaams Belang militanten en parlementsleden. Deze geslaagde dag was meteen ook het startschot voor de kiescampagne voor de Europese verkiezingen.


Voor de afwezigen (die nog maar eens ongelijk hadden) hieronder mijn welkomstwoordje:

Vrienden, Vlaamse vrienden,

Van harte welkom hier vandaag in Waregem en dit ter gelegenheid van de Europa-toer.
In de eerste plaats wens ik al onze sympathisanten en militanten van harte welkom te heten. Vanzelfsprekend heet ik ook de talrijk opgekomen parlementsleden van ganser harte welkom hier in Waregem.
Ja, we zijn heel blij -en toch ook wel fier- dat jullie hier vandaag zo talrijk vertegenwoordigd zijn. Ik denk dat we al straf uit de hoek zullen moeten komen om bij een andere gelegenheid zoveel parlementsleden in één keer samen te kunnen krijgen.

We zijn hier samen voor de Europa-toer of eigenlijk vollediger.. voor de VLAANDEREN IN EUROPA-TOER.
Want jammer genoeg is Europa vaak een beetje een "ver van mijn bed" bedoening. Niet dat het ons persoonlijk niet interesseert, neen. Vaak in tegendeel zelfs.... doch je hoort, ziet en leest er zo weinig over! Ligt dat aan ons? Neen helemaal niet.

We lopen zo al niet hoog op met ons vaderlands journaille... en wat betreft Europa is het eenvoudigweg schandalig ondermaats.

Sinds enige maanden blijken de heren en dames journalisten nog maar van één ding bezeten te zijn, tenminste als we het over de buitenlandse politiek hebben; nl. Obama, Obama en nog maar eens Obama. Die man zal best veel talenten hebben, daar niet van.
De pers in het algemeen, zowel de radio, tv als geschreven pers lijken van deze nieuwe Amerikaanse president een halve God te willen maken.

Ik wil hier niet veel dieper ingaan op de Amerikaanse politiek, maar toch wil ik hetvolgende hierover kwijt: mochten we zijn programma waarmee hij naar de Amerikaanse kiezer is getrokken vertalen naar onze Europese normen en waarden, wel dan zou deze man geduid worden als een man van rechtse signatuur -nee, niet uiterst rechts, daar situeert zich zijn rivaal John McCain. Maar wel degelijk rechts. Hoogstwaarschijnlijk zou men - en met 'men' bedoel ik dan onze politiek oh zo correcte journalisten- , dan zou men hem verslijten voor een rechtse zak... Zoals ze dat ook met ons doen!

En men bericht niet enkel over zijn politieke activiteiten, neen...  Het nieuwe hondje voor zijn kinderen, een prachtige baljurk voor mevrouw Obama met foto's die een kwartpagina groot worden afgedrukt of een hele reportage over het nieuwe kapsel van de nieuwe presidentsvrouw.

Terwijl men daarop focust, leidt men de aandacht af van wat hier in Europa gebeurt.
Europa en zijn regelgeving heeft weldegelijk een grote invloed op ons dagelijks leven. Vaak veel meer dan we beseffen of weten.
Zowat de helft van onze wetten en regels zijn gelinkt aan wat Europa wil of niet wil, toelaat of verbiedt.

Op de eerste plaats denken we aan arbeid en werk. Aan ons gezinsleven.
Aan migratie en immigratie en dan voornamelijk aan de sluipende islamisering van onze samenleving!
De hele immens grote problematiek rond de al dan niet toetreding van Turkije.

Wat betekent het Europa van vandaag en vooral het Europa van morgen voor ons allemaal...wel, daar zal IK het vandaag niet  over hebben maar
dat zullen onze eminente gastsprekers des te meer doen! Graag uw aandacht voor Frank Van Hecke, Koen Dillen en Philip Claeys!.                                    Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Ijver in het Europees parlement (25 feb. '09)

Vandaag in Merelbke (bij Gent) een interessant weetje opgedaan dat de ijver illustreert van sommige van onze landgenoten in het Europees parlement:
Elk van de 3 leden van de Vlaams Belangfractie stelde in de (bijna) voorbije legislatuur (5jaar) een kleine 200 vragen. Daarenboven deden ze elk zo'n 150 tussenkomsten.  Met deze +/- 350 zijn ze bij de allerijverigste parlementsleden in Europa (over alle lands- en taalgrenzen heen).
Onze grote tsjeven-manitou zetelt ook in het Europees parlement. Doch dat interesseert hem eigenlijk geen fluit. (zie 17 feb. '09).
De Jean-Luc presteerde het om reeds 2 vragen te stellen én 13 keer tussen te komen in de debatten! Wie gelooft deze mensen nog?                                     Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Wie gelooft die partij nog? (18 feb. '09)

"Wie gelooft die partij nog? Er is geen enkele belofte ingevuld, nul procent is gerealiseerd."
Huub Broers (CD&V-burgemeester van Voeren) in Terzake, 09 februari 2009                                                                                                                 Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Wie gelooft deze mensen nog? (17 feb. '09)

dehaene.jpeg (5394 bytes)

Tjeevenstreken kennen we al veel te lang... Dit slaat echt alles...    (gelezen op het web-stekje van Marie-Rose Morel)...
"Ik moet eerlijk toegeven dat ik me verveel in het Europees Parlement. Ik ben er voor de partij naartoe gegaan, niet voor mezelf... 
Ik heb mijn tijd gehad. Ik heb geen zin meer om te investeren in kennis van technische dossiers.
Ik blijf er zetelen voor de partij maar op termijn zou ik het willen afbouwen."

Dixit de loodgieter - alias Jean-Luc Dehaene in De Morgen op 29 juli 2006.                                                                                                                     Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Einde communautaire dialoog (16 feb. '09)

Gedaan, fini, stekker eruit... de communautaire dialoog is gedaan al voor hij eigenlijk ooit echt gestart is. Meer dan anderhalf jaar na de verkiezingen staan we dus nog steeds nergens.
De CD&V hebben met stoere (pro Vlaamse) slogans en beloften de verkiezingen gewonnen. Tja, dat klopt ... maar nu staan ze nergens! Leterme gefaald, Kris Peeters gefaald,... wie wordt de volgende?

Eén belangrijke les: laten we dit niet vergeten op 7 juni a.s. Sommigen hopen dat de mensen snel zullen vergeten! Wij zullen 't er af en toe nog eens inwrijven zodat je 't niet vergeet op 7 juni!

moderne techniek... (12 feb. '09)

De moderne techniek staat voor niks... neen, alleen beseffen we vaak niet hoe die moderne techniek ongewild een heel pak zaken in ons dagelijks doen en laten (mee)bepaalt. Eén van die dagelijkse zaken is mijn web-stekje. Daar ik absoluut niet pc-vaardig ben moet ik het stellen met een eenvoudige web-stekje én bovenal met een eenvoudig aan te passen web-stekje. Héél erg vaak gaat dat probleemloos. Tot... ja, tot... het plots niet meer gaat, nietwaar.
Net nu er toch wel 't één en 't ander rondom ons gebeurt dat mijn bijzondere aandacht wegdraagt. Net opdat moment komt Murphy langs en is je web-stekje enkele dagen ontoegankelijk. Mijn goede vriend Jean-Marc Van Belle kon echter alles herstellen en vanaf vanavond mag je weer met de regelmaat van de klok nieuwsjes verwachten! Beloofd. Hartelijk dank JM!
tip: surf ook eens naar www.vb.be

Tweede officiële moskee in Waregem komt eraan... (2 feb. '09)

Minister Marino Keulen (Open VLD) kondigde aan in de loop van de 2009 nog maar eens over te gaan tot een "rondje erkennen van moskees"... En, jawel, in Waregem hebben we weerom prijs! Niet te geloven... Er zullen in gans West-Vlaanderen dit jaar 3 moskees erkend en gesubsidiëerd worden met onze zuurverdiende centen. Eén in Oostende (ja, Freddy François kan nu ook in zijn geboortestad  gaan 'vieren'), één in Kortrijk en nog maar één in Waregem. Precies of we waren al niet over-bedeeld met de mega-moskee in Desselgem. Ditmaal werd gekozen voor de moskee in de R. Van Steenbruggestraat 102 (genaams El Azhar). Wees gerust: ook deze keer houden we jullie op de hoogte! Inderdaad, 't zal niet enkel via deze web-stek zijn...

"Belgisch asielbeleid superliberaal" dixit ambassadeur van Rusland (22 jan. '09)

Wat lezen we in het Laatste Nieuws (dd. 20/01/'09) ? "De sterke toestroom van Russische vluchtelingen naar België is toe te schrijven aan ons "superliberaal asielbeleid".Dat heeft de Russische ambassadeur in België (éne Vadim Loekov) gezegd. In 2008 vertegenwoordigen ze ongeveer 13% bzn fr ruim 12.500 asielaanvragen. Ze krijgen het vaakst het statuur van vluchteling toegewezen. Voornamelijk Tsjetsjenen zouden asiel aanvragen. "Dit is paradoxaal, want de situatie in Tsjetsjenië is aan het normaliseren. In de meeste gevallen gaat het dan ook om economische vluchtelingen, die zich voordoen als politieke vluchtelingen.

Er wordt duidelijk misbruik gemaakt van de superliberale asielwetgeving in België" dixit de ambassadeur.

't Is maar dat een ander het deze keer gezegd heeft...

't Pallieterke, Antwerpen en nieuwe politieke cultuur bij CD&V, SP.a en Open VLD...

Ze leren het nooit! Ondanks het schandaal rond de Visa-affaire, die ettelijke personen de politieke kop kostte, zijn de Antwerpse stadsbestuurders weer van het leven gaan genieten, zo schrijft Mark Grammens in Journaal nr 541. Zo heeft onlangs een "delegatie" van de metropool geleid door de schepenen Van Campenhout (Open Vld), Voorhamme (socialist) en Van Peel (CD&V) een week doorgebracht in Dubai en er mooi de bloemetjes buitengezet. Alles betaald door de stad. Toen dit gebeuren in de gemeenteraad ter sprake kwam en men geen serieus antwoord kreeg op de vraag WAT de schepenen in Dubai gingen doen, zie burgemeester Janssens (Sp.a): "De schepenen zijn oud en wijs genoeg om te beslissen wanneer een dienstreis noodzakelijk is" ('t Pallieterke)

Samenvallende verkiezingen? (18 jan. '09)

Na de val van Leterme durfden de meerderheidspartijen niet te doen wat normaliter hoort als er geen regering meer is; nl. verkiezingen uitschrijven zodat er een nieuwe regering kan verkozen worden. Onder het mom van allerhande leugens pleiten ze voor samenvallende verkiezingen. "Het zou nodig zijn om het land efficiënt te besturen" en nog meer van die onzin kregen we te horen. Het duidelijkste voorbeeld van deze lulkoek is Duitsland. In 2009 zullen er zomaar eventjes 5 verkiezingen zijn waarvan elke Duitser er minstens op 3 daarvan (op verschillende data) zullen moeten/mogen opdraven. Vandaag 18/01: deelstaatverkiezingen in Hessen, op 23 mei wordt de nieuwe Duitse president verkozen op 7 juni trekken de Duitsers naar de stembus voor Europa (net zoals wij) én om nieuwe gemeenteraden te verkiezen in 8 deelstaten. Op 30 augustus zijn er in 4 andere deelstaten verkiezingen en tot slot wordt op 27 september een nieuwe Bundestag verkozen. Samenvallende verkiezingen? Plat opportunisme en broekscheiterij vind ik.

Bankcrisis? Toch niet bij Fortis (17 jan. '09)

Twee (ex) bestuurders van Fortis hebben in hun laatste jaar niet nagelaten zichzelf nog ne keer goed te bedienen... Votron (die als eerste van de twee werd weggestuurd) verdiende 700.000€ (jawel, 't is geen schrijffout!) en Lippens deed nog iets beter: 750.000€. Votron kreeg ook nog een oprotpremie van 2.500.000€ (jawel, ook dit is geen schrijffout!). Lippens had de bui al zien hangen (of vond dat er al genoeg stront aan de knikker was) en verzaakte aan die laatste bonus. Waarschijnlijk heeft hij die zakcent niet meer nodig?

Change! Yes we can? (16 jan. '09)

Over een paar dagen legt Obama de eed af als nieuwe president van de verenigde staten van Amerika. Ja, dat is een verandering,... een democraat na de Republikein Bush. In de Senaat is er echter nog niet zoveel veranderd. Met lede ogen zullen de nieuw-politiek-correcten in ons apenland vaststellen dat er nu Obama promoveert geen enkele zwarte meer in de Senaat zetelt. Er is blijkbaar nog 't één en 't ander dat moet veranderen...

Na de bankcrisis... nieuwe politieke cultuur? Dat gelooft ge toch niet, zeker (15 jan. '09)

Wie denkt dat er na de bankcrisis iets is veranderd in het politieke landschap komt bedrogen uit...
Sinds de bankcrisis heeft de overheid postjes verworven in allerlei besturen bij de (nieuwe) banken Fortis, KBC, Dexia, Ethias en BNP Paribas. Men is tot de volgende verdeling van de lucratieve postjes gekomen: CD&V en MR 5, Open VLD en PS: 4, Cdh: 2 en ook "oppositiepartij" SP.a krijgt 2 vetbetaalde mandaten; - feestvarken is wie anders dan Steve Stunt (Stevaert). Ze zullen "fel" oppositie voeren de rode rakkers... Of hebben ze daar geen tijd voor nu ze zich moeten bezighouden met Bert den Bleiter?

Change! Yes we can?  (14 jan. 2009) Wie gelooft die man nog?

Wat verwacht werd, gebeurde. De linkse aanhangers van de nieuwe Amerikaanse peresident Obama staan erbij en kijken ernaar. Ze kijken ernaar want er is   in de enkele weken sinds de verkiezingen gebleken dat er van de beloofde verandering (change) weinig of niets in huis komt.
Ere wie het toekomt: in het boek dat zopas werd uitgegeven ("Obama président: La méprise, Ed. Luc pire, Brussel) voorspelt de Waalse socialist Guy Spitaels dit ook.
Hij legt uit waarom de Europeanen die alle heil van Obama verwacht(t)en, het verkeerd voor hebben (méprise).
Ondertussen titelt ook De Morgen "Links Amerika ontgoocheld in Obama". (Wat moet dat dan niet zijn voor links Europa?) Uit de eerste reeks benoemingen die Obama heeft verricht blijkt een opvallend verlangen naar continuïteit, niet naar verandering.
Wat te denken van de bevestiging in zijn ambt van de huidige minister van Defensie. (Of moet het zijn van oorlog in Irak en Afghanistan?) Deze heeft de oorlogen van president Bush gedirigeerd. Deze man blijft gewoon aan. Wat een verandering, zeg!?

Wie gelooft Obama's verkiezingstoespraken nu nog? (hoorden en zagen we dit ook niet recent bij ons, Yves Leterme?)

Een cynisch-ontgoocheld Vrij Nederland merkt op: "Stem je voor change, krijg je de oude hap". (bij ons noemen ze dat eenvoudig: nieuwe politieke cultuur...)

Amerika is 's werelds grootste machtsfaktorn met machtsbelangen van Oost tot West. Die laat je niet zomaar varen, zeker niet om Europa plezier te doen. Medewerkers van NRC Handelsblad herinneren er volkomen terecht aan dat de Amerikaanse buitenlandse- en defensiepolitiek in de praktijk wordt bepaald door wat toenmalig president Eisenhower bij zijn afscheid noemde 'het militair-industriële establishment', en niet door verkiezingen! Vandaar dat het beleid van opeenvolgende Amerikaanse presidenten zo gelijkluidend is geweest. Men zal die permanentie van de Amerikaanse politiek al gauw voelen als Obama zijn belofte uitvoert om korte metten te maken met de volksopstand in Afghanistan. De gerespecteerde Amerikaanse politiek commentator William Pfaff voorspelde reeds dat Afghanistan de ondergang kan worden van Obama's presidentschap.  Dat komt van overtrokken verwachtingen. (verkiezings)beloftes moeten nagekomen worden, nietwaar politici? P.S. niet enkel in Amerika (met dank aan Mark Grammens, Journaal nr 538)

"Goed bestuur & nieuwe politieke cultuur" (8 jan. 2009) ook bij de Open VLD !

Omdat kopiëren en plakken maar al te makkelijk zou zijn...
én om u, beste lezer eens door te sturen naar een andere héél interessante web-stek... (zo sla ik twee vliegen in één klap)

Ga eens een kijkje nemen op de web-stek van Marie-Rose Morel. Vandaag en gisteren meldde ze 2 sterke staaltjes van de Open VLD. Je moet het zelf gelezen hebben om het te geloven!

Surf dus als de bliksem op de golven van het internet naar: www.marie-rosemorel.be. Doen ! 't Is zeker dagelijks de moeite waard!

foto 2009 01 06  vlaamseregering.jpg (28455 bytes)  "Goed bestuur & nieuwe politieke cultuur" (6 jan. 2009)
“Dit parlement is een schaakbord geworden van het federale niveau (…) Waartoe heeft het gediend dat er generaties lang gevochten is voor een eigen Vlaamse instelling met rechtstreekse verkiezingen, als de minister-president het schip verlaat op een ogenblik dat het in zijn eigen belang is? Dat is carrièreplanning en heeft niets meer te maken met het algemeen belang.” Het waren de woorden van toenmalig CD&V-oppositieleider Eric Van Rompuy (broer van...) toen bekend raakte dat Patrick Dewael in 2003 zijn ambt van Vlaams minister-president zou inruilen voor een federaal ministerambt.

Toen Yves Leterme in 2004 aantrad als Vlaams minister-president verklaarde hij plechtig erop te staan dat alle Vlaamse regeringsleden voor de volle vijf jaar op post zouden blijven. Meer nog: “In mijn partij is afgesproken dat de drie mensen de rit uitdoen en ten hoogste in een ondersteunende rol kandidaat zijn bij andere verkiezingen”, zo luidde het letterlijk.

Bij de eerste, de beste gelegenheid brak uitgerekend hijzelf deze plechtige belofte. In de aanloop naar de federale verkiezingen van 2007 maakte hij immers bekend als CD&V-kopman te zullen fungeren en – zo het electoraal enigszins mogelijk was – Belgisch premier te willen worden. “Om Vlaanderen beter te kunnen dienen op het Belgische niveau”, weet u nog?

In zijn kielzog maakte meteen ook Vlaams minister voor Welzijn, Inge Vervotte, de overstap naar het federale niveau. Vervotte werd als Vlaams minister opgevolgd door de belgicist Steven Vanackere, die gisteren op zijn beurt verhuisde naar de federale regering en in de Vlaamse regering zopas werd vervangen door ene Veerle Heerlen.

“Duiventil Vlaanderen”, zo bekritiseert editorialist Jan Segers vandaag in Het Laatste Nieuws de aanhoudende stoelendans in de Vlaamse regering. En, zo stelt hij terecht: “Het is de CD&V, de meest Vlaamsgezinde van de klassieke partijen, die van de Vlaamse regering een duiventil heeft gemaakt, met meer personeelswissels dan haar geloofwaardigheid kan verdragen.”

Kortom, als het op geloofwaardigheid en Vlaamsgezindheid aankomt, is CD&V geen haar beter dan de andere traditionele partijen. Maar dat wisten we ondertussen al anderhalf jaar. 

thumb_act_20090114cvp[1].jpeg (3381 bytes)"Goed bestuur & nieuwe politieke cultuur" (5 jan. 2009)

Met deze slogan(s) slaan de tsjeeven ons al maanden om de oren. Ze wonnen er ook de laatste verkiezingen mee. Allez, o.a. met déze slogans. Ze zouden ook nooit in een regering stappen alvorens B-H-V gesplits was en nog minder alvorens een serieuze volgende stap was gezet in de staatshervorming... ook dat verhaal kennen we ondertussen uit het hoofd.
Terug naar de actualiteit van de dag. Ene zekere Yves Leterme moest een tweetal weken geleden opstappen wegens het beïnvloeden van de politiek op de rechtsgang (ivm Fortis). M.a.w. het niet respecteren van de scheiding der machten.
In het parlement liet hij een nota rondgaan met daarin vrij gedetailleerd de beschrijving van de mails en telefoontjes gepleegd door zijn kabinetschef, Hans D'Hondt.
Onmiddellijk denkt u dat ook dhr. D'Hondt de eer aan zichzelf houdt en opstapt na dergelijke flaters...

Neen, de heren van goed fatsoen doen gewoon verder. Yves is vervangen door Herman en ra ra ra... wie is de (nieuwe?) kabinetschef van Herman Van Romuy?
Jawel, diezelfde Hans D'Hondt...

Bij deze bent u nogmaals gewaarschuwd...                    Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Een gewaarschuwd man is er twee waard! (3 jan. 2009)

"Ik ben voor open immigratie. De grenzen zijn toch open en ze gaan nooit meer dicht." Jean-Marie Dedecker (Voorzitter Lijst Dedecker) in De Morgen, 27 dec. '08.
Voilà, met een paar dagen vertraging ... maar daarom niet minder relevant.
Kom in juni (bij de verkiezingen) niet af dat we u niet verwittigd hebben, hé!

Ann Wauters  foto_Ann_Wauters_2.jpg (316269 bytes) voor de 5de keer beste basketster van Europa !  (2 jan. 2009)

De trouwe lezers van mijn web-stekje weten het inderdaad reeds langer: ik heb een boontje voor Ann. Niet zomaar een boontje, neen, een mega-grote boon voor Ann.
Ik volg het (dames)basketbal nl. al vele jaren van heel nabij. In Valencijns (96 km ver vanuit Waregem) zijn er de laatste jaren  ruim 10 matchen per jaar
van wereldniveau (!) te bekijken. (en dit voor een prikje) Zowat alle grote (letterlijk en figuurlijk) basketsters ter wereld stonden er op het parket.

Vandaag werd Ann voor de vijfde keer verkozen tot de beste basketbalspeelster van Europa.
Proficiat Ann! Alweer proficiat Ann! Je kent mijn persoonlijke waardering, da's toch al iets.

Benieuwd of de heren en dames jounalisten daar in de komende dagen ook oog voor zullen hebben.  Kijk gerust eens een paar weken terug, 20 november !
Ter herinnering haar (volledige) palmares: zie ook www.annwauters.be   (vandaar opsomming in het Engels...) P.S. Kunt ge u één voetballer voorstellen die nog maar aan haar enkels komt? Neen, er heeft er namelijk nog geen enkele een standbeeld bij mijn weten!?

Valenciennes 1999:
:: Vice Champion France

Valenciennes 2000:
:: Vice Champion France
:: 1st Draft Pick WNBA (Cleveland Rockers)

Valenciennes 2001:
:: Champion France
:: Champion French Cup
:: Vice Champion of Europe (Messina)
:: European player of the year (Gazetta dello sport)
:: Best Foreign player in France

Valenciennes 2002:
:: Champion France
:: Champion Federation Tournament
:: Champion French Cup
:: European Champion Final Four in Liévin USVO Valenciennes, MVP.
:: European player of the year (Gazetta dello sport)

Valenciennes 2003:
:: Champion France
:: Champion French Cup
:: Vice Champion Final Four in Bourges
:: Belgian national team: European Championship Greece:5th place, Ann Best 5

Valenciennes 2004:
:: Champion France - Valenciennes
:: Champion Federation Tournament - Valenciennes
:: Champion French Cup - Valenciennes
:: European Champion Final Four in Pécs, MVP - Valenciennes
:: Summer: WNBA New York Liberty
:: European player of the year (Gazetta dello sport)

Samara 2005:
:: European Champion (Final Four in Samara)- Samara
:: Russian Champion - Samara
:: European player of the year (Gazetta dello sport)
:: Summer WNBA New York Liberty: All – star WNBA in Connecticut

Samara 2006:
:: Vice European Champion (Final Four in Brno)
:: Russian Champion
:: Russian Cup
:: Flemish medal of honor (Flemish parliament)
:: European All Star Pécs
:: Summer WKBL Samsung Bichumi:South – Korean Champion WKBL
:: Belgian national team: Qualification European Championship Italy 2007

CSKA Moskou 2007:
:: Third place Final Four (Final Four Moskou)
:: Ann:‘Best 5’ Euroleague Final Four
:: Russian Cup, Ann MVP Semi final and final
:: Vice Champion of Russia
:: Gold medal Fiba World League

San Antonio 2008:
:: Conference Championship winner
:: 2nb place in WNBA competition after Detroit

CSKA Moskou 2008:
:: European player of the year (Gazetta dello sport)

Raakt B-H-V gesplitst voor de volgende verkiezingen?  Het moet!?   (1 januari 2009)
Marc Bossuyt, Nederlandstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof.jpeg (15369 bytes)Zonder een oplossing voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zijn de volgende federale verkiezingen ongrondwettelijk. Dat heeft Marc Bossuyt gezegd.
Marc wie? Marc Bossuyt.
Hij  is zopas geïnstalleerd als nieuwe Nederlandstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof. (het vroegere Arbitragehof).
Marc Bossuyt (63j) is rechter bij dit Grondwettelijk Hof sinds ruim tien jaar. Vroeger was hij o.m. voorzitter van de VN-commissie Mensenrechten en de eerste Belgische (Vlaamse) commissaris-generaal voor de vluchtelingen.

Bij deze plechtige installatie hoort ook een toespraak. Niet zomaar een speechke van 13 in een dozijn. Neen, een toespraak waar écht naar geluisterd wordt.
Hij zei letterlijk dat een arrest van het Grondwettelijk Hof niet zomaar als een "acvies" mogen gezien worden. Neen, ze "moeten ter goeder trouw worden uitgevoerd."
De overheid kan dus niet zomaar voorbijgaan aan een dergelijk arrest. 
(Benieuwd wat de heren en dames van "goed bestuur", "samen werkt" en "nieuwe politieke cultuur" daarmee zullen aanvangen...).

In een intervieuw met de VRT liet hij omtrent de splitsing van B-H-V hetvolgende horen:

De verkiezingen van 10 juni van dit jaar waren de laatste die nog mochten zonder oplossing voor B-H-V. Nieuwe verkiezingen zijn dus onmogelijk als het probleem B-H-V niet eerst wordt opgelost. "Er moet een nieuwe regeling worden uitgewerkt die deze discriminatie wegwerkt", aldus Bossuyt.
Wat die oplossing is, laat het Grondwettelijk Hof in het midden. Dat is de taak van de wetgever.
Sinds 2002 vallen de kieskringen in ons land samen met de provinciale grenzen, behalve in B-H-V. Die kieskring overschrijdt twee gewesten. Het bestaat uit het tweetalige Brussel en het eentalige Halle-Vilvoorde. Het Grondwettelijk Hof bestempelde die regeling als discriminerend.

In zijn speech loofde Bossuyt ook de tweetalige structuur van het Grondwettelijk Hof. Zo is er naast een Nederlandstalige ook een Franstalige voorzitter (Michel Melchior) en wisselt het effectieve voorzitterschap jaarlijks. Dat bewijst volgen Bossuyt dat het federale samenwerkingsmodel "grotere verdiensten heeft dan wel eens gedacht wordt". De nieuwe voorzitter verklaarde tot slot ook dat er geen tekort is aan rechters, wel aan gerechtelijke medewerkers.  Reageren of een vraag? Mail mij hier.

Beste wensen voor 2009  (28 dec. 2008)

Somigen zullen het als pessimisme aanvoelen.
Ik vind mijzelf eerder een realist en zou het bijzonder hypocriet vinden om je een vreugdevol 2009 te wensen.

 Het zal verdomd lastig worden.

Toch wens ik jullie - en allen die je lief zijn - een goede gezondheid.
Da's  zowat 't enige dat er echt te 'wensen' valt.

Maar dankzij de koopjesdagen in de nationale bankwereld,
een eenvoudige oplossing voor B-H-V en de niet-benoeming van de onwillige burgemeesters
zullen onze heren en dames met "goed bestuur" in deze tijden van "nieuwe politieke cultuur" hét wel oplossen.
Yes we can!

Subsidies voor moskee Assounah (Desselgem) geschrapt (9 dec. 2008)

Ongetwijfeld herinnert u zich nog dat we begin dit jaar een groots opgezette protest-actie hielden tegen de inplanting van een mega-moskee in de dorpskern van Desselgem. Onze burgemeester trommelde een nooit geziene politiemacht op om deze vreedzame optocht "in goede banen te leiden."
Totaal overbodig overigens daar onze vrienden van voorpost er zoals steeds voor zorgden dat alles rimpeloos verliep.

Deze mega-moskee kreeg met de steun van de plaatselijke CD&V, Sp.a en Open-Vld een nationale erkenning en de daarbijhorende subsidies.

Wat lezen we nu vandaag in de krant? Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat de door de provincie uitbetaalde subsidie voor de mega-moskee Assounah (in Desselgem) schrappen! Jawel, u leest het goed! De subsidie wordt geschrapt! Er wordt verder aan de minister van justitie gevraagd om de erkenning van de imam te laten intrekken. Dat vernamen de persjongens van het Laatste Nieuws op het kabinet van minister Keulen (Open Vld).
De heren hebben namelijk gewoon géén begroting opgemaakt; noch een moskeebestuur aangeduid!
(dit alles niettegenstaande er twee vormingsdagen zijn georganiseerd door binnelands bestuur om alles haarfijn uit te leggen.)

Nog maar eens een bewijs dat de islam niet thuis hoort in onze Westerse samenleving. Veel te veel van hun principes staan haaks op onze gewoontes, tradities. Kortom ze stroken van geen kanten met onze manier van leven. Onze manier van doen en laten. Zelfs als de heren moslims (want de dames zijn daar van ondergeschikt belang) ruimschoots uit onze ruif van subsidies kunnen graaien, slagen ze er nog niet in om de kleinste, elementairste regels te volgen. Hopelijk is de volgende stap de effectieve sluiting van deze mega-moskee! Wij houden u op de hoogte!

reageren of een vraag? Mail mij hier.

Alweer De Standaard... deze keer door Rik Van Cauwelaert (hoofdredacteur Knack - ofte één van "de boekskes") (2 dec.)

Rik Van Cauwelaert: "Ik herinner me levendig de manier waarop de hoofdredactie van De Standaard toestond dat -door middel van dreigen met broodroof door de paarse regering van Verhofstadt - de pen van haar columnist Dirk Jan Eppink werd gebroken.   Collega Vandermeersch (hoofdredacteur van De Standaard) is toen, zonder een zuchtje van protest, door de knieën gegaan."

Of hoe "de betere boekskes" over elkaar schrijven en denken... Uw gedacht? Mijn gedacht? ...

Kris Peeters   over de communautaire dialoog (1 december 2008)

Wat lezen we daar in "kwaliteitskrant" De Standaard? Zoals je merkt staat kwaliteitskrant tussen aanhalingstekens want er is nauwelijks nog verschil met "de boekskes".
Kris Peeters (Vlaams minister President) "Ikzelf ben steeds sceptisch geweest over het welslagen van de dialoog. Na de verklaringen van Maingain is de stekker nu al uitgetrokken. Het is wachten op de hartstilstand."

Ook Groenland op weg naar onafhankelijkheid ! (28 november 2008)

Het lag al een paar dagen op het puntje van mijn tong... ik moest en zou iets schrijven over het op til zijnde referendum in Groenland. Kom ik in mijn leestocht onderstaand artikel tegen van Plog. Ik had het niet beter kunnen zeggen... vandaar mijn knip en plakwerk....
P.S. (ga ook eens een kijkje nemen op de web-stek van volksvertegenwoordiger Peter Logghe -alias Plog- http://www.peterlogghe.be)    Peter_Logghe.jpg (3168 bytes)

Groenland, een eiland halfweg tussen Europa en Canada valt al 300 jaar onder Deens gezag, maar wordt hoofdzakelijk
– voor 90% als we de kranten mogen geloven – door Inuits bewoond.
De 39.000 kiezers van dit eiland hebben zich zeer onlangs in een referendum uitgesproken voor meer autonomie. Eigenlijk hebben ze een cruciale stap gezet in de richting van volledige onafhankelijkheid.

Het referendum, dat trouwens met de volle steun van het moederland Denemarken is georganiseerd, gaf een duidelijke meerderheid aan separatisten te zien: meer dan 75% van de Inuits verklaarde zich akkoord met de uitbreiding van de eigen bevoegdheden over een 30-tal domeinen. Niet alleen wordt de eigen Inuittaal, het Kalaallisut, de officiële taal op het eiland, maar belangrijker misschien is het feit dat de Groenlanders voortaan zélf het grondstoffenbeleid zullen bepalen. Als je weet dat Groenland rijk is aan petroleum, aardgas, goud, diamant, uranium, zink en lood, dan heb je het plaatje volledig. Daarnaast krijgen ze volledige bevoegdheid over politiezaken, over het rechtsysteem, over de kustwacht.

U vond de steun van het moederland Denemarken al vreemd? De steun wordt al minder “vreemd” als u weet dat Groenland economisch nog steeds een stuk achter loopt op de economie van Denemarken, en dat Denemarken jaarlijks nog steeds 400 miljoen staatssteun in de richting van Nuuk stuurt.

Dit Groenlands verhaal heeft enkele consequenties voor Vlaanderen en België. Als de wereldgeschiedenis een bepaalde richting uitgaat, dan is het toch wel dat een groeiend deel van de wereld kiest enerzijds voor autonomie voor kleinere, etnisch meer homogene stukken (wegens de mogelijkheid om daar met een bepaalde democratische consensus de zaken te organiseren?) en anderzijds voor een bundeling van kleinere staten op niveaus die hoger liggen dan de oude, jacobijnse en kunstmatige staten van vroeger.

Een tweede opmerking: het zijn juist die bevoegdheden die voor Groenland levensnoodzakelijk zijn, die zij na dit succesrijke referendum zal opnemen: grondstoffenbeleid, economisch beleid, het veiligheids- en rechtsysteem.

Wanneer neemt Vlaanderen gewoon die bevoegdheden die voor haar verdere bestaan levensnoodzakelijk zijn? Worden wij dan werkelijk het laatste onafhankelijke volk op deze aardkloot? En als een volk van zegge en schrijve 50.000 inwoners onafhankelijk kan worden, waarom dan de Vlamingen niet?

De rode strijd om macht, baantjes, stemmen en belastingsgeld (27 november 2008)

Eén goede raad: ga af en toe eens een kijkje nemen op de web-stek van vriend Erik De Jonghe uit Harelbeke.  http://blog.seniorennet.be/aanklacht/   Hij bekijkt het politieke schouwspel door zijn eigenste eigenzinnige bril. Zoals ook het stukje hieronder. Veel leesgenot!

De Morgen huilde onlangs bittere tranen om de politieke ommezwaai die Nederland de voorbije jaren zou gemaakt hebben. Een vooraanstaand politicus van GroenLinks moest opstappen na bekentenissen over de inbraak in het Ministerie van Economische Zaken en de diefstal van plannen voor een kerncentrale. Kraakpanden worden ontruimd en kraken wordt strafbaar . Het gedoogbeleid voor drugs gaat op de schop. De rode Morgen zag in dat alles “de afrekening met links” en het “einde van de tolerantie”.

Zo’n vaart loopt het allemaal niet, schrijft Syp Wynia (Elsevier.nl). “De toon van het debat mag wat harder geworden zijn, in wezen is er weinig veranderd na het Fortuyn-jaar 2002.” Nederland rolt nog altijd de rode loper uit voor moslims: “ze mogen halal slachten, ze mogen in vrijwel alle situaties hoofddoeken dragen, ze mogen gesubsidieerde islamitische scholen oprichten. Immigranten met een verblijfsvergunning hebben recht op alle uitkeringen, zorgvoorzieningen en sociale huisvesting. Ze mogen zelfs Nederlander worden zonder hun oude nationaliteit op te geven.”

Balkenende nam vóór zijn verkiezing scherp afstand van de multiculturele gedachte en werd premier met een ‘aanpassen of terugkeren’-discours. Maar eens aan de macht, klinkt het helemaal anders. Geen wonder dat Balkenende het grote voorbeeld is van Yves Leterme

“Onder de kabinetten-Balkenende is het multicultibeleid en het pamperen van immigranten gewoon doorgegaan, hooguit zijn sommige van de dolste kantjes er wat afgeslepen”, stelt Wynia vast. Ruud Koopmans, hoogleraar van de Vrije Universiteit, sluit zich daar bij aan en spreekt over “een gigantische, gesubsidieerde anti-discriminatie-industrie” en “een breed veld van allochtone zelforganisaties, integratiespecialisten, multiculturele advies- en onderzoeksbureaus, diversiteitsdeskundigen en migratie- en onderzoeksintstituten die uit een moeilijk ontwarbare combinatie van gewoonte, overtuiging en eigenbelang” het beleid en de geldstromen intact houden…”

De kern van het verhaal is, zo signaleert Wynia gevat, dat telkens de lucratieve bedrijfstak van het ‘diversiteitsbeleid’ even in vraag wordt gesteld, de linkerzijde wild om zich heen schopt “om hun paradijsje te beschermen”. “Het is geen strijd om ‘de toon van het debat’, het is een strijd om macht, om baantjes, om stemmen, om belastinggeld”. Zo is dat. En in ons land is dat niet anders.

CSKA Moskou failliet... Ann Wauters wekloos (25 november)

foto_Ann_Wauters_2.jpg (316269 bytes)       reageren of een vraag? Mail mij hier.

Ja, we blijven nog even in de sportwereld. Ook boeiend, nietwaar?   Meer bepaald in het basketbalwereldje.  Zoals je reeds eerder kon lezen verplaatste het Mekka van het (dames)basketbal zich de afgelopen jaren oostwaarts. Van West-Europa, meer bepaald van Frankrijk, Spanje, Italië richting Oost-Europa. De vele olie en andere roebels (lees dollars) lokten quasi alle topspeelster ter wereld. Zelfs de Amerikaanse vedetten uit de WNBA -die anders nooit de grote plas overstaken- kwamen gezwind richting Oost-Europa.
Onze Vlaamse Ann Wauters -zowat de beste speelster ter wereld- verliet in 2005 het dicht bijzijnde Valencijns (Valenciennes) -op dat moment de beste ploeg ter wereld- richting Samara. Héél ver weg in Rusland. Een paar duizend kilometer van Moskou vandaan.

Ene zekere Andrei Ischuk, aktief in de oliebranche -of wat had je gedacht- kocht in 2002 de plaatselijke basketbalclub. Basketteam Samara stond nergens op de Europese basket-kaart. Buiten Rusland nooit iemand van gehoord. Ann en ploeggenote Edwige Lawson (Franse internationaal) vlogen richting Oosten. In hun zog volgden nog een handvol top-speelsters (van niet Russische origine) plus nog een paar Russische kleppers en een team van wereldformaat was gecreëerd.
Met goed gevolg. Titels, bekers en trofeeën volgden.
Zowat anderhalf jaar geleden verhuisde de hele ploeg zomaar eventjes een paar duizend kilometer. Samara -een grauwe, grijze industriestad, werd ingeruild voor Moskou. Voor Ann en co hoogstwaarschijnlijk een pak aangenamer wonen en leven. De nieuwe ploeg viel onder de bevoegdheid van CSKA. De overheid in Moskou, zeg maar. De hoofdsponsor bleef wel aan. Voor even...

Blijkbaar slaat de internationale crisis nu ook toe in Rusland. Dhr. Ischuk moest zijn bedrijf verkopen. Gevolg? Van vandaag op morgen worden geen lonen meer betaald, worden geen matchen meer gespeeld. Zelfs in de Euroliga is het over en uit.
Heel jammer voor Ann? Natuurlijk. Dat wensen we niemand toe. Geen basketter, geen sportman, geen arbeider, geen bediende. Neen, niemand.
Hopelijk gaan er binnen de sportwereld nu weldegelijk hier en daar wat oogjes open...

Nu hopen dat Ann terug een beetje dichter bij huis komt spelen. Valencijns lijkt me een toffe (interim) oplossing. Jonge ploeg (met normaal gebleven budget t.o. de Oost-Europese megalomane budgetten) die momenteel kampt met blessurelast. Gekwetste speelsters op de positie die Ann bekleedt. Een opportuniteit, niet?

reageren of een vraag? Mail mij hier.

Nationale Trofee voor sportverdienste gaat naar...  niemand (20 november 2008)

Eén van de belangrijkste -zoniet dé belangrijkste- onderscheiding die een sportman of vrouw of sportploeg kan krijgen is deze van De Nationale Trofee van Sportverdienste. Tevens is deze prestigieuze prijs ook de oudste trofee. Voor dit jaar zou daar eigenlijk geen jury moeten voor samenkomen daar Tia Hellebaut in Peking de gouden olympische medaille veroverde.
Probleempje: je kan deze trofee maar één keer in je loopbaan ontvangen. Tia kreeg deze reeds in 2006 omwille van haar gouden plak op de Europese kampioenschappen. Idem met Kim Gevaert na Göteborg 2006.
Haalden we nog andere medailles op de voorbije olympische spelen? Jawel... je kan ze op je twee vingers tellen. Tweede medaillewinnaar(s): het estafetteteam op de 4x100m (zilver). Kunnen ze de trofee dan niet aan dit team geven? Neen, prins Philippe gaf ze vorig jaar reeds deze trofee n.a.v. hun brons op het W.K. atletiek.

De jury, die bestaat uit een pak 'iconen' uit de sportwereld aangevuld met een aantal 'prominenten', voorgezeten door Freddy Thielemans, burgemeester van Brussel besloot dat er dit jaar géén trofee zal uitgereikt worden. Een paar namen van juryleden? Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal Olymoisch Comité (afwezig bij de stemming -tja, per brief, mail, telefoon, ... da's waarschijnlijk te moeilijk, niet?), Ingrid Berghmans, één van de beste vrouwelijke judoka's ooit ter wereld, Michel D'hooghe, voorzitter Club Brugge en ex-voorzitter Belgische Nationale voetbalbond, Wilfried Meert, manager van verschillende atleten op wereldniveau en organisator van de Memorial Van Damme, en nog vele anderen.

Je leest het goed: er zal dit jaar géén trofee uitgereikt worden. "Er stak niemand echt bovenuit" dixit mevr. Berghmans.

Ongelooflijk maar waar. ik som voor u enkele waardige kandidaat winnaars op:
Tim Maeyens  (roeien) haalde in Peking een vierde plek in het allermoeilijkste nummer, de skiff. (p.s. die jongen werkt trainingsschema's af waar vele andere atleten gewoon zouden bij doodvallen) P.S. met roeien verdient hij welgeteld 0€ per jaar!
Rutger Beke (triatlon) behaalde brons op het (officieuse) wereldkampioenschap, nl. de ironman op Hawaï. Normaliter had hij gewonnen. Ene pipo van de jury gaf hem namelijk een onterechte tijdsstraf van 3minuten!
Sven Nys (veldrijden + mountainbike) is wereldtopper in 2 totaal verschillende sporten. Ja, ik weet ook wel dat hij hiervoor telkenmale op een fiets zit. Maar voor de rest zijn dit 2 totaal verschillende disciplines. Misschien moet hij een dubbele trofee krijgen in plaat van géén.
Stijn Devolder (wielrennen) wint o.a. De Ronde van Vlaanderen, enkele kleinere rittenkoersen en was 5de op het W.K. tijdrijden. Dus ook niet toevallig één uitschietertje. Neen, een beer van een coureur die er het hele jaar staat!
Christophe Soumillon (paardensport) won dit jaar zowat alles wat er te winnen valt in de draf- en rensport.
Dirk Van Tichelt (judo) won goud op het Europees kampioenschap. (voor brons op een W.K. kan je wel de trofee krijgen...)
en tot slot mijn persoonlijke favoriete: An Wauters (basketbal).
Deze Vlaamse grote (1.95m) sportvrouw speelt reeds een 8-tal jaren de pannen van het dak. Eerst in Frankrijk, in die tijd veruit het sterkste kampioenschap van Europa. Nu in Rusland, sedert de vele sport-roebels (of zijn het dollars?) veruit de sterkste competitie. Dit zijn de 'winter-kampioenschappen'. Daarnaast treed ze in de 'zomer' aan in de Amerikaanse competitie (WNBA of 1x in Korea).
P.S. de meeste voetballers roepen na een mindere prestatie op zondag dat ze nog vermoeid zijn van de mid-weekmatch op woensdag...
En met de pannen van het dak bedoel ik werkelijk op wereldniveau. Een greep uit haar trofeeënkast: 2x vice-kampioen van Frankrijkmet Valenciennes , 4x kampioen van   Frankrijk, 4x Beker in Fr,
2x kampioen in Rusland, 2x beker in Rusl, 1x kampioen met Seoul in Korea. Vice-kampioen in Amerika (WNBA) dit jaar!
Op 20j leeftijd, na slechts 1j echt prof-basket in Frankrijk,  werd ze als draft-pick nr one in de WNBA geselecteerd. Naast al deze trofeeën in clubverband werd ze verschillende keren individueel gelauwerd. O.a. 4x beste speelster van Europa.
Kan je je inbeelden dat één of andere voetballer de gouden bal (beste speler van Europa) krijgt en dat hij NIET de trofee van nationale sportverdienste zou krijgen? Die zou letterlijk een gouden standbeeld op de Brusselse grote markt krijgen.
Arm Vlaanderen, arme jury,... bende bekrompen boerenkinkels. Ziende blind zijn jullie. Van mij krijgen jullie alvast één trofee: DE NATIONALE TROFEE VOOR SPORTVERDRIET !

Mia Doornaert in De Standaard (10 nov. '08) "Over mijn lijf" ... o.a. over het dragen van de chador, boerka, sluier e.d.m.

N.a.v. de vrouwendag met als thema 'over mijn lijf' bericht Mia Doornaert in een uitgebreid artikel in De Standaard over het al dan niet te veel bloot -vnl. vrouwelijk bloot dan- in de media hetvolgende:
... "Laten we wel wezen, hiermee wil niet gezegd zijn dat de complete bedekking van het vrouwenlichaan progressief is. De boerka, de chador en andere vormen van verplichte bedekking van de vrouw vormen net zo goed een fixatie op de vrouw als voorwerp van mannelijke lusten. En dat begint al bij kinderen. 'Een minderjarig meisje de sluier opleggen betekent, in de strikte zin van het woord, haar misbruiken, beschikken over haar lichaam, haar definiëren als seksueel voorwerp dat voor mannen bestemd is', schrijft de uitgeweken Iraanse Chahrdortt Djavann in haar bijtend essay Bas les voiles!
Het verwijt uit de islamistische wereld dat de chador of de sluier superieur is omdat hij de vrouw beschut terwijl vrouwen hier (in West-Europa en elders in de wereld) tot lustobject gedegradeerd worden, is geheel hypocriet, getuige onder meer de verregaande seksuele intimidatie in islamitische landen. ... De vrouwen in chador en andere verplichte bedekkingen mogen niet eens beschikken over het eigen lijf. Maar ook dat wordt nu al te vaak door het progressieve kamp vergoelijkt als 'cultuur'.

8 miljoen € per jaar (!) voor discriminerende vakbonden bij de NMBS (9 nov. '08)

Het zijn bange dagen voor de drie Belgicistische vakbonden ACV, ACLVB en ABVV. Al maandenlang wordt hun gesjoemel onder vuur genomen door ons Vlaams Belang: hun misbruiken bij de Fondsen voor Bestaanszekerheid, hun gesjoemel met kosten voor stempelgeld, hun misbruik van vormingsfondsen... Daar bovenop veroordeelde een rechter zopas het ACV wegens het onwettig uitsluiten van een VB-kandidaat.
En nu wordt zowaar zelfd de Open VLD wakker: die partij maakte bekend dat ACV en ABVV bij de NMBS jaarlijks zomaar 8 miljoen euro krijgen toegestopt. De NMBS hoopt zo de sociale vrede te bewaren -terwijl nergens anders zo vaak en zo lichtzinnig de boel wordt platgelegd als bij het spoor..-
We zijn blijdat ook de Open VLD eindelijk het machtsmisbruik bij de bonden 'ontdekt', maar mogen we toch een paar stoute vraagjes stellen?
Zou het kunnen dat de VLD hier wél durft praten omdat het liberale ACLVB (via dochter VSOA) maar een heel klein stukje van die taart krijgt, terwijl elders de VLD het vakbondsgesjoemel rustig door de vingers ziet, omdat het ACLVB mee profiteert?
En als de VLD een probleem heeft met het machtsmisbruik van de bonden, waarom steunt de VLD dan niet de voorstellen van het Vlaams Belang om bv. het uitbetalen van stempelgeld van de bonden af te nemen?
En tenslotte: hoelang regeert de VLD eigenlijk la dit land? Als een regeringspartij het betalen van 8 miljoen euro belastingsgeld aan vakbonden terecht onverantwoord vindt, dan moet zij meteen een wetsontwerp indienen om dat vanaf morgen af te schaffen. Als zij dat niet doet (en dat zal niet gebeuren) dan is het eens te meer VLD-praat voor de vaak. (bron: www.vlaamsbelang.org)

Echtpaar De Gught (8 nov. '08) met dank aan cartoonist Fré !

echtpaar_De_Gught.jpg (26703 bytes)

 

"Congres Vlaams Belang te Gent" (2 november '08)

Een werkelijk schitterende congresvoorzitter Karim Van Overmeire orchestreerde en dirigeerde op virtuoze wijze dit beklijvende congres! De afwezigen hebben eens te meer ongelijk. Bijna duizend congresgangers illustreren dat het Vlaams Belang verre van dood en begraven is -zoals de regimepers ons wil doen geloven-.
De fiere Vlaamse Leeuw blijft overeind. Hij zal blijven brullen en klauwen.
Reserveer alvast vrijdag 5 december in uw agenda voor een persoonlijke kennismaking met Karim Van Overmeire. Die avond komt hij in Waregem zijn boek "Vlaanderen onafhankelijk, hoe moet dat dan?" voorstellen. Verdere info volgt...

reageren of een vraag? Mail mij hier.

"Salonlinksen zijn inconsequent" Mia Doornaert in De Standaard (24 oktober '08)

"Heeft Abou Jahjah het recht om zijn weinig beminnelijke opinies te verkondigen? Natuurlijk, want er heerst hier vrije meningsuiting. Hij heeft overigens in interviews kunnen zeggen dat de Vlamingen dom en racistisch zijn, zonder dat hem ooit een strobreed in de weg is gelegd. Als een Belg iets dergelijks had gezegd over bijvoorbeeld 'de Libanezen' was hij zoniet voor een rechtbank dan zeker voor het centrum van gelijkheid van kansen gesleurd. Men hoort onze salonlinksen ook nooit met evenveel vuur de rechten op vrije meningsuiting van autochtone populisten verdedigen."

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden... (22  oktober '08)

Met hartelijken dank aan Fré!

cartoon_flits1.jpg (12880 bytes)

Interesse of een vraag? Mail mij hier.

"Links heeft niks meer in de pap te brokken, heeft geen verhaal meer" dixit Paul Goossens, notoir socialist (13 oktober '08)

Zopas nog eens op de 0000 naar "Phara" gekeken. Na een rondje -alweer- reclame voor Obama en pogen in discrediet brengen van McCain volgden onze linkse vrienden... Paul Goossens mocht vorig week-end nog eens mee naar Parijs (op kosten van één of andere linkse organisatie?), een Amerikaanse VUB professor en good-old Louis Tobback.
"Sinds enige jaren -vele jare - of het  nu 10, 15 of 20 jaren zijn... hebben de   socialisten  zich i.p.v. goed ouderwets stout en tegendraads te zijn ... hebben  ze x-tal jaren geleden besloten zich deel te maken van het establishment. Er tegen aan te schurken. Ik zeg meer... ze zijn er deel van geworden. Ze zijn er het absolute voorbeeld van geworden. (Vette postjes in ruil voor het overboord gooien van   ideologie?) Gevolg... nog +/- 14% à 15% op links + nog wat groenen die ook 'links' zijn, maakt zo'n 20%. Historisch laag en van geen belang meer, van geen tel meer, ..." dixit Paul Goossens. Tja, als ze 't zelf zeggen, hoeven wij 't niet meer te doen...

Even later rolde hij net niet al vechtend met Louis Tobback de studio van de bevriende VRT uit...   (gelukkig kon Phara 't programma afsluiten richtte de camera zich snel in close-up op Phara)
Triest, ... echt waar... in en in triest... althans voor de linkse rakkers onder ons!

Interesse of een vraag? Mail mij hier.

"Links verantwoordelijk voor financiële crisis" dixit Filip De Man (3 oktober 2008)

Niet dat we er niet van krijgen... maar een beetje toelichting kan nooit kwaad. "Als het in Amerika regent dan... druppelt het in Europa," wordt wel eens gezegd. Ook nu gaat deze volkswijsheid op... leest u even mee wat ik aantrof op de web-stek van Filip De Man (www.filipdeman.org).

02.10.2008 19.55u - De financiële crisis heeft door een internationaal domino-effect heel wat (Westerse) landen getroffen. Zelfs banken die niet of nauwelijks met de Amerikaanse ‘sub-primes’ te maken hebben, delen in de klappen omwille van het sterk afgenomen vertrouwen in de bankwereld. Een en ander zou zelfs kunnen leiden tot een economische recessie.

De linksen zien in deze crisis natuurlijk een bewijs dat hun socialistische maatschappij-ordening zoveel beter is.
Welnu, zij dwalen zoals steeds.  Meer zelfs: de linksen zijn de oorzaak van dit probleem!

Laten we beginnen bij het begin: in de VS moesten twee grote hypotheekverzekeraars gered worden door de overheid. Het gaat om de Federal National Mortgage Association (afgekort tot Fannie Mae) en de Federal Home Loan Mortgage Corporation (afgekort tot Freddie Mac). Beide hadden zich borg gesteld voor banken die veel te veel en veel te goedkope leningen verstrekten aan mensen van wie men eigenlijk kon weten dat zij het zeer moeilijk zouden krijgen met de afbetalingen. En waarom deden die banken dat? Omdat zij daartoe verplicht werden door de ‘Community Reinvestment Act’ (CRA) die ingevoerd werd door de linkse president Jimmy Carter. De CRA legt banken en andere leningverstrekkers eigenlijk op iedereen vlotjes krediet te verlenen. Een redelijk waanzinnige wet dus, maar opgedrongen door de linkerzijde omdat te weinig negers en Hispanics eigenaar waren van een woning. Deze hemeltergende discriminatie moest natuurlijk zo snel mogelijk verdwijnen, vandaar een CRA die neerkomt op onverantwoorde leningen aan weinig of niet-solvabele leden van de gekleurde gemeenschappen in de VS.

U begrijpt dat de Amerikaanse bankwereld hiermee helemaal niet opgezet was, maar de linkse waanzin was niet te stoppen: een bank kon "geëvalueerd" worden en wanneer die onvoldoende "ten dienste stond" van de "gehele gemeenschap" konden juridische procedures ingespannen worden en mocht de federale regering dwangmaatregelen treffen inzake bepaalde voor de bank belangrijke faciliteiten. Meer nog, de wet werd in 1995 aangescherpt door de eveneens linkse president Clinton. Sterker dan voorheen werden gegevens als ras en (achtergestelde) buurt in rekening gebracht, actiegroepen konden als het ware de banken dwingen om hun leden hypotheekleningen toe te staan terwijl ze in feite niet kredietwaardig waren. Ten behoeve van de egalitaristische droom moesten de normale bankregels wijken.

Dat dergelijk beleid op een dag zou ontsporen, wisten velen… maar bijna niemand durfde deze antidiscriminatiewet in vraag stellen.
Het zijn met andere woorden de linksen in de VS die de financiële crisis veroorzaakten.

Nog dit: aangezien de media in Vlaanderen (en andere Europese landen) bijna geheel zijn ingepalmd door linkse journalisten, leest de bevolking daar niets over. De multiraciale droom mag niet in vraag gesteld worden.

Graaicultuur van onze (linkse) politici bij de bankinstellingen in nood - en ongetwijfeld ook bij andere banken... - (2 oktober)

Over de bankinstellingen in het algemeen en een paar in het bijzonder is de laatste dagen reeds uitvoering bericht in allerhande media... hoef ik het hier niet meer te doen... toch vond ik op de web-stek van Angeltjes ( ttp://blog.seniorennet.be/angeltjes/) een héél interessante commentaar door Roeland Van Walleghem.
Elk zijn gedacht... doch dit mag er ook wezen:

"Gisteren vond in de Kamercommissie Financiën een debat plaats over de financiële crisis en de aanpak ervan door de regering-Leterme. Leterme, in een vorig leven boekhouder bij het Rekenhof, garandeert dat niemand de dupe zal worden van het schandalige management van Fortis en Dexia. De staat, u en ik dus, pompt dus enkele miljarden eurootjes in die twee banken. Terwijl voor de Fortis-top riante vertrekpremies worden voorzien (Verwilst bijna 5 miljoen euro; Votron 2,3 miljoen euro), blijft het voor de gewone spaarder onzekerheid troef.

Herman Verwilst, ooit nog gecoöpteerd senator voor de SP, ja ja een socialist, mag het afstappen met een slordige 200 miljoen oude belgische frankskes. Het doet ons denken aan de uitspraak van Helmut Kohl:

"Het is makkelijker een hond voorbij een hotdogkraam te loodsen dan een socialist voorbij een pak centen".

Neem nu de Raad van Bestuur van Dexia. Deze raad is volgestouwd met politici (democratische weliswaar) van allerlei kleur. Ook daar kent de graaicultuur geen grenzen. De raad kwam in 2006 zevenmaal bijeen. Gezien er buiten de normale bezoldigingen ook presentiegelden (2000€ per vergadering) uitbetaald worden, bedroeg de presentiegraad 85%. De raad heeft "zichzelf" ook de bevoegdheid gegeven om "de praktische modaliteiten voor deze bezoldiging en de toekenning ervan uit te werken". Zeg maar, zichzelf riant bedienen.

Enkele bekende profiteurs die zetelen in de raad van Dexia:

Jan RENDERS,  algemeen voorzitter van het ACW, was goed voor 32000€. Dat maakt dat de man met 5.333€ per vergadering naar huis gaat. Dat zijn 213.333,-oude franken voor enkele uurtjes !

Nog erger is het gesteld met Francis Vermeiren (Open VLD). De groot cumulerende burgemeester van Zaventem is tevens Vlaams volksvertegenwoordiger en bestuurder van vennootschappen. Bij Dexia heeft de man een vaste en een variabele bezoldiging. Bovendien passeert hij aan de kassa als lid van het Strategisch Comité en nog eens als lid van het Benoemingscomité. Voor dit alles kreeg de man 40.000€ uitbetaald. Per vergadering is dat 228.571,-bfr.

Andere armoezaaiers (ik beperk me tot politici) die hun rekeningen zien aanvetten zijn: Frank Beke ( tiens, nog een socialist) moet het stellen met 56.500€ en Serge Kubla (MR) moet tevreden zijn met 32.000€. Dan spreken we nog niet over de snoepreisjes, etentjes en andere zaken! die het leven wat aangenamer maken !

Enkele gewezen leden van de "Pak de Poenshow" zijn onder andere  Di Rupo (PS), De Gucht en Denys (beiden Open VLD).

Uiteraard heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers niet ingestemd met het voorstel om een parlementaire onderzoekscommissie in het leven te roepen. De tsjeven en liberalen hadden zogezegd slechte ervaringen met onderzoekscommissies

De beerputten moeten immers gesloten blijven. Walgelijk land."

Roeland Van Walleghem

NB : de namen in dit stuk hebben betrekking op de toestand tot 2006.  De Gentse burgemeester Beke is intussen vervangen door de Antwerpenaar Janssens.


Citaat van de dag in Het Laatse Nieuws (29 september)

“Terwijl men de mond vol heeft van ‘verantwoordelijkheid nemen’, hebben we wekenlang gezien hoe verantwoordelijkheden niet werden genomen. Gisteren zag ik een partijvoorzitster beloven dat de regering garant zou staan voor 100% van de spaartegoeden, spaarboekjes, depositoboekjes, termijnrekeningen. Alles. Het kleinste kind weet dat de regering daar niet toe in staat is.”

Journalist Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws van 29 september 2008.

Citaat van de dag in De Standaard door Wim Delvoye (29 september)

"Hadden we in de 19de eeuw maar niet de verwarring gemaakt tussen sociale emancipatie en Vlaamse beweging, dan waren we nu al drie generaties verfranst. Dan had Hugo Claus, als Vlaming, in het Frans een prachtige bijdrage geleverd aan de wereldliteratuur. En de Nobelprjs gewonnen, zoals Materlinck.
De verfransing was schoon was schoon op weg zich te voltooien. We hadder en ons nu geen enkele bedenking bij gemaakt, en we hadden meegeteld in de wereld.
dixit "kunsternaar-kasteelheer" Wim Delvoye, die de Vlaamse beweging een spijtige zaak vindt in De Morgen van 27 sept. 2008.

noot: is dat niet die "kunstenaar" van die stront-machine? Nu hij een kasteel heeft kunnen kopen is zijn stront hem waarschijnlijk naar de kop gestegen?!

Ook binnen CD&V weten ze het niet meer... bij sommigen begint het te dagen, bij anderen dan weer niet (24 september)

Hendrik Verbrugge (CD&V burgemeester te Alken) zegt letterlijk hetvolgende in De Standaard (24/09/2008)

"Ik vrees dat de CD&V zijn afspraak met de geschiedenis gemist heeft".

"De analyse van de N-VA is volgens mij de juiste: het kartel, Yves Leterme en Kris Peeters zijn bedrogen.
Ik geloof namelijk nets van die zogenoemde garanties (zie ook hoger). Er zijn altijd argumenten te vinden om het Vlaams front te laten barsten, maar nu is het genoeg geweest: we moeten tot elke prijs het kartel redden, ook als dat betekent dat we uit de federale regering moeten stappen ... ik heb veel bewondering en respect voor Yves en Kris, maar de tijd van beleefdheidsformules is voorbij. Leterme moet de handdoek in de ring gooien, en wel nu!
Didier Reynders heeft de boel vorige week gesaboteerd, wel, laat hem het nu maar oplossen. Hij mag een keer premier zijn, we zullen eens zien hoe hij het er afbrengt. Ik weet ook wel dat Leterme een pak overwegingen moet maken di ik niet hoef te maken, maar toch: je moet ergens de grens trekken."
"Ik ben een CD&V-er in hart en nieren, maar nu ben ik echt in dubio. Ik trek hier in Alken al twintig jaar de kar, ik heb in het voorjaar van 2007 veel mensen over de streep getrokken om voor ons kartel te stemmen, maar die mensen haken nu massaal af: onze militanten en onze kierzers begrijpen het niet meer. Het is pijnlijk toe te geven, maar deze crisis is levensbedreigend voor onze partij. Als ik dan zie hoe onze partij zondag nog koos voor het kartel, en wat er dan maandag is gebeurd, daar kan ik gewoon niet bij. Daarom deze boodschap aan onze partijtop: er zijn nu belangrijker zaken dan de postjes, kom eindelijk eens tot rede, stop deze discussie die onze partij naar de afgrond leidt en stap met opgeheven hoofd uit de federale regering."

Miet Smet (CD&V minister van staat) zegt letterlijk hetvolgende in De Standaard (24/09/2008)

"Een kartel in stand houden met twee partijen die een andere finaliteit hebben, kan niet. Het uiteindelijke doel van de N-VA is het land op te blazen."
"De christendemocratie wil ook verdere stappen in de staatshervorming, maar niet met het ultieme doel België te splitsen."
"Op lokaal vlak kan het kartel voort blijven werken, ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Daar speelt ook een totaal andere finaliteit." (zou ze 'postjes' bedoelen?)
"Om een begin van oplossing te vinden voor de communautaire problemen is het aangewezen dat de federale en de regionale verkiezingen samenvallen."
"Volgend jaar houdt ons land Europese en regionale verkiezingen. Twee jaar daarna is het dan weer de beurt aan de federale verkiezingen. Zo zitten we weet twee jaar vast in een verkiezingslogica. (noot: bij mijn weten is de verkiezingslogica de laatste 10j nog nooit gerespecteerd geworden; al zeker niet in Vlaanderen...)"
"Kris Peeters  moet het alleszins proberen. Elke vooruitgang die hij kan boeken, is vooruitgang. Er moet niet te veel tamtam rond gemaakt worden. Lukt het niet, dan moet hij dat gewoon toegeven. De kiezer zal dan begrijpen dat hij  het heeft geprobeerd." (wel, ik ben echt ne keer heel benieuwd wat de kiezer van deze tjeevenstreken zal denken...)

dewever1.jpg (2382 bytes) Ook bij NV-A begint het te dagen... (23 september)


Gisteren nam NV-A minister Bougeois het (wijze) besluit uit de Vlaamse regering te stappen. Na 4 jaar is zijn euro gevallen.... de CD&V is niet Vlaams en zal het ook nooit of te nimmer worden of zijn...
Met het oog op de volgende Vlaamse verkiezingen (juni 2009) is dat uiteindelijke een 'moedige' beslissing.

4 jaar lang 'schold' NV-A voorzitter Bart De Wever ons, Vlaams Belang, uit dat we toch maar "aan de zijlijn" staan...
Inderdaad, zij hebben 4 jaar lang één minister-postje gehad en dankzij het kartel een aantal schepen-ambtjes... Was dat de uiteindelijke bedoeling? Ik geloof het nooit

Leedvermaak heb ik geenszins, in tegendeel. "Bij den buk gezet worden" doet altijd pijn aan 't hart... zeker als 't bij echte Vlamingen gebeurt.
Ik hoop enkel dat het gezond Vlaams 'boerenverstand' de bovenhand mag halen en dat Vlaanderen uiteindelijk krijgt wat het toekomt!

 

Ook bij (top)sporters begint het te dagen... (16 september)

Jeroen Simaeys (Club Brugge) over de nationale beloftenploeg: "Vriendenclub …?"
Volgens de student psychologie zijn de Belgische beloften niet het vriendenclubje waarvoor ze versleten worden. "Het is een goeie groep, maar om nu te zeggen dat we allemaal kameraden zijn... Nee. Zoals bij elke nationale ploeg waarin ik al gespeeld heb, waren er ook bij de beloften twee fronten: Vlamingen en Walen. Als we aten, zaten de Walen aan de ene kant van de tafel, de Vlamingen aan de andere kant. Let op: ik vind dat logisch. Walen en Vlamingen hebben een totaal verschillende mentaliteit.

Jurgen Roelandts ("Belgisch" kampioen wielrennen bij de profs)
Na zijn overwinning in het kampioenschap van België vroeg één of andere ijverige journalist aan de nieuwe kampioen: "of er iets mooiers bestaat dan deze Belgische drie-kleur?"
"Jawel, een Vlaamse Leeuw" antwoordt Jurgen Roelandts, kersvers "Belgisch" kampioen wielrennen bij de profs"

Scherpe migratieregels in Denemarken blijven overeind! (15 sept. 2008)

Gelukking lezen we bij tijd en stond ook op andere web-stekjes nog eens een beetje buitenlands nieuws. In onze moderne 'progressieve' gazetten vind je bijna niks meer van over de grens... (met dank aan volksvertegenwoordiger Peter Logghe: www.peterlogghe.be)

Terwijl de liberalen van Open VLD nu eens warm, dan weer koud blazen inzake immigratie en het illegalenbeleid, doen de Deense liberalen onder leiding van Anders Fogh Rasmussen absoluut geen water in de wijn, wel integendeel. Denemarken is gekend voor zijn strikt immigratiebeleid en Rasmussen is ervan overtuigd dat zijn land op de goede weg zit.

Zo verklaarde hij (EU-observer, 30.08.2008): “De Deense immigratiepolitiek zal niet worden gewijzigd. De kiezers moeten weten dat de wetten worden toegepast”. Een reactie op een recente beslissing van de EU-rechtbank van Luxemburg dat de Ierse restricties op het verblijf van allochtone echtgenoten van EU-burgers afwees. De Ierse restricties zijn zeer gelijklopend met die van Denemarken, die nog enkele graden restrictiever zijn. Premier Rasmussen liet zelfs verstaan dat de Deense regering alles op alles zal zetten om de immigratieregels binnen de Europese Unie te wijzigen, zodat “wij de zaken kunnen regelen zoals wij ze willen regelen”.

Het twistpunt tussen de EU en Denemarken hebben betrekking op het verbod van burgers jonger dan 24 jaar om hun buiteneuropese echtgenoten in het land binnen te brengen – een duidelijke verwijzing naar de Deense moslims die hun partners uit gearrangeerde huwelijken vroeger op die manier Denemarken binnenbrachten. Wat meer is: deze gemengde koppels die misschien vooraf in andere EU-staten hebben geleefd, worden niet toegelaten tot het Deense grondgebied.

In elk geval moet gezegd dat dit kleine Scandinavische land absoluut geen schrik heeft van Europa. Het laat zich ook niet ringeloren door allerlei politiek correct gezwets. De Deense overheid kijkt naar het belang van de eigen burgers en het is daartoe ook gelegitimeerd door de Deense kiezer. Zo werkt democratie en zo is het goed!

Flitspalen ... in Wallonië (4 september)

cartoon_flits1.jpg (12880 bytes)

Zes jaar geleden beslisten onze Zuidelijke buren om ook flitspalen te installeren! Prachtig initiatief! Ondertussen staan er reeds... 40 stuks. Niet slecht gewerkt van die jongens, 40 palen op 6 jaar tijd. In Vlaanderen staan er reeds meer dan 1.000 (meer dan duizend!) en zijn er nog eens 500 in aanvraag voor eind 2008.
Die palen dienen om d.m.v. een flitscamera te snel rijdende .... enz.
Wel.... tot op heden zijn die NIET (nog niet...) uitgerust met een camera. Ja, zeg, niet alles in één keer, hé! Doch tegen 't eind van 't jaar zou 't moeten in orde komen...

Ware het niet dat nu gebleken is dat ... de radartoestellen NIET passen in deze 'oude' palen. Geen nood, men gaat nu die oude palen vervangen door nieuwe ... en.... daarna kan de installatie van de radars beginnen. Hoeveel jaren dat in beslag zal nemen is nog niet geweten. Ondertussen zullen wij blijven afdokken via het boetefonds in het bodemloos vat dat Wallonië heet...

 

IJZERWAKE :   Nu: durven met Vlaanderen (24 augustus)

De fel bejubelde toespraak van Dr. Gui Celen op de IJzerwake kan ik 't best omschrijven als verplichte lectuur.... vandaar dat ik ze hieronder integraal afdruk...

NU: Durven met Vlaanderen!

Strijdrede Ijzerwake 24 oogst 2008 te Steenkerke

Beste griezels, mentaal gehandicapten, mestkevers, fanaten van familiefeestjes zoals het Vlaams-Nationaal Zangfeest, xenofoben, neonazi’s, fascisten en alle andere Vlamingen.

Ik groet u allen hartelijk en ik ga er van uit dat iedereen - op de Belgische Staatsveiligheid na- zich bij deze aangesproken weet en zich uiteraard ook welkom voelt.

Vlamingen, bedevaarders,

het was voor mij niet moeilijk om op de vraag om hier vandaag het woord te voeren, meteen ‘ja’ te zeggen. De reden ligt voor de hand. Want voor u staat een vrij man. Een vrijgevochten Vlaming. En wat sommigen ook mogen beweren, ik kan u meteen geruststellen: ik ben niet rechts en ik ga ook niet naar rechts. Ik ben niet links en ik ga ook niet naar links. Maar ik ben wel rechttoe - rechtaan.

En ik ga gewoon rechtdoor. Voor een onafhankelijk Vlaanderen. Niet meer, maar zeker niet minder.

NU: Durven met Vlaanderen! is het verdienstelijk motto van deze plechtige wake. En dat is goed. Maar als u het mij toestaat, is dat voor mij toch net iets te braaf en vooral iets te voorzichtig. Ik zou graag een stap verder willen gaan. Anders gezegd: we moeten vandaag aan belgië en de rest van de wereld niet meer laten weten dat we nu eindelijk gaan ‘durven’ met Vlaanderen, maar we moeten vooral klaar en duidelijk zeggen ‘wat’ we nu gaan ‘doen’ met Vlaanderen. Laten we dus voortaan alleen nog spreken over ‘doen’ en over ‘daden’. Zonder aarzeling. Zonder achterhaalde belgische complexen. ‘Doen’ moet nu het motto zijn. NU! Met z’n allen samen en vóór Vlaanderen! In navolging van, en als eerbetoon aan de zovele moedigen, die ook hier, op deze plek, hun woorden in daden hebben omgezet. We zijn het hen zonder meer verschuldigd!

Beste vrienden,

we schrijven vandaag 24 augustus en als medicus kan ik Eric Van Rompuy - u weet wel, de broer van - helaas niet bijtreden toen hij enige tijd geleden, Rene De Clercq parafraserend, onomwonden stelde dat de belgische staat ligt te sterven. Dat is pertinent onjuist! De belgische staat ligt niet te sterven. De belgische staat is dood. Morsdood. Want het moet nu toch stilaan voor iedereen duidelijk zijn dat deze on-staat alleen nog kunstmatig in leven wordt gehouden.

En zich, in de loop der jaren, op kosten van Vlaanderen, schaamteloos aan de Vlaamse economische hart- en longmachine heeft vastgeklampt. Dat heeft althans de huidige crisis nog maar eens ten overvloede aangetoond. En ik ben het dus graag eens met Yves Leterme, als hij eindelijk laat optekenen dat de limieten van het federale overlegmodel bereikt zijn. Alleen, wij wisten dat al veel langer.

Blijft de vraag, waarop hij dan nog wacht om samen met zijn kartel en met alle Vlaamse politici, de stekker uit te trekken? Of durven ze niet? Of gaan ze misschien wachten tot wanneer het te laat is en ook in Vlaanderen de stroom vanzelf uitvalt? Aan hen zeg ik daarom van op deze bij uitstek Vlaamse katheder: stop deze belgische waanzin! Want zachte heelmeesters maken alleen maar stinkende wonden. En doe gewoon wat in zo’n geval en zonder uitstel gedaan moet worden: snijden, snijden en nog eens snijden...

 

Vlaamse vrienden : we bevinden ons vandaag op een historisch kantelmoment.

Vandaar dat we het kaakslagflamigantisme vanaf nu voorgoed achter ons kunnen laten.

U zult mij dus ook vandaag niet horen klagen. De belgische politieke ‘surplace’ heeft zijn hoogtepunt bereikt en dat heeft zo zijn voordelen. Het Vlaams politiek bewustzijn is groter dan ooit en groeit nog naarmate de crisis aansleept. Vlaanderen radicaliseert. En terecht. Blijkens een opiniepeiling van Het Laatste Nieuws van begin juni, wil ongeveer 49% van de Vlamingen dat België barst. Nu weet ik wel dat men met opiniepeilingen altijd voorzichtig moet omspringen, maar het geeft toch een indicatie. Zeker als we er rekening mee houden dat men mijn mening niet heeft gevraagd en die van jullie waarschijnlijk ook niet.

Maar goed, dit neemt niet weg dat ik hier toch een aantal overwegingen wil maken en ook een aantal waarschuwingen wil formuleren. Waarschuwingen, voor de niet te onderschatten en perfide reanimatiepogingen van de neo-belgicistische vossen, die nu ineens, zelfs bij monde van drie koninklijke musketiers, de passie van het confederalisme gaan prediken. Wat wil zeggen vrienden, dat wij, Vlaamse boerkes, op onze ganzen moeten letten. Dat we meer dan ooit bij de les moeten blijven. Want Vlaanderen mag zich onder geen enkel beding laten opsluiten in een ‘deelstaat’ die niets anders is dan een soort ‘onderstaat’ in een opgelapte ‘bovenstaat’. Het woord ‘deelstaat’ spreekt trouwens boekdelen. De verdeeldheid zit er reeds bij voorbaat ingebakken. En we kunnen hierover dus zeer kort zijn: Vlaanderen moet uit één mond simpelweg NEEN zeggen aan dat zogezegd zaligmakend confederalisme waarin het onvermijdelijk en allicht voor nog eens 175 jaar, opnieuw onder belgische curatele wordt geplaatst. Of, om het met woorden van Johan Sanctorum te zeggen, en ik citeer: "Het confederalisme is een dode mus. Het is weinig meer dan het ultiem krimpscenario van de Belgische francofonie" Einde citaat. Laat ons dus voortaan weigeren om nog te denken in termen van België. België is geen optie meer. België is verleden tijd. We hebben lang genoeg moeten aanzien tot welke ‘misvormingen’ en ‘verminkingen’ de opeenvolgende staatshervormingen hebben geleid. En ik zie bovendien geen enkele reden waarom dat vandaag opeens anders zou zijn. Voor ons dus geen restauratie van de bouwval België, maar de volledige afbraak! En niet tot op de grond, maar zelfs tot onder de grond. Voor ons dus zeker geen belgische borrelnootjes en ook geen vette vis in de pan. Want wij lusten geen belgische vis. Maar we willen wel de pan. Maar dan onze eigen pan. Een Vlaamse pan. Zodat we ongestoord onze eigen vis kunnen bakken. Ons eigen potje kunnen koken. Zonder tussenstappen. Nu meteen. Onverwijld. Zonder verder tijdverlies!

Want het is hoog tijd, beste vrienden, meer dan hoog tijd.

En dat kan alleen in een Vlaamse staat.

De Vlaamse staat, waarmee Vlaanderen onze vriend Luc Van den Brande, de facto zal bewijzen dat "absolute statelijke soevereiniteit voor Vlaanderen" geen fictie is, maar een conditio sine qua non voor echt ‘goed bestuur’ .

Want pas dan, en alleen dan zullen wij de problemen die zich vandaag stellen en die morgen op ons afkomen, het hoofd kunnen bieden.

In de Vlaamse staat, die in volle onafhankelijkheid, zonder tussenkomst van derden, rechtstreeks en volwaardig lid is van Europa, en niet verstikt wordt in het Europese Comité van de Regio’s.

In de Vlaamse staat, die in staat is om de ontgroening en de vergrijzing op afdoende wijze aan te pakken. De miljardentransfers verhinderen ons dat nu.

In de Vlaamse staat, die in staat is om een aangepast tewerkstellingsbeleid te voeren.

Die in staat is om aan een ondubbelzinnig en specifiek Vlaams asiel- en migrantenbeleid gestalte te geven.

Die in staat is om via een Vlaamse justitie, die naam waardig, opnieuw het noodzakelijke vertrouwen te herstellen.

Die in staat is om de toekomst van onze Sociale Zekerheid veilig te stellen en verder uit te bouwen.

Die in staat is om, bevrijd van eindeloos en verlammend communautair gekibbel, de alledaagse problemen van zijn burgers, daadwerkelijk op te lossen.

Kortom, een staat die vooral en van harte, een vaderland kan zijn voor al zijn kinderen. Zonder uitsluitingen, zonder schutkringen of cordons, zonder blasfemisch taalgebruik....

En wat dan met de zogeheten ‘solidariteit’? hoor ik u luidop denken.

Wel, wat dat betreft kunnen we kort en duidelijk zijn.

In normale omstandigheden krijgt Wallonië zonder meer het statuut van ‘bevoorrechte natie’. Want Vlaanderen heeft er alle belang bij dat ook Wallonië welvarend is. En daarom zijn we ook bereid om, zonder enige vorm van misplaatst paternalisme, Wallonië nog een tijd lang in zijn economische heropstanding te blijven ondersteunen. Maar er zijn voorwaarden. En daarvoor verwijs ik graag naar de basisvoorwaarden, zoals uitvoerig gepreciseerd door mijn vriend, professor Eric Ponette. Basisvoorwaarden, waarin vrijwilligheid en democratische inspraak, transparantie, eigen verantwoordelijkheid, omkeerbaarheid en respect vanwege de ontvanger, dé sleutelwoorden zijn.

Respect betekent: pas de taalwetgeving toe in Brussel

Stop uw Frans Taalimperialisme

Stop met jullie pogingen om aan

gebiedsuitbreiding te doen

Stop met jullie pogingen om de Vlaamse Staat te

boycotten!

Spuw niet in de hand van de gever!

En denk eraan: geen solidariteit zonder soevereiniteit ! Dit zijn niet mijn woorden, maar die van Professor Ludo Abicht.

 

Vlaamse vrienden, bedevaarders,

 

Tijd om af te ronden met een aantal overwegingen.

Graag zou ik bij deze onze Vlaamse politici willen verwijzen naar een recent interview in Knack, met Vaclav Klaus, de huidige president van Tsjechië, die mee aan de basis lag van de fluwelen scheiding van Tsjechië en Slowakije. Een interview, waarin hij nadrukkelijk zegt dat hij het niet zou aandurven om contact op te nemen met belgische politici. En dat is begrijpelijk. Maar misschien moeten we de rollen dan maar gewoon omdraaien, en moeten onze Vlaamse politici naar hem toe gaan voor een uitgebreide babbel. Want zijn aanbeveling is duidelijk: volg snel ons voorbeeld, zegt hij, gevolgd door een veelbetekenend: het is -óf, óf. Niet twijfelen dus, maar doen.

En verwijzend naar de altijd nederige Herman Van Rompuy, die van zichzelf zegt dat hij de beste eerste minister is die het land nooit heeft gehad, zou ik aan Yves Leterme willen zeggen dat hij, als hij zo doorgaat, de vaderlandse geschiedenis zal ingaan als de beste eerste minister die nooit het land heeft gehad. Aan hem dus nog altijd de keuze.

Tot slot zou ik nog kort willen antwoorden op de laatste 21juli-toespraak van de koning. Met een aangepaste versie van het verzoek, dat Anton Aldi jaren geleden reeds op een IJzerbedevaart heeft geformuleerd – toen mocht dat nog -, met de woorden: Sire, zwijg nu voorgoed. En abdiceer. En treed - nu het nog kan - tenminste af met eer. En werp uw kroon naar Borms!

 

Ik heb gezegd.

 

Dr. Gui CELEN

Voorzitter Pro Flandria

Voorzitter VZW KNOKK- de school van Komen

Voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

24 augustus 2008

 

Leugenaar! Hypocriet!... Koning Albert II doet bod op Italiaans landgoed. (5 augustus)

50 miljoen... dat is wat 'onze' koning Albert II heeft geboden voor een villa in Toscane!
50 miljoen euro, wel te verstaan. Of, als we goed rekenen... 2 miljard oude belgische frankskes. Het landgoed staat op een lapje grond van 31 hectare.
Inclusief een zwembad en een hotel-restaurant...

Mag de brave (w)(v)orst dan geen huisje in 't buitenland kopen? Natuurlijk mag hij dat.

Maar dan moet hij én niet liegen over zijn eigen fortuin. Officiëel gaf hij onlangs aan dat zijn fortuin slechts... 12.4 miljoen euro zou bedragen.
Het britse zakenblad 'Euro Business' becijferde zijn vermogen in 1999 reeds op 2.25   miljard euro.
én bovenal moet hij niet de hypocriet uithangen in zijn 21-juli toespraak over hoe erg hij zich het lot van de zowat anderhalf miljoen armen in België wel aantrekt.

Hieronder enkele commentaren in de media:

"Dit is net alsof iemand met een gewoon bediendeloon plots een villa van 2,5 miljoen euro zou neerpoten", zegt koningskenner Jan Van den Berghe.
"Gegarandeerd dat hij meteen de fiscus en het parket over de vloer krijgt, terwijl het privévermogen van onze Koninklijke familie één van de grootste mysteries van het land blijft."

"Villa Fanini is een wel zeer bescheiden naam voor wat een 17de-eeuws palazzo blijkt te zijn in de duurste streek van Italië. Alleen al de waarde van de muurschilderingen in de Villa wordt geschat op 13 miljoen euro. Hier klopt dus iets niet, want de koning maakte vorig jaar nota bene zelf bekend dat zijn privéfortuin 12,4 miljoen euro bedraagt, weliswaar vermeerderd met zijn huis in Châteauneuf de Grasse en zijn jacht."

Heel hard "boe" roepen
"Misschien hadden we op 21 juli gewoon eens heel hard 'boe' moeten roepen toen koning Albert in zijn toespraak zijn oprechte bezorgdheid uitsprak over die 15 procent armen in ons land."

"50 miljoen euro, beeld u even in wat de staatssecretaris voor Armoedbestrijding daarmee zoal zou kunnen doen. Hoeveel maanden huur van hoeveel waarde landgenoten betaal je daarmee? Hoeveel gezinnen kan je daarmee verwarmen in tijden van dure olie? Hoeveel winkelkarren in hoeveel supermarkten kap je daarmee vol? Ben je een platte populist of een vooringenomen republikein als je je bij dit soort berichten vragen stelt?"

"Kunnen we afspreken dat Albert zich in zijn volgende toespraak onthoudt van bezorgd commentaar op het lot van zijn minderbedeelde landgenoten? Dat scheelt een slok, qua hypocrisie. Dank vooraf."
Jan Segers in Het Laatste Nieuws, 04.08.08

driekleur? of ...

Na zijn overwinning in 'het kampioenschap van België' vroeg één of andere ijverige sportjournalist:  'Of er iets mooier bestaat dan deze driekleur?
Ja: een Vlaamse leeuw !'
(Jurgen Roelandts, nationaal kampioen velorijden)

Dag op dag 5 jaar geleden: Willy Claes (Sp.a) zweeg...  (23 juli)

Soms is het goed ons geheugen eens op te frissen... met dank aan de nationale VB web-stek:

23.07.2003:  Eind 1998 werd Minister van Staat en gewezen secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes, door het Hof van Cassatie veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk wegens passieve corruptie in de smeergeldaffaire rond Agusta en Dassault.

Bijna vijf jaar later biechtte Claes in een interview met ‘Dag Allemaal’ op dat hij in deze kwestie voor de rechtbank niet de (hele) waarheid had gesproken en haalde hij uit naar een aantal gewezen ‘kameraden’. Letterlijk luidde het: “Het pijnlijkste is en blijft wat er binnen de partij zelf is gebeurd. Nogal wat ‘kameraden’ hadden slechts één doel voor ogen: tot elke prijs zichzelf zien te redden. Hoewel zij van de zaak minstens evenveel en vermoedelijk zelfs meer wisten dan ik. (…) Had ik toen de volledige waarheid gesproken, dan waren verscheidene dames en heren van mijn partij eveneens in de put getuimeld. Als ik dat had gedaan, dan had dat tot het totale uiteenspatten van de Vlaamse socialisten geleid.”

Hij voegde er nog aan toe zich het recht voor te behouden om, wanneer hij het moment geschikt acht, de hele waarheid over Agusta uit de doeken te doen. Wat hem eigenlijk tegenhoudt, blijft een open vraag.

Dit bericht stond deze week ergens tussendoor vermeld in onze nationale media. Het ontsnapte niet aan onze aandacht.
Waarom werd het geen voorpaginanieuws? Voor u een vraag, voor mij een weten...
Erik, alias duplo geeft zijn kijk op de feiten:                        (cf:    http://blog.seniorennet.be/aanklacht/ )

Dit bericht stond deze week ergens tussendoor te lezen:
"Een 22-jarige jongen uit Sint-Genesius-Rode is door een kennis doodgestoken in het huis van een gemeenschappelijke vriend. De dader zou Peter Van Steertegem enkele messteken in de borst hebben toegebracht, omdat zijn gezicht hem niet beviel".

De feiten deden zich dinsdagmorgen voor in Eigenbrakel (Braine-l'Alleud). De dader is opgepakt. De steekpartij zou een gevolg zijn van een uit de hand gelopen ruzie. Naast het slachtoffer en de dader waren er nog enkele andere jongeren aanwezig. De omstaanders hebben de politie nog gebeld maar voor Peter Van Steertegem kon geen hulp meer baten, hij overleed op weg naar het ziekenhuis.
De dader is een 22-jarige uit Nijvel. Hij heeft een blanco strafblad het is nog onduidelijk waarom hij door het lint ging.

Toen ik dit las dacht ik: zou het kunnen dat de dader een allochtoon is? Die schijnen graag met messen en andere wapens rond te lopen.

Neen, dat zal wel niet want anders zouden de gazetten en andere kwalvodden er vol van staan. De nullen zouden er desnoods een extra nieuwsuitzending aan wijden. Onder de grote schreeuwende koppen als: verschikkelijke racistische steekpartij, de waanzin van racisme of zelfs "islam zet aan tot Vlamingenhaat". Het CGKR zou er als de kippen bij zijn om zich burgelijke partij te stellen en de dader aan de schandpaal te nagelen. Verafstoot zou speciaal vanuit zijn olijfgaard terugkeren, de geitenboer zou een bezoek aan de ouders van het slachtoffer brengen en menig politieker zou zich verdringen om in beeld  te komen en de begrafenis bij te wonen.
Het was dus een ordinaire ruzie, met spijtig genoeg fataal gevolg, tussen twee Vlamingen.

Oeps, heb ik alles een beetje op zijn kop gezet?

Juist, de dader was wel degelijk een allochtoon. DAAROM dat het zo stil bleef over deze racistische moord.

Ook Cadel Evans steunt Tibetanen in hun strijd voor vrijheid! (22 juli)

 

                                                                                      tibet_269687d1.jpg (7555 bytes)  let goed op Cadels zweethemdje onder zijn gele trui !!!                                                                

Wielrenner Cadel Evans houdt zich in Peking gedeisd maar tijdens de Tour laat hij duidelijk merken dat hij voor een vrij Tibet is. Evans droeg gisteren op de rustdag een shirt met de tekst ‘Voice for Tibet’, gekregen van het Australische Tibet-comité.

Onder zijn gele trui, die hij moest afstaan aan Frank Schleck, droeg Evans zondag een zweetshirt met daarop de Tibetaanse vlag en de tekst Free Tibet. „Ik heb mijn sponsor gevraagd dit shirt voor me te maken om aandacht te vragen voor een situatie waar ik persoonlijk sterke gevoelens voor heb”, zei hij gisteren voor de camera’s van de NOS. Ook liet hij weten dat de Dalai Lama al tien jaar zijn grote held is.

Op de sokken van de Evans, die samen met zijn vrouw een kind onderhoudt in Tibet, is de leus ‘Free Tibet’ te lezen. En in de Australische editie van de officiële Tourgids is een foto opgenomen van Evans is zijn Tibet-shirt.

Hoewel de renner nu zijn mening uit, houdt hij die tijdens de Spelen voor zich. In Peking zal hij het shirt niet dragen. „Het is niet mijn bedoeling om het protocol van het Internationale of Australische Olympisch Comité te breken. Ik ben iemand die me aan de regels houdt”, zei Evans eerder in de Australische krant The Sydney Morning Herald. „En ik denk dat geen van beide het toestaat dat ik het shirt daar zal dragen.”

 

"Ook federale regering machteloos tegen crisis" dixit prof. Paul De Grauwe (21 juli)

Paniekzaaiers beweren dat we zonder een federale regering een nog zwaardere rol betalen voor de huidige economische crisis, wordt gezegd. We zouden zo gezegd dringend nood hebben aan een (nieuwe / oude koeien?) regering om de economische problemen aan te pakken. Maar is dit wel zo? 
Professor Paul De Grauwe (KU Leuveen) is niet onder de indruk.

De Belgische economie wordt voor 95% (hiermee bedoel ik heel veel) gestuurd door buitenlandse krachten, aldus De Grauwe. De koopkrachtvermindering is 'uitsluitend een gevolg van de olieprijsstijgingen waar zelfs een Belgische eerste minister geen impact op heeft.'

'Het idee dat we dringend een regering nodig hebben om iets aan de koopkracht te doen moet dus worden opgevat als pure beeldspraak.'

'Neem de financiële crisis. Ook hier ondergaan we het noodweer dat in Europa en Amerika woedt. En diegenen die daar misschien iets kunnen aan doen, zitten niet in de Wetstraat.' !!!

Dus laten we maar eerst 'onze' beloften nakomen: De 5 resoluties van het Vlaamse Parlement + de splitsing van B-H-V. Daarna zien we wel weer...

Biobrandstoffen... een artikel uit science..."biobrandstoffen zijn grote vergissing" (15 juli)

Renton Rihelato van de World Land Trust en Dominick Spracklen van de Universiteit van Leeds onderzochten de netto besparing aan CO2-uitstoot voor alle soorten biobrandstoffen en publiceerden hun conclusies in 2007in het wetenschappelijke tijdschrift Science.
Hun bevindingen zijn uitermate negatief over de mogelijkheden om met biobrandstoffen een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Sterker nog: biobrandstoffen leveren twee tot negen keer méér CO2-uitstoot op. De wetenschappers komen tot deze opmerkelijke conclusie doordat zij het gebruik van het land ook bij hun analyse betrekken. Het blijkt dat het land waarop de gewassen voor de biobrandstoffen geteeld worden, veel beter gebruikt kan worden voor bossen (die CO2 opnemen). Een hectare bos, vooral regenwoud, neemt twee tot negen keer meer CO2 op dan een hectare voor biobrandstof kan besparen.
Dr. Righelato: 'De bevordering van biobrandstoffen draaft maar door, zonder dat de gevolgen daarvan begrepen worden. Het is een vergissing biobrandstoffen in te zetten tegen de klimaatverandering.'
Landen als Brazilië, Paraguay en Indonesië zijn bezig met grootschalige ontbossing om de wereldmarkt voor biobrandstoffen te kunnen bedienen.' Het kappen van bossen kost per hectare alleen al tussen de 100 en 200 ton aan CO2, hebben de onderzoekers becijferd.
'Het duurt 50 tot 100 jaar voordat het gebruik van biobrandstoffen dat weer hebben kunnen compenseren', zegt Righelato.
Waarom worden wij over zulke zaken niet ingelicht!!!

Laten we dus heel erg voorzichtig zijn met lichtzinnige beweringen omtrent deze materie!

Minarettenverbod in Zwitserland ? (13 juli)

minarettenverbod_Zwitserland_13.07.08.jpg (4860 bytes)

De Zwitsers krijgen binnen afzienbare tijd de mogelijkheid om zich in een referendum uit te spreken voor het verbod op de bouw van minaretten. In nauwelijks enkele maanden tijd haalden de initiatiefnemers zo’n 115.000 handtekeningen op, wat ruim voldoende is om een referendum af dwingen.

Wat ook de uitslag van dit referendum zal zijn, één doel hebben de initiatiefnemers vandaag alvast bereikt. De campagne heeft er namelijk voor gezorgd dat het debat over de sluipende islamisering de voorbije maanden nog verder werd aangezwengeld.

De voorstanders van het minarettenverbod wijzen erop dat minaretten geen strikt religieuze bouwsels zijn, maar symbool staan voor de politieke machtsaanspraken van de islam. “Minaretten zijn onze bajonetten”, zoals niemand minder dan de Turkse premier Erdogan het ooit formuleerde… Een verbod op de bouw van minaretten houdt dan ook geenszins een inperking van de godsdienstvrijheid in. Dat zou slechts het geval zijn wanneer moskeeën zouden verboden worden zoals is islamitische landen christelijke kerken worden verboden, zo voegen de initiatiefnemers van het referendum er nog fijntjes aan toe.

Dat de Zwitsers zich in een referendum op een democratische manier kunnen uitspreken over de minarettenkwestie, leverde reeds felle kritiek op van de Organisatie van Islamitische Staten (OIC). Die organisatie vertegenwoordigt een vijftigtal islamitische landen die, zoals bekend, stuk voor stuk wereldwijd een schitterende reputatie genieten als het op mensenrechten en godsdienstvrijheid aankomt.

11 - juli boodschap van voorzitter Bruno Valkeniers

Gezond Verstand

Terwijl we in België de stuiptrekkingen van het onwerkbare Belgische model meemaken, stevenen andere landen af op ingrijpende veranderingen. Het Baskische parlement organiseert in oktober een referendum over de onafhankelijkheid van Baskenland. De Spaanse autoriteiten hebben zich altijd met hand en tand verzet tegen een dergelijk referendum, maar de Basken lijken zich weinig aan te trekken van de dreigende taal uit Madrid. En ze zijn vastbesloten om door te zetten. Intussen maken ook de Schotten – die net als de Basken al over een autonomie beschikken die qua bevoegdheden en fiscale middelen verder reikt dan de Vlaamse – zich klaar voor een volksraadpleging over onafhankelijkheid.

Iers verzet
En dan is er – nu we het toch over referenda hebben – nog het Ierse veto tegen het Verdrag van Lissabon, een opgepoetste versie van de beruchte Europese Grondwet die eerder in Nederland en Frankrijk sneuvelde in een volksraadpleging. Hoed af voor de Ieren. Ze hebben generaties lang gevochten voor hun vrijheid en zijn niet van plan die zomaar op te geven voor een utopisch of denkbeeldig Europees burgerschap. Ze passen voor een blauw keurslijf met gouden sterren. Ze hebben gelijk. Dit is niet het Europa van de burgers. Dit is niet het Europa dat de mensen willen. Het Europa van Verhofstadt en co. is een Europa naar Belgisch model. Geen wonder dat zoveel mensen er hun neus voor ophalen. Het Europa van de Eurocraten, een bureaucratische en centraal bestuurde moloch met nauwelijks democratische legitimiteit, dreigt een creatie van dokter Frankenstein te worden en roept in heel Europa steeds meer afwijzende reacties op.

België is geen democratie

Van het democratische deficit in Europa naar het democratische deficit in België is maar een kleine stap. Vorige week betoogde de (progressieve) Gravensteengroep nog dat de politieke crisis in België in feite “een crisis van de democratie” is. “De (Vlaamse) meerderheid kan haar democratische visie op het toekomstige beleid niet realiseren. Zij wordt voortdurend afgeblokt door de (Franstalige) minderheid, die nochtans in de wetgeving ruime bescherming geniet. (…) Dit België ter discussie stellen, lijkt ons een daad van democratisch verzet.” Nagels met koppen. Wij zeggen het al jaren.


Zelfs bij de blauwe volbloedbelgen begint er stilaan een lampje te branden. “De Franstaligen hebben nog altijd niet begrepen dat ze niet overal ‘neen’ tegen kunnen blijven zeggen. Op termijn zal de wet van het getal altijd doorwegen,” waarschuwde Karel De Gucht. Hij voegt er nog aan toe dat “het (Belgische) systeem niet kan functioneren als de minderheid vindt dat zij gewoon voor alles een vetorecht heeft. In een democratie heeft ook de meerderheid rechten.” Klopt, maar blijkbaar niet in België. In Het Laatste Nieuws (7 juli) vatte journalist Luc Van der Kelen het mooi samen: “In de staat België zijn Franstaligen en Vlamingen met handen en voeten aan elkaar gebonden. Alleen de splitsing van het land kan daar een einde maken.” Inderdaad, zo simpel is dat. Er is geen Belgische oplossing meer mogelijk. De enige oplossing om uit de totale impasse te geraken is de boedelscheiding. Dat zullen de meeste Vlamingen intussen wel begrepen hebben…

Vlaamse onafhankelijkheid

We beleven wonderlijke tijden. Eeuwenoude grenzen die onaantastbaar leken, verdwenen de voorbije jaren als sneeuw voor de zon. Oude staten brokkelen af of vallen uit elkaar. Grote en kleine volkeren hijsen zelfbewust de vlag van de vrijheid. Overal worden nieuwe staten geboren. En die doen het economisch en internationaal in de meeste gevallen heel goed. Ook en zeker in tijden van globalisatie en Europese integratie grijpen mensen terug naar hun eigen wortels. Ze willen een huis waarin ze zich geborgen voelen, waar ze hun eigenheid en hun identiteit kunnen uiten en koesteren. Waar ze in goed nabuurschap met de anderen kunnen leven. Dát is het fameuze zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Dát is de verklaring voor het Ierse ‘neen’ tegen Lissabon. Dát is de verklaring voor het autonomiereferendum in Schotland en Baskenland. Dát is de verklaring voor de groeiende onafhankelijkheidsgedachte in Vlaanderen.

Kantelmoment op 15 juli
Slechts enkele dagen scheiden ons van 15 juli, de dag waarop Yves Leterme zijn ‘groot communautair akkoord’ zal aankondigen. Tenminste, dat was toch datgene wat hij beloofde toen hij zonder staatshervorming in een regering stapte en daarmee zijn belangrijkste verkiezingsbelofte brak. Het ziet er dan ook naar uit dat op 15 juli vooral zal blijken dat de Vlamingen nog steeds met lege handen staan. De Franstalige eisen over de uitbreiding van Brussel en de faciliteiten in acht genomen, is geen akkoord natuurlijk nog altijd beter dan een slecht akkoord. Want laat het nog maar eens gezegd zijn: Vlaanderen heeft geen nood aan een zoveelste mini-staatshervorming, en al helemaal niet aan Vlaamse toegevingen die de ‘Belgische federatie’ de facto versterken.

Het Vlaams Belang roept alle Vlaamse partijen – in het bijzonder het kartel van CD&V/N-VA – op om, in plaats van straks te berusten in het Waalse ‘non’ en over te gaan tot de orde van de dag, de deadline van 15 juli als breekijzer te gebruiken. De traditionele politici moeten eindelijk buiten de Belgische structuren durven te denken en de Belgische raison d’état ondergeschikt maken aan de Vlaamse belangen. Er is dringend nood aan een ‘plan B’: de voorbereiding van de Belgische boedelscheiding.

Onafhankelijkheidsreferendum
Bij het begin van deze 11 juli-boodschap verwezen we reeds naar het referendum over de onafhankelijkheid van Baskenland. Dat de Baskische volksvertegenwoordigers de dreigementen van het centrale gezag in Madrid naast zich neerleggen, is een toonbeeld van politieke moed en zelfbewustzijn waaraan de Vlaamse parlementsleden maar eens een voorbeeld moeten nemen. Aan de vooravond van de Vlaamse nationale feestdag herhaalt het Vlaams Belang daarom zijn pleidooi voor een referendum over Vlaamse onafhankelijkheid. Immers: niet een kleine groep van politici die belang heeft bij het voortbestaan van België, maar het Vlaamse volk zelf moet het laatste woord hebben over de toekomst van dit land.

De Belgische staat is onbestuurbaar en de kansen op Vlaamse onafhankelijkheid waren nog nooit zo groot. Het Vlaams Belang - de Vlaamse vrijheidspartij bij uitstek - zal dan ook alle zeilen bijzetten om de laatste tegenstanders te overtuigen.

Bruno Valkeniers

Midzomermarkt te Deerlijk ... beelden zeggen meer dan woorden...

midzomermarkt_08_2.jpg (19891 bytes)

midzomermarkt_08_4.jpg (15305 bytes)
midzomermarkt_08_5.jpg (18761 bytes) midzomermarkt_08_7.jpg (18100 bytes)
midzomermarkt_08_8.jpg (21776 bytes) midzomermarkt_08__1.jpg (19460 bytes)
   

Vilvoorde: PS - raadslid (Marie-Claire Van Immelen) is het eens met Vlaams Belang ! (9 juli 2008)

Wat lezen we vandaag in De Standaard? Leest u gewoon even mee. Commentaar overbodig dacht ik...

titel van het krantenartikel: 'Hoe kan iemand die de taal niet begrijpt hier blijven wonen?'

tekst: Het reglement van de stad Vilvoorde om sociale woningen alleen toe te kennen aan wie Nederlands sprekt, is voor vele Franstaligen niet meer of minder dan een uiting van racisme. De reactie van Marie-Claire Van Immelen, het enige PS-raadslid in Vilvoorde, valt daarom des te meer op. "Alleen wie de situatie hier niet kent, kan geen begrip opbrengen voor dergelijke beslissingen", zegt Van Immelen in Knack.
"Ik ben er immers niet tegen dat mensen zich aanpassen aan de taal van de gemeente waarin ze wonen. Alle administratieve communicatie gebeurt in het Nederlands."

"Hoe kan iemand die de taal niet begrijpt hier dan blijven wonen?"
"Ik heb andere Franstaligen dikwijls geholpen in hun contacten met de gemeentediensten, maar ik kan dat niet eeuwig blijven doen.
Ze zullen zicht toch moeten aanpassen."
Volgens VDAB-cijfers is 53% van de werkzoekenden in Vilvoorde anderstalig. Een overgrote meerderheid van hen begrijpt het Nederlands niet of amper. Slechts 23.5% van hen vindt na een half jaar werk. (wwi)

Nieuwe iman te Desselgem ? (5 juli 2008)

Met de officiële erkenning -door OpenVLD minister Marino Keulen- van de (mega)moskee te Desselgem werd door de betrokkenen van de VZW assounah beloofd een (nieuwe) iman aan te stellen. Deze iman zou "de Nederlandse taal volledig beheersen" (dixit hun eigen dossier!)

Hierbij stellen wij ons volgende vragen: Is de (nieuwe) iman reeds aangesteld? Zo ja, wie is hij? Zo neen, voor wanneer is dit voorzien? En beheerst hij -zoals beloofd- de Nederlands taal volledig?

Antwoord van onze schepen van integratie (op dat moment is hij even opgehouden met kleuren... zie verder): "De nieuwe iman is nog niet benoemd. Dat moet gebeuren door het ministerie van justitie en die procedure is aan de gang. Daarom kan ik zijn naam nog niet vrijgeven. Doch ik heb zijn C.V. voor mij liggen en de man beschikt over een universitair diploma (behaald aan één of andere moslim-universiteit) en heeft ervaring in het lesgeven. En wat de taal betreft: hij heeft zich geëngageerd een inburgeringscursus te volgen... en zoals je weet is het Nederlands een belangrijk onderdeel in die cursus. Van zodra hij officieel benoemd is zullen we u zijn naam meedelen."

Kortom: als je 't mij vraagt zal dat Nederlands er nogal op trekken en vooral zal er in de moskee niet al te veel in 't Nederlands 'gepredikt' worden... kwestie van goed en makkelijk in te burgeren, niet?

Kostprijs politie-machtsontplooiing t.g.v. anti-moskeebetoging (2 juli 2008)

Zoals beloofd ondervroeg ik op de jongste gemeenteraadszitting  onze burgemeester omtrent "zijn overdreven" optreden op 7 maart ll.
Mijn vraag: "Op 7 maart ll. organiseerden we een protestactie tegen de inplanting van een (mega)moskee in het dorpscentrum van Desselgem.
Om de goede orde omtrent deze vreedzaam aangekondigde -en ook vreedzaam verlopen- protestactie te handhaven was er een indrukwekkende machtsontplooiing.
Van heinde en verre opgetrommelde politie-eenheden allerhande, in gevechtsuitrusting nota bene, waren massaal aanwezig om een kleine 200-tal manifestanten 'in goede banen te leiden. Hierbij stellen wij ons volgende vraag: Wat is het kostenplaatje van deze nooit-geziene intimiderende politie-ontplooiing?"

Misnoegd en ambetant antwoordde de burgemeester dat hij zich inderdaad had vergist... jawel. Voor een partij als het Vlaams Blok die ruim 18.000 pamfletten had verspreid in Waregem en omstreken (niet in de omstreken, weldegelijk in alle Waregemse brievenbussen met onze militanten één voor één gebust! -waarvoor nogmaals dank aan onze trouwe medewerkers-) was hij enorm bevreesd. Niet enkel bevreesd, neen enorm ontgoocheld dat hij ons zo had overschat want we kregen ocharme slechts een kleine 200 betogers opgetrommeld. Hij verwees naar een betoging van de dag voordien in Gent. Daar waren ernstige rellen van gekomen en dat wilde hij in geen geval in Waregem.

In zijn discours liet de burgemeester niet meer of niet minder uitschijnen dat de rellen in Gent vanwege de NSV-betogers zouden gekomen zijn. Niets is minder waar. Meer dan duizend (rechtse) manifestanten deden hun ding zoals het hoort! Goed georganiseerd (waarvoor dank Luk) en zonder één enkel incident. Niet één vandalestreek, niet één klacht viel te noteren.
Het linkse gespuis - ja, een ander woord is voor dat krapuul van die avond niet te vinden- dat met enkele tientallen (een paar honderd?) tegenbetogers in Gent optrok liet echter wel een spoor van vernieling achter. Een kleine plaatselijke kermis werd zowat gesloopt en 2 stadsbussen werden totaal vernield. (één stadsbus kost enkele tienduizenden euro's). Er werden tientallen arrestaties verricht van linkse-rakkers o.a. gewapend met stokken met daarin nagels geklopt...!
Je ziet hoe niet enkel de media de feiten verdraaien en voor waarheid proberen te verkopen. Ook de CD&V houdt van liegen en bedriegen....

Als ik de burgemeester op bovenstaande feiten attent maakte (ja, ook ik was die avond één van de betogers te Gent) liep hij rood aan ...
en barstte Freddy François (SP.a - kopstuk) zowat uit zijn vel van woede..."jaja, 't zullen weer de linkse geweest zijn...." dixit FF. Jawel beste Freddy!

Tot slot het kostenplaatje: De 26 extra Waregemse mankrachten hadden zo'n 7.600€ als extra kost met zich meegebracht. Te betalen door de Waregemse belastingsbetalers...   Alle andere overbodige politiegeweld ... daar kan de burgemeester geen getal opkleven want dat moet niet door de Waregemnaars betaald worden. Dat komt uit één of andere nationale pot. Een kleine berekening van die 138 (jawel: honderdachtendertig man) + overvalwagens + waterkanon etc... moet vele tienduizenden euro's gekost hebben. Vermoedelijk in totaal iets tussen 50.000€ en 100.000€. Van weggesmeten geld gesproken...

Schepen van integratie, Jo Neirynck, bekladt Vlaamse Leeuwevlag (2 juli 2008)

Gisteren deelde het Vlaams Belang een kadootje uit aan alle gemeenteraadsleden van onze stad, Waregem.
Voor aanvang van de gemeenteraad kreeg iedereen een gratis Leeuwenvlag aangeboden door onze fractie.  Niet iedereen reageerde even gevat. Leest u even mee.

Toen we een half uurtje voor aanvang van de zitting de Leeuwenvlaggen hadden klaargelegd voor elk van onze collega-gemeenteraadsleden kwam ook de burgemeester de raadszaal binnen. Ook voor hem lag een Leeuwenvlag klaar. Een 20-tal minuten lang zat hij een beetje ongemakkelijk op zijn stoel heen en weer te schuiven...
zou hij dit kadootje nu in dank aanvaarden? Of wat zou hij ermee doen?
Hij reageerde, sportief, gemoedelijk  als volgt: "Dieter, zoals je weet ben ik een oprechte Vlaming en heb ik vanzelfsprekend mijn eigen Leeuwenvlag. Zoals je ongetwijfeld reeds hebt opgemerkt hang ik deze dan ook elk jaar uit t.g.v. 11-juli. Daar ik er geen 2 nodig heb geef ik je hem terug. Je kan er nog iemand anders een plezier mee doen." Vanzelfsprekend hebben we er een andere Waregemnaar een plezier mee gedaan.

Hoe de sossen reageerden, kan je wellicht al raden. Na de zitting kwam Mario Verhellen zonder boe of  ba, zonder één woord te zeggen de 4 vlaggen van de sossen gewoon terug gooien op mijn tafel. Veel goede manieren blijken ze al langer niet te hebben. (je moet weten dat een 2-tal maand geleden een receptie werd gegeven t.g.v. de opening van hun nieuwe vrijzinnigencentrum -nadat ze een half miljoen euro subsidies zonder morren hadden opgestreken-. Voor die opening lag een uitnodiging klaar voor alle gemeenteraadsleden uitgezonderd de 2 Vlaams Belangers... kleinzielig, niet? Nou ja, zo laten zij zich kennen...)

Open-Vld opperhoofd Guy Van den Eynde deed zijn norse imago alle eer aan. Hij kwam op mij toegestapt en snauwde mij toe: "Ik ben een Vlaming en zal zelf wel bepalen of  ik een vlag uithang!" Snak, snauw, beet...

Toekomstig ocmw-voorzitter Joost Kerkhove verzamelde een 7-tal Leeuwenvlaggen en bracht deze terug met de mededeling: "Je mag ze houden want de klauwen van deze vlag zijn voor ons veel te scherp." Altijd al gedacht dat de CD&V watjes waren als het op 'de Vlaamse zaak' aankomt.

De hoofdvogel van de avond werd echter afgeschoten door onze schepen van integratie (allez, o.a. integratie...), Jo Neirynck. Hij vond er niet beter op dan met een rode stift een stel rode klauwen te krabbelen op zijn vlag. Fier toonde hij zijn vlag half verscholen achter en onder zijn tafel aan zijn collega's schepenen... Beeld je in dat hij iets gelijkaardig zou doen met de witte halve maan van een Turkse vlag... Ik denk dat 't kot te klein zou zijn, nietwaar? Echte Vlamingen, die tsjeeven? Misschien hier en daar een enkeling... maar au fond..... tja, we zien wel rond 15 juli hoe Vlaams ze zijn....

Gemeenteraad te Waregem (1 juli 2008)

Morgen staat de maandelijkse gemeenteraad in onze stad geprogrammeerd. Wij zijn vanzelfsprekend van de partij. We zullen onze collega's gemeenteraadsleden een (gratis) kadootje aanbieden (zullen ze graag horen bij de sossen... gratis). Niet enkel een kadootje: ook vijf vragen waar we wel eens een antwoord op willen weten:
- aanstelling van de (nieuwe) iman voor de mega - moskee te Desselgem. Hoe ver staat het hiermee? Zal hij zoals door de moslims zelf beloofd "de Nederlandse taal volledig beheersen?"
- kostprijs van de politie en machtsontplooiing t.g.v. onze anti-moskee betoging
- (wan)toestand(en) rond de garage Steelandt in de Meelstraat
- vakantietoezicht van de politie in onze stad / regio
- energieprestatiecertificaat voor (grote) openbare gebouwen

Over enkele dagen meer tekst en uitleg ! Beloofd !

Vlaming verliest geloof in België (9 juni 2008)

Meer dan de helft van de Vlamingen heeft zich in een uitgebreide rondvraag uitgesproken voor een splitsing van België (zo publiceert Het Laatste Nieuws)
Zelfs echte Belgicisten beginnen te twijfelen.... leest u even mee:

* Luc Van Der Kelen (toch niet echt ne Flamingant te noemen)  ziet het niet meer zitten: "Als het niet meer gaat, kunnen Vlamingen Franstaligen beter scheiden van tafel en bed. Twee deelstaten die ieder hun eigen boontjes doppen. Alles is beter dan wat we nu meemaken"

* Ook bij sportjournalist Carl Huybrechts begint het te dagen: "Een echt nationaal gevoel zal bij ons pas ontstaan als ons land tot zijn normale proporties herleid is; als Vlaanderen een aparte entiteit is in Europa. Achter een Vlaamse en een Waalse ploeg kan je staan, maar achter een allegaartje?
Niemand weet waarom sommige spelers mogen meedoen: is het omdat ze goed zijn of speelt een communautair geschil? Laat ook daarvoor dit land ophouden te bestaan!"

* Welk standpunt de CD&V inneemt weten we nog steeds niet. Exact 12 maand geleden riepen ze met luide stem allerhande Vlaams getinte slogans. Vandaag blijft daar in de praktijk niet veel van over. Hun voorzitster legt een stoere verklaring af die ze al even snel weer inslikt.  Typische tsjeeven-streek, nietwaar Marianne?

* Eén man blijft "volharden  in de boosheid", Erik Van Rompuy laat zich nog maar eens goed gaan op zijn web-stekje...
"De splitsing der geesten gaat verder. Elke dag opent Le Soir met een Vlaams-vijandige verklaring. Het doet denken aan de FDF-krant van de jaren zestig en zeventig. Ze leveren dag na dag het bewijs dat ze ons niet begrijpen. Ze wanen zich moreel superieur en open van geest. Wij, Vlamingen, zijn bekrompen, niet-democratisch, racistisch en egoïstisch. Elke dag proberen ze ons Vlamingen te ridiculiseren. Hiermee bewijzen ze nog maar eens dat ze van ons niets meer (willen) begrijpen.
Het pretentieus toontje waarmee ze hierover schrijven verraadt ook een diepe minachting. (...) "Il n'a plus de projet collectief" (...) Octopus zal daar niets meer aan kunnen veranderen. De lectuur van Le Soir dit weekend sterkt mij in deze overtuiging. Er ligt een Staat te sterven..."
Nu hadden we daaromtrent  graag ne keer het officiële CD&V standpunt gekend. Daar kijken we hoopvol naar uit...

Leo Beenhakker over de islam... (7 juni 2008)

_41771628_beenhakker4161.jpg (18413 bytes) Voor u, uiterst selectief geknipt uit het Volkskrant Magazine: Leo "Ik word hier zo moe van" Beenhakker over waarom hij Nederland helemaal beu is: "Het heeft niets te maken met enige vorm van racisme. Ik heb in veel landen van de wereld gewerkt. Maar wat mij ontzettend stoort is dat er mensen ons land zijn binnengekomen die onze cultuur heel agressief veroordelen. Het merendeel van de Nederlandse samenleving kan leven met homofilie, met euthanasie. Dat is een normaal onderdeel van onze maatschappij. Maar nu wordt over ons gezegd dat we daarom ziek en zwak en beesten zijn. Dat vertellen die mensen dus in ons land. En daar kan ik dus ongelooflijk kwaad van worden. Dan zeg ik: Rot op." Maar Leo. Het is toch maar een kleine groep die dat zegt? "Dan moet die groep lekker weggaan. Als ik in het in Polen niet naar mijn zin heb, ga ik toch ook weg? Trouwens, het is geen kleine groep. We verislamiseren steeds meer. Ik heb er geen moeite mee dat ze hier zijn, ze mogen in Nederland een toekomst zoeken, een bestaan opbouwen, maar ze moeten niet effe willen bepalen hoe wij leven


"Inflatiespook is terug" kopt De Standaard (30 mei 2008)

Prijzen stegen de jongste 23 jaar nooit sneller
inflatie in jaar tijd ruim verviervoudigd
dure olie jaagt steeds meer andere prijzen omhoog

Deze titels samen met een grafiekje beslaan de hele voorpagina van de krant De Standaard. Veel uitleg behoeft dit niet...

Misschien dit: een krachtdadige regering krijgen we niet meer bij mekaar gesprokkeld. Dat is nu wel duidelijk.  Niks lukt nog... niks werkt nog.... laten we ermee ophouden, laten we de stekker uittrekken en opnieuw beginnen. Maar dan op een deftige manier. Zonder compromissen... zonder geleuter en gezever.
Laten we die boel splitsen, voor eens en voor altijd. Laten we eindelijk de natie vormen die we al zo lang verdienen. Dan pas kunnen we ook echt goed besturen!

PS-beschermeling maakt het niet alleen in Parijs (te) bont... hij wordt ook betaald zonder zijn job te doen ! (30 mei '08)

Pierre-Dominique Schmidt, ex-ambassadeur in Parijs is sinds 1 oktober benoemd tot adjunct van de directeur-generaal Europa (DGE) op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel. Ze hebben hem daar evenwel nog niet gezien. Hij woont nog steeds in Parijs en stuurt met de regelmaat van een klok ziekenbriefjes op.
Zou hij al ne keer bij de controle-arts gepasseerd zijn? Schmidt werd op 1 oktober 2007 uit zijn post van ambassadeur in Parijs gezet op beschuldiging van valsheid in geschrifte. Hij zou de handtekening van de voorzitter van de bestuursraad, Jan Grauls, veralst hebben om een persoonlijke lening te krijgen.
Ondanks deze feiten werd meneer toch maar mooi door de Waalse politieke vrienden aan een nieuw jobke geholpen in Brussel. Waarschijnlijk heeft hij daar eigenlijk niet echt veel zin in. Ons fuif-beest (want zo staat hij in het Parijse uitgangsleven gekend) blijft liever in Parijs vermoed ik.

Deze week was het weeral prijs: in de nacht van dinsdag op woensdag wordt hij  door de Parijse flikken tegengehouden wegens foutief rijgedrag. Kan gebeuren.
Vervolgens weigert hij een alcoholtest en zouden er drugs bij hem gevonden zijn, zo meldden Parijse bronnen. En fuif-beest? Ons vriendje van Elio? Allez zeg...
Verder reed hij 8 maand na dienst nog steeds rond met de nummerplaten van het diplomaten corps (de befaamde CD-platen) waar hij al lang geen recht meer op had!

Dat is niet alles, neen. Op het departement liggen een stapel onbeantwoorde brieven en aanmaningen aan de ex-ambassadeur. Die betreffen onder meer onbetaalde rekeningen die aan de ambassade in Parijs zijn gepresenteerd en die nog uit zijn tijd als Belgisch ambassadeur in Frankrijk stammen.

Dat de man een beschermeling van de PS is, weet ondertussen heel het land. 
Hij kon zijn hele carrière (what's in a word?) als diplomaat in één stad maken, Parijs. Ook madame Schmidt (eveneens diplomate) kreeg altijd jobkes in Parijs voorgeschoteld. U moet weten dat de loopbaan van een diplomaat normaliter inhoudt dat hij of zij om de 3 à 4 jaar van post verandert. Na twee buitenlandse missies moet men voor één termijn terugkeren naar Brussel alvorens men terug op den vreemde aan de slag kan. Dat is de normale regel die bvb. voor de kinderen van diplomaten tot gevolg heeft dat zij tijdens hun schooltijd regelmatig van school, van land, van onderwijssysteem, enz... dienen te veranderen.

Niet zo voor onze PS - beschermeling...   Goed bestuur ???

Vlaams belang bewijst fraude bij vakbonden ! (29 mei 2008)

Na ruim twee jaar zwoegen en zweten met alle medewerkers van de vakbondscel is Marie-Rose Morel - en met haar het hele team! -   er achter gekomen dat de vakbonden sjoemelen met ons geld. Sjoemelen dat het geen naam heeft!
Het Vlaams Belang heeft het onomstotelijke bewijs geleverd dat er fraude wordt gepleegd!

Echt verwonderd zijn wij niet...

Proficiat Marie-Rose Morel, Rob Verreycken en alle medewerkers achter de schermen !!!
Doe zo verder... en de vakbonden gaan vele slapeloze nachten tegemoet. Mest die stal(len) maar eens goed uit.


Hieronder het volledige artikel uit De Standaard van vandaag (geschreven door Guy Tegenbos)

sociale20fondsen2021.jpg (102510 bytes)

 

Superweek-end (23 - 26 mei 2008) met:
super-ministerraad:
Premier Yves Leterme had zijn beste pak aangetrokken voor wat hij fier aangekondigd had als een "superministerraad". Eindelijk zouden er knopen doorgehakt worden, eindelijk zouden er beslissingen genomen worden.
Illustratief voor zijn onmacht  was de Franstalige uitleg (vooraf): het betrof een 'studiedag'. Waren het kleine kinderen geweest, ze hadden het 'schoolreis' genoemd.
Kan hij eigenlijk nog meer te kakken gezet worden, onze man van 800.000 stemmen?
Kuifje (Karel)  in Congo:
Vanuit Franstalige hoek krijgt Kareltje (De Gucht - Open Vld) de kritiek dat Congo een souvereine staat is waar wij niks (meer) over te zeggen hebben. Hij moet dus zijn opgestoken wijsvinger t.o.v. Kabilla en co achterwege laten. En zeker geen kritiek uiten!
Ook al spenderen wij daar jaarlijks zomaar eventjes 200 miljoen euro.
Dan mag je toch verwachten dat met die centen iets opgebouwd wordt?
Dat 'het land' er op vooruit gaat? Dat Jan-met-de-pet er beter van wordt? 
Terecht is Karel boos en vooral verontwaardigd dat onze Zuiderburen er alweer een tegengestelde mening op nahouden.
Waarom stelt Karel zich niet de vraag waar die 12 miljard euro per jaar voor Wallonië eigenlijk toe dient?
Ook ons buurland Wallonië gaat er niet echt op vooruit. Ook daar wordt Jean-met-de-pet er niet beter van! Ook daar spuwen ze in de hand die hen voedt!
Zou Karel De Gucht zich misschien ook eens tot net over de taalgrens willen begeven met zijn opgestoken wijsvingertje?
Communautaire verschillen:
'Neo-koloniaal' noemen de Walen de aanpak van buitenland minister De Gucht.
Vlaanderen geeft De Gucht (voor één keertje) massaal gelijk.
Wallonië is collectief verontwaardigd.
Zelfs Het Laatste Nieuws journalist Jan Segers vindt de Franstaligen hypocriet: "Toen Jörg Haider in Oosternrijk aan de macht kwam, haalde Louis Michel (MR = franstalige blauwen) de skiënde Belgen ginds persoonlijk van hun latten; maar inzake Congo pleit hij voor begrip... "
Of hoe selectief kan verontwaardiging zijn?
super-Anderlecht:
Neen, we gaan het niet hebben over de super-prestaties van voetbalclub anderlecht.
Honderden vechtende jongeren, is het thema.
Aanleiding: een blanke anderlecht-supporter werd vorige week t.g.v. de plaatselijke voetbalwedstrijd van zijn portefeuille beroofd door een allochtone jongere.
Op het moment zelf heeft dat een kleine schermutseling met één bloedneus tot gevolg.
Einde van de banaliteit?
Neen, de allochtone jongeren van Anderlecht zullen eens tonen wie de baas is in dit deel van de stad en roepen via sms op om massaal samen te komen om een klein beetje oorlog te maken.
Letterlijk schrijven ze dat ze (= allochtonen)  de blanken en de politie (= synoniem voor hen?) eens zullen tonen wie de feitelijke baas is in dat deel van de stad.
Gevolg: massale zinloze agressie met o.a. 193 aanhoudingen, 14 gewonde agenten, enorme schade aan privé-beizt én aan openbaar bezit. (Wie zal dat betalen?)

Onze (super-)ministers Dewael en Vandeurzen zouden hardhandig en streng optreden... Ze hebben / hadden nu eens de kans hun tanden (ja, klauwen hebben ze niet) laten zien...
Hoor je hen (minister van binnenlandse zaken en van justitie, notabene)  vandaag doodleuk op de radio vertellen: "Als ze nog eens stout zijn én als ze nog eens administratief zullen opgepakt worden, wel... dan zou een gepaste straf kunnen zijn.... dat ze een keertje een dagje moeten helpen om de door hen aangerichte schade te helpen opruimen"
Betalen zullen wij wel doen!
Voilà, nu heb je 't eens gehoord van onze eigenste minister van justitie. De slogan waarmee hij verkozen werd luidde: "Goed bestuur"....
Nog maar eens een bewijs van het failliet van de multi-cul droom. De droom wordt stilaan een nachtmerrie!
citaat op maandag:
ex-Vlaming en hoofdredacteur Peter Vandermeersch in Le Standaert: "Niet alleen bekvechten we over de taalgrens heen over dossiers als B-H-V, en over de benoeming van drie burgemeesters die de taalwetten aan hun laars lappen, zelfs als het over het verre Congo gaat, loopt er een diepe scheidingslijn tussen noord en zuid."
Kortom een super-week-end, niet ?!

Mechelen of Mons (Bergen) culturele hoofdstad van Europa in 2015? (20 mei 2008)

U herinnert zich ongetwijfeld nog dat ene Yves Leterme een tijdje de minister-president van Vlaanderen was, nietwaar? In een 't verleden welliswaar; vandaar 'was'.
Houdt dit een zekere garantie in om Vlaanderen te promoten, te verdedigen?    Neen. Integendeel!    Hij verdedigt openlijk de kandidatuur van Bergen als culturele hoofdstad van Europa in 2015 terwijl ook Mechelen in de running is.
Begrijpe wie kan.
Het motief?
Bartje Somers (burgemeester van Mechelen) een loer draaien? Of vriend Elio Di Rupo in zijn gat wonen?

Treinstaking (20 mei 2008)

Dat de huidige regering gedomineerd wordt door de vakbonden is al langer geweten. Het grootste deel van de ministers heeft een onvervalst syndicaal verleden (en heden). Ze zijn en blijven schatplichtig aan de discriminerende kleurenvakbonden en demonstreren dat quasi dagelijks in hun doen en laten.
Premier Leterme op kop.
Op de vrienden van 't  blauw fabriekje in de regering is dit niet zo direct van toepassing. Reden om ook daarover openlijk en in 't openbaar ruzie te maken.
Terecht? Onterecht? Redenen genoeg? Of juist niet genoeg? Minimale dienstverlening? Is dat niet de regel van de dag bij de spoorwegen?

To the point: minister van openbare bedrijven Inge Vervotte (CD&V en vakbondsmadam bij uitstek) zit nu aan de andere kant van de tafel. U herinnert zich ongetwijfeld de start van haar publieke carrière bij de laatste steuptrekkingen van Sabena zaliger.
Ook zo wordt je populair en dus kandidate bij de CD&V op een parlementair zitje, een ministerpost, enz...

Om de relaties met de vakbond optimaal te houden of om welke andere reden dan ook is éne zekere Michel Bovy werknemer op haar kabinet. Dhr Bovy is nu net de "mister spoorvakbond" par excellence. Van een karikatuur gesproken. "Goed bestuur" vroeg u zich af?

'Le silence de Lorna' - alweer een goede film van de broers Dardenne - (20 mei 2008)

Cannes (Fr) - Na de hype rond de nieuwe Indiana Jones film was het gisteren de beurt aan wat we kunnen noemen het serieuze werk.
Of het betere werk van cinefiele aard.
De gebroeders Dardenne presenteerden opnieuw een pareltje (als we de gazetten mogen geloven, tenminste).
Voor één keertje, dan maar?! Dat de broers van geen kleintje vervaard blijkt o.a. uit hun palmares te Cannes: 4 deelnames en 2x gouden palms en 2x beste acteurs
.
Ook deze keer zou hun artistieke talent wel eens kunnen beloond worden. Duimen maar.

Dat dit geen forum is om filmfanaten te laten wegdromen had je wel al begrepen, vandaar deze kleine -netelige- politieke (?) opmerking van een spaanse jounaliste:
"Steden zien er altijd zo lelijk en verouderd uit in uw films. Ligt dat aan u, of is België echt zo ?"
-ze bedoelde natuurlijke Wallonië, waar een groot deel van de beelden zijn geschoten-
Je ziet ook qua stedelijke architectuur waar 40 jaar PS (parti socialiste) bestuur toe leidt

P.S. (post scriptum en niet parti socialiste, hé!) De hoofdrolspeelster in 'Le silence de Lorna' is een Kosovaarse die voor aanvang van de opnames 7 woorden Frans sprak (ja, ze kon bij de auditie enkel de dagen van de week in het Frans opsommen). Er restte haar 2 maand om Frans te leren (en misschien wel wereldberoemd te worden). Bij de start van de opnames sprak de mooie actrice (jawel, 't is er ééntje om in te bijten) gewoon, vloeiend Frans... (met een leuk accetnje, wel te verstaan!) Een voorbeeld voor onze Zuiderburen, niet?

 

B-H-V splitsen vraagt 5 minuten politieke moed. Hoe en waarom in enkele beelden (15 mei 2008)

 

"Goed bestuur" te Brussel   (27 april 2008)

Dit week-end was alweer vruchtbaar te noemen. Vruchtbaar voor het geboefte dan wel te verstaan. Overvallen op bejaarde vrouwen, geweldplegingen, inbraken, enz....
In Brussel was het alweer zo erg dat niet minder dan 14 krapullekes achter de tralies moesten. "Zouden moeten"  had er eigenlijk moeten staan. Want niet één zit effectief waar hij hoort. Alle 14 mochten ze vrolijk terug vrij rondlopen. Er is namelijk geen plaats meer vrij in de gesloten Franstalige instellingen. Ja, 't zijn nl. Franstaligen. Toeval?
Voilà, zo simpel kan het zijn. Leterme, Vandeurzen en co houden zich liever bezig met het vervolgen van Frank Van Hecke - omwille van een 3 jaar oude tekst door een iemand anders geschreven -  dan met de echte problemen in onze maatschappij.

"Goed bestuur" te Waregem (17 april 2008)

Enkele dagen geleden berichtten we reeds over de titel die damesbasketclub IMC Waregem behaalde. (zie artikel dd. 9 april 2008)
Op de wedstrijd zelf  was er niemand van de meerderheid te bespeuren. Wat vanzelfsprekend hun goed recht is. Als 't hen niet echt interesseert blijven ze inderdaad beter thuis. Onze schepen van (vinken)sport en (wortel)kaartingen  zagen we al helemaal niet... Er waren nochtans veel perslui aanwezig en ze berichtten uitvoerig ...   ...alweer een gemiste kans om met foto en al in de gazette te komen....

Het minste wat het stadsbestuur zou kunnen doen om hun kampioenen te eren -en we spreken niet zomaar van kampioen in één van de lagere afdelingen; neen, ze zijn weldegelijk landskampioen oftewel de beste van het land! - is een passende kampioenenhulde.

Zogezegd, zo gedaan?... een mooi, groot feest? Daar zijn ze toch goed in in Waregem, niet?
Neen, als gemeenteraadslid ontvingen we ook een uitnodiging om...  "mee het glas te heffen ..." 

Dat onze kampioenen geen passende hulde krijgen is te zot voor woorden.
De manier waarop we worden uitgenodigd getuigt al helemaal van onkunde. De dag zelf omstreeks 2u in de namiddag worden we per mail uitgenodigd op een receptietje die +/- 5u later begint.
Hoe kan dat nu? vraag je je af? Ik weet het ook niet. Onwil? Onkunde? Wie zal het zeggen?
Ik mailde onmiddelijk terug om mijn ongenoegen over de gang van zaken te uiten. Het antwoord zal waarschijnlijk niet zo snel komen.
Echter niet getreurd: ik zal 't eens persoonlijk vragen aan de betrokkenen. Ik houd jullie op de hoogte.

Ik herinner me een (verkiezings)slogan van de CD&V.... "goed bestuur" ...

Hoe recruteert men sossen om op de lijst te staan?

Bij de sossen weten ze reeds langer van geen hout pijlen maken. Dit is nog maar eens gebleken uit het plan van Johan Vande Lanotte.
Aan 't eind van zijn latijn gekomen ging de socialistische kopman uit Oostende op jacht bij de zogenaamde BV's.

Organisaties als Test Aankoop, Greenpeace, Amnesty International en 11.11.11 bedankten voor een exclusieve relatie met de Sp.a.
Ge moet maar durven !?
Dan maar een blik BV's opentrekken dacht VDL...

Dacht hij... want ... hij ving bot bij o.a. Rik Torfs en Goedele Liekens. Dan maar één van de rooie VRT-vrouwen de eerste plaats op de lijst aanbieden, dacht hij...

Doch ook Phara de Aquirre weigerde. Ze repliceerde o.a. als volgt: "Ik ondervraag liever politici dan dat ik zelf ondervraagd word. En trouwens... zoveel verstand van politiek heb ik niet."
Antwoordt Vande Lanotte: "Maar meiske toch, om op de lijst te staan, moet je geen verstand van politiek hebben."

Denk ik plots aan onze Waregemse vriend, Freddy .... ocharme.

 

damesbasket Waregem kampioen !!! (9 april 2008)

Het dames-basketteam van Waregem is na alweer een sensationele wedstrijd landskampioen geworden!!!

Ze versloegen het quasi ongenaakbare Namen - dat 11 opeenvolgende landstitels heeft behaald -   in de play-offs drie maal op rij!

Vorige week hadden ze er in hun Waregemse thuishaven reeds een triller van formaat van gemaakt. Gedurende 39'en 55" waren ze op achtervolgen aangewezen.
De prijzen worden echter aan de meet uitgedeeld. Een on-buzzer-shot volstond om de eerste wedstrijd winnend af te sluiten: 54 - 52.
Eerste opdracht volbracht; nl. die zo belangrijke eerste thuismatch winnen. Zaterdag ll. op bezoek in het hol van de leeuw. (Eigenlijk moet je 't omgekeerd stellen: onze Vlaamse meiden toonden zich ware leeuwinnen!). Een verrassing van formaat brachten ze mee naar huis: het veel rijkere Namen (ja, héél veel centen van allerhande overheden lees van de stad Namen, vanwege de provincie Namen en tot slot van het Waalse gewest!) werd thuis ingeblikt met een twintiger! 62 - 82. 
Bijna niet te geloven! Een 2 - 0 voorsprong in een 'best of five' mag niet meer uit handen gegeven worden.

Dat deze de Waregemse dames - o.l.v. coach Marc Foucaert, een goede basket-kennis van mij - niet!
In tegendeel!  Ook in de derde partij was de zegehonger groot. Tot kort voor het einde leek er zelfs een vrij makkelijke overwinning in te zitten.
Tot die bloedstollende laatste minuten. Een 10-punten voorsprong smolt als sneeuw voor de zon (of als sneeuw door de zenuwen?). Namen vocht zich op 6 luttele seconden voor het einde op gelijke hoogte... nadat het de hele wedstrijd op alle vlakken overklast was door onze Waregemse leeuwinnen.
Nele bezorgde met alweer een on-the-buzzer goal voor de verlossing. 18 jaar na de eerste titel mogen de Waregemse meisjes van president Filip Delmulle zich opnieuw de beste van het land noemen!

Proficiat aan allen !!!

'kern' Vlaams Belang Deerlijk wordt 'afdeling' (6 april 2008)

Zondag was het dan eindelijk zover... onze vrienden uit Deerlijk kregen hun officiële afdelings-vlag overhandigd. En dit van niemand minder dan onze
kersverse  voorzitter, Bruno Valkeniers! Aan Toni, Luc en de hele ploeg: 'ne welgemeende proficiat !'

               

                                      

Koningshuis is 'iets' duurder dan men ons sinds jaar en dag wil doen geloven... (30 maart 2008)

In verschillende kranten bericht men over de kostprijs van het koningshuis. NV-A kamerlid Jan Jambon vlooide deze netelige (?) kwestie uit...

De krantenkoppen spreken voor zich... enkele cijfers ter verduidelijking: Fabke heeft een hofhouding van 30 personeelsleden. Ja, u hebt het goed gelezen: 30 (dertig!).
Laurent eet uit meerdere ruiven: subsidie nr 1: 130.000€, nr2: 64.000€ en nr 3: 44.000€ = totaal: 238.000€ subsidie (belastingvrij, ja alle Belgen zijn gelijk voor de wet)
Daarnaast is mijnheer nog actief in 4 NV's.... commentaar overbodig, nietwaar?

koningshuis drie keer duurder dan gedacht. scan krant dd. 28-03-2008.jpg (22080 bytes)       koningshuis kost 149.000€ per dag dd 28-03-2008 scan krant.jpg (50805 bytes)        Laurent eet uit 2 ruiven. scan krant dd. 28-03-2008.jpg (46982 bytes)

 

 

Etienne Vermeersch ... (24 maart 2008)

Verfransing gaat nooit van arm naar rijk, van zwak naar machtig, maar nagenoeg altijd andersom.

Dat inzicht in de machtsverhoudingen zou van elke echte socialist en van elke verdediger van de mensenrechten een Vlaamsgezinde moeten maken, zo lezen we in   De Standaard. Voorwaar, voorwaar... de professor blijft stijgen in onze achting...

Sfeerbeelden van de anti-moskee protestactie op 7 maart

start_betoging.jpg (21672 bytes) msk003[1].jpeg (68047 bytes)

IMG_4422_2_voorpost.jpg (22331 bytes) msk007[1].jpeg (66962 bytes)msk008[1].jpeg (64255 bytes) msk009[1].jpeg (70396 bytes)
msk012[1].jpeg (62681 bytes) msk015[1].jpeg (68156 bytes)

Ossama Bin Laden bedreigt Europa alweer (19 maart)

Vannavond laat is alweer een (betrouwbaar te noemen) bericht op internet verschenen van één zekere Ossama Bin Laden.
Niet zomaar een berichtje, neen...
alweer een dreiging aan Europa.
Reden: nog maar een keertje omwille van het verschijnen in Europese bladen van cartoons die 'ze' als beledigend voor Allah / Mohammed vinden...

Blijkt nog maar eens dat 'ze' niets snappen van Europa, van onze cultuur, van onze manier van denken, doen en laten.

Kortom het zoveelste bewijs dat Turkije en bij uitbreiding de hele Islam niet thuishoort in onze Westerse samenleving. Hier in Vlaanderen niet (ook niet in Deselgem / Waregem) en nergens in Europa!


Oproep aan Tia, Kim, Juju en alle andere top-sporters (18 maart)

Moeten ? Mogen ? Kunnen de Olympische spelen plaatsvinden in een land dat de mensenrechten niet respecteert?
Neen!
Weten we nu pas dat het er in China zo aan toegaat?
Neen!
Iedereen die het wil weten is reeds langer op de hoogte dat China niets meer of minder is dan een communistische dictatuur!

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat het stelletje bobo's o.l.v. Dr. Jacques Rogge ziende blind is?
Een heel erg verstandig man als dokter (!) Rogge met in zijn zog de Belgische bobo's van het belgisch Olympisch comitee verbieden onze atleten hieromtrent een eigen mening te hebben.
Schande! Vrijheid van denken ?

In Nederland doen ze daar minder moeilijk over... Jacco Verhaeren, de trainer van 's werelds top-zwemmer Pieter Van den Hoogenband (grote kanshebber op gouden medailles) roept zijn atleet op om bij de 'cérémony protocolaire' op het podium te verschijnen met een Tibetaanse vlag op zijn wang geschilderd. Kwestie van een statement te maken voor de mensenrechten.

Tia, Kim, Juju en co... wij houden jullie niet tegen. Toon eens aan de hele wereld dat jullie nog meer gaven hebben dan jullie sport-talenten. Zit er een ere-rondje in getooid in de Tibetaanse vlag i.p.v.die belgische vod?

Bange blanke man   (8 maart)

"Vlaams Belang hield gisteren een betoging tegen de erkenning van de moskee in Desselgem. Er waren ruim 120 agenten, maar veel werk hadden die niet. Rellen bleven uit."   dit lezen we onder de titel "Rustige betoging tegen moskee"  in de krant het Laatste Nieuws.

Vanzelfsprekend hebben de zowat 200 opgekomen Vlaams Belang sympathisanten zich rustig gedragen. Wat had u anders van ons verwacht?
De messen waren reeds lang op voorhand geslepen om het minste bagatelletje te kunnen opblazen tot een heuse rel, of zelfs een ware veldslag. (zie ook het leuke artikel van duplo op
http://blog.seniorennet.be/aanklacht )

Ruim 120 agenten in gevechts-kledij, een twintigtal overvalwagens en vele gepantserde combi's geruggesteund door een heus waterkanon moesten de Desselgemse bevolking en bij uitbreiding de hele Waregemse bevolking intimideren.  Oh arme, bange blanke man...

Onze vrienden van Voorpost regelden de goede van gang zaken zoals we dat van hen gewoon zijn. Sober maar efficiënt! (Bedankt Luc en co)
Niet één rechtse-rakker ging over de schreef. Opgestoken duimen en applaus van buurtbewoners die vanuit hun deuropening toekeken.
Links vond het nodig een spandoek te ontrollen aan het jeugdhuis. Waarom ook niet? De persfotografen moeten danig onder de indruk geweest zijn van die vijf man en een paardekop op het balkon (letterlijk 6 man!) want dat bleek hun favoriete plaatje te zijn... bedankt objectieve jongens.

Vlakbij de moskee politie bij de vleet... twee rijen dik schouder aan schouder... er moest eens iets gebeuren. Of zouden we 't niet een beetje kunnen organiseren? Een handje helpen? Even niet zien dat één of twee enkelingen (zie foto) proberen keet te schoppen...
Twee (zatte? prostaatprobleempje op jeugdige leeftijd?) linkse tegenbetogers - duidelijk over hun toeren - mochten van de politie -uw vriend-
niet achter, maar voor de politie plaatsnemen.  Kwestie van weldegelijk een reactie uit te lokken! Niet gelukt ! Voorpost leidde ons de koning Leopoldstraat in ondanks de provocatie van deze linkse-schoelie. Even verderop kwam de bange blanke man, in casu burgemeester,  toch even om het hoekje loeren vanachter één van de pantserwagens om tevreden(?)  te moeten vaststellen dat alles -zoals beloofd- rustig, kalm, in peis en vree verliep op weg naar de meeting met Filip De Winter.


Betoging Vlaams Belang
(7 maart)

Vannavond is het eindelijk zover. De op spectaculaire wijze aangekondigde protest-actie gaat vanavond door te Desselgem. We blazen verzamelen aan de kerk in café 't Gemeentehuis omstreeks 19u.

080307-protestactie.jpg (74019 bytes)

Freddy François (sp.a) en 'rassen' (26 februari)

Freddy François, socialistisch opperhoofd sinds een kleine eeuwigheid (meer dan 40j dienst als gemeenteraadslid) is in zijn wiek geschoten. Hij wil me zelfs de hand niet meer schudden. Vandaag bij aanvang van de commissies op het stadhuis debiteerde hij hetvolgende:

"Ik moet jou geen hand meer geven zeker. Eerst moet je je bij mij verontschuldigen (omwille van dat pamfletje, moet je weten)."
maar nu komt zijn uitsmijter : "Ik ben in den oorlog geboren. Ik ken dat ras zoals jullie zijn." Ergens een onverwerkt stukje frustratie, Freddy?

 

Paniek? Intimideren? Afdreigen? (25 februari)

Bezoekje gebracht aan onze burgervader op 't stadhuis.
Wat ziet hij er bleekjes uit... Als je 't mij vraagt in paniek omwille van een aangekondigde protestactie. Aangekondigd door het Vlaams Belang dan nog wel.
Jammer genoeg blijft het niet bij paniek alleen nu hij de eerste echte betoging in zijn eigenste gemeente / stad moet in goede banen leiden.
Enkele citaten uit ons kort gesprekje leveren meer dan genoeg stof tot nadenken:

"Jullie hopen er enkel op dat we Filip De Winter tegen de grond smijten en hem met bebloed aangezicht zullen afvoeren"    Even waande onze burgervader zich reeds in Brussel (da's dan wel op de stoel van Freddy Thielemans)  Of is het misschien nervositeit omwille van de door CD&V-baas Schouppe beloofde parlementaire zetel aan een Waregemse CD&V'er? (we kijken alweer uit naar de clash tussen CD&V middenstanders en ACV'ers... zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen, do you remember?  Voor wie moeten we dan eigenlijk supporteren?)

"Jullie zijn door de nationale partijtop gedirigeerde marionetten. Zij trekken aan de touwtjes en jullie moeten volgen." Spoken ziet hij onze bange blanke man...
Ik kan enkel reageren door volgende anekdote. In de Waregemse gemeenteraad stemden alle CD&V'ers en alle Sp.a'ers én alle VLD'ers pro de moskee. Twee weken later stemden diezelfde CD&V'ers, SP.a'ers contra en onthielden de VLD'ers zich... Hier weten ze gemeentelijk, noch provinciaal, noch nationaal van welk hout pijlen maken...
Wij hebben daar maar één naam voor: kazakkendraaiers ! Wij zijn trouw aan onze (kies)beloften en standvastig in onze meningen en opinies. Dit bewijzen we reeds meer dan 30j.

"Filip De Winter is niet welkom in Wargem. Hij zou beter in Antwerpen blijven." Een Bruggeling (die reeds 20j in Antwerpen woont) is niet welkom in onze "gastvrije" stad. Wekelijks een 400 à 500 moslims van heinde en verre en op feestdagen zelfs zo'n 1400 Allah-gelovigen (onder wie heel wat buitenlanders; o.a. uit Frankrijk) zijn dan wel weer welkom. Pater Leman en zijn bende noemen zoiets racisme (op basis van woonplaats?)

"Vanaf heden zullen jullie niet meer uitgenodigd worden op het overleg dat ik organiseer over de partijgrenzen heen. Met de anderen zitten we geregeld samen"
Tot op heden was er één vergadering (je leest goed : één). Althans één vergadering waarop wij waren uitgenodigd. Eéntje op 14 maanden "beleid". Betrof het dan nog een zeer informeel vergaderingetje over het verplaatsen van de atletiekpiste naar de overkant van het sportpark. Een vergaderingetje bijeengeroepen op vraag van de sossen omdat er al meer kwakkels dan waarheden in de gazetten hadden gestaan. Het tweede deel van de zin "met de anderen zitten we geregeld samen" laat vermoeden dat we reeds langer dan vandaag in het cordon sanitaire van de burgemeester zitten. Oh wat jammer...   Wij treuren daar niet om. Wel jezelf niet meer uitgeven als super-democraat die de 'nieuwe politieke cultuur' aanhangt, hé! Oude wijn in nieuwe zakken heet dat.

"Ge zult vanaf heden in de gemeenteraad wel op uwe kop krijgen". Als uitsmijter kan dit tellen.

 


Interesse of een vraag? Mail mij hier.